26.11.2019

TINFO-tiedote 37 / 26.11.2019
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Julmaa toistoa. Kaikenlaista oli noussut esiin, kaikenlaista tiedettiin. Silti Veijo Baltzar ja Drom ry sai jatkaa nuorten luottamuksen väärinkäyttöä.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Julmaa toistoa

Veijo Baltzarin vinoutunutta toimintaa paljastanut Paavo Teittisen ja Katri Kallionpään artikkeli (HS 24.11.2019) on pitkäjänteisen tutkivan journalismin tulos. Artikkeli saa jatkoa OKM:n kansliapäällikön haastattelusta. Kiitos!

Kaikenlaista oli noussut esiin, kaikenlaista tiedettiin. Silti Veijo Baltzar ja Drom ry sai jatkaa nuorten luottamuksen väärinkäyttöä pedagogiikan ja teatteritaiteen nimissä.

Humanistisen korkeakoulun OKM:n toimeksiannosta syntynyt selvitys vuodelta 2012 kritisoi Baltzarin menetelmiä ja varoitti mahdollisista vaaroista.

Selvityksessä todettiin, että opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista ilmeni, miten osa koki ristiriitaisia tuntemuksia myös esimerkiksi siitä, että opiskelijoita ohjattiin fyysiseen kontaktiin toistensa kanssa ennen kuin he ovat tutustuneet toisiinsa ja siihen valmiita ja että ohjaaja kiinnitti huomiota opiskelijoiden ulkonäköön ja pukeutumiseen käsitellen näin sisällöllisesti kauneuskäsityksiä ja sukupuolirooleja. Näiden kokemusten yhteinen reflektointi olisi voinut tuottaa oivalluksia kulttuurien erilaisuuksista, mutta tilaisuus jätettiin käyttämättä. (s.145).

Raportissa pohditaan pedagogista rakkautta: ”Tutkimus- ja mallinnushankkeen aineistonkeruuvaiheessa osalla opiskelijoista oli selvästi nähtävissä oleva pedagoginen rakkaussuhde ohjaaja-opettajaan. Tutkimuksen rajallinen aika ei kuitenkaan mahdollista tulkintoja siitä, mihin suuntaan ohjaaja-opettajan ja opiskelijoiden väliset suhteet kehittyvät, miten opiskelijoita ohjataan kasvussa ulos ohjaussuhteesta ja itseohjauksellisuuteen.” (s. 154)

Baltzarin kulttuurienvälisessä kokemuspohjaisessa pedagogiikassa kauneuden korostaminen ja romantiikka olivat ”liikkeelle paneva voima”. (…) Kirjailija ja opettaja Bell Hooks allekirjoittaa eroksen opetustilanteessa toteamalla: ”Jos opettajat opettaessaan antautuvat intohimolle etsiä tietoa, joka sallii yhdistää teorian ja käytännön, ja intohimo nousee rakkaudesta inspiraatiota herättäviä ajatuksia kohtaan, opetustilanne muuttuu dynaamiseksi ja eläväksi. Hooksin ajatukset tulevat lähelle Baltzarin lausuntoja siitä, miten hänellä on tietynlainen rakkaussuhde jokaiseen opiskelijaan. Molemmat korostavat sitä, että tunteiden läsnäolo opetustilanteessa on sallittava ja neutraalia, pintapuolista pedagogiikkaa tulisi välttää." (Hooks 2007, 289-290, emt. 18-19.)

Selvityksessä todettiin, miten “kulttuurienvälinen kokemuspohjainen pedagogiikka” korostaa luottamuksen merkitystä pedagogisessa suhteessa, mutta jättää edellä mainitun
kasvatuksesta vapautumisen” huomiotta.

Selvityksen mukaan opiskelijoille suhde ohjaaja-opettajaan oli erittäin merkityksellinen: ”He kuvaavat ohjaaja-opettajaansa muun muassa ”pelastuksekseen” ja kokevat suhteensa häneen erityisenä. Luottamus korostuu opiskelijoiden kertomuksissa suhteestaan ohjaaja-opettajaan.”

Näin selvityksessä kertoo eräs opiskelija:

”Että tavallaan se miten mä päädyin näihin kaikkiin juttuihin mukaan oli, oli aika
semmonen niinkun kohtalonomanen juttu voisin sanoo, että... Että mä olin sillon
niihin aikoihin mä olin tosi hukassa ja niinku todella niinku. Mä en tiedä mikä oli
ajanu mut niin niinku umpikujaan, olinko mä ite ajanu vai miten mä olin sinne
niinku päätyny, mutta mä en olis hirveen hyvin enää selvinny ees elämässä. Mä
voin niinku oikeesti sanoo näin, koska se oli, se oli se tilanne ja tota.. se oli
sitten tavallaan elämänhalu ja se niinkun et, että tota.

Kun sitten törmäsin Veijoon, niin sen vaan ties, et okei tää tuntuu tosi hyvältä lähtee näihin juttuihin mukaan, et se oli niinku, se ei ollu niinkun tietoinen valinta siinä määrin vaan sen vaan niinku tajus et okei täs on niinku täältä löytyy niinku ratkaisu ja avain kaikkeen siihen mikä on ollu hukassa ja mitä mä oon niinku etsiny elämässä.
Tai se oli se niinku puuttuva juttu.” (Oppija JS) (s. 150-151)

 

Selvityksen jääminen OKM:n pöytälaatikkoon osoittaa kouriintuntuvasti tiedontuottamiseen ja ennen kaikkea seurantaan liittyvät ongelmat. Tämä riski on, kun ministeriö, kunta tai mikä tahansa julkinen taho ulkoistaa tiedontuotantoaan, teettää selvityksiä. Kukaan ei valvo tai seuraa, mitä tapahtuu. Kyse ei ole Humanistisesta korkeakoulusta, se teki tehtävänsä.
 

Euroopan omatunto -konferenssi

Drom ry järjesti Euroopan Omatunto -konferenssin Pikkuparlamentissa vuonna 2014 osana laajempaa tapahtumakokonaisuuttaan. Veijo Baltzar julkisti siinä aloitteen ja teesinsä Euroopan monikulttuurisuuspolitiikan uudistamiseksi. Hän esitteli myös kehittämäänsä Baltzar-pedagogiikkaa. Yle Areenasta on kuultavissa kiintoisa ohjelma tästä konferenssista
 

Krediitit kuntoon – kääntäjien nimet näkyviin!

Näytelmäkäännöstyöpajaamme osallistuneet kääntäjät kiinnittivät huomiota ikävään tosiasiaan. Kääntäjiä ei usein ole olemassa. Käännöksiä kyllä on saatavilla eri kielillä, mutta tieto siitä, kuka käännöksen on tehnyt, loistaa poissaolollaan.

Käsi sydämelle teatterit, agentuurit, media – olenko unohtanut kääntäjän omassa informaatiossani. Tekijätietoja tarkastamaan!

Onko kyse silkasta tietämättömyydestä tai huolimattomuudesta, arvostuksen puutteesta vai välinpitämättömyydestä, jos ja kun kääntäjän nimi jää mainitsematta. Näytelmien kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta kääntäjät ovat avainasemassa. Ilman suomentajaa ei Suomessa esitettäisi yhtäkään ulkomaita näytelmää. Ilman suomesta englanniksi, saksaksi, venäjäksi, viroksi, tsekiksi, espanjaksi…. näytelmiä kääntävien ammattilaisten valiojoukkoa ei ulkomailla nähtäisi yhtäkään kotimaisen näytelmän ulkomaista tuotantoa. Ei nähtäisi E.L. Karhun Eriopista (saksannos Stefan Moster) Leipzigissa, ei olisi tullut Sirkku Peltolan Suomen hevonen teatteriin Tsekissä (kääntänyt Al¸běta ¦tollová).


Kalevala, Åbo Svenska Teater ja esiintyjät

Sain viimeviikkoisten Merkintöjen jälkeen perjantai-iltapäivällä viestin Åbo Svenska Teaterista:  

On todella valitettavaa, että käytät Long Playtä lähteenäsi, sen sijaan että ottaisit suoraan yhteyttä niihin, joilla on ensi käden tietoa asiasta, eli Kalevalan ensemble sekä teatterinjohtaja. 

Ensemble olisi halunnut oikolukea Long Playn artikkelin, juuri sen johon sinäkin viittaat, mutta Long Play jätti pyynnön huomioimatta. Ensemble kirjoitti sitten vastineen ja lähetti sen kaksikin kertaa Long Playhin saamatta vastausta.

Ensemblen mukaan heidän näkökulmaansa asiaan ei ole otettu huomioon.”

Lupasin palata asiaan ja pidän lupaukseni. Maanantain aikana en vielä pystynyt yhteydenottoa tekemään.
 

Shokkiuutisia Belgian taidekentälle

Belgian taide- ja kulttuurin kenttä sai shokkiuutisia, kun Kansalliskonservatiivista N-VA:ta  (Uusi flaamilainen liitto) edustava pääministeri/ kulttuuriministeri Jan Jambon julkisti hallituksensa (muut hallituspuolueet keskustapuolue CD&V ja liberaali VLD) leikkaukset vuodelle 2020. 6 % pois toiminta-avustuksista, poikkeuksena merkittävät taideinstituutiot, joilta leikataan vain 3 %. Projektirahoitus vähenee 60 %, liki 8,5 miljoonasta 3,39 miljoonaan euroon vuonna 2020. 

Julkistus on saanut taiteen kentän liikkeelle. Pari tuhatta ihmistä osoitti mieltään taidekeskus Beursschouwburgin edessä ja Ghentissä. Ghentin Nykytaiteen museo sulki ovensa tuen osoituksena mielenosoittajille. Kulttuurisektori tehköön oman vaihtoehtoisen ehdotuksensa rahan jakamisesta, oli kulttuuriministerin vastaus mielenosoitusten jälkeen. Leikkauksia vastustavan addressin on allekirjoittanut tähän mennessä jo 60 000 ihmistä.

Tässä Belgian kulttuurin rahoitus pähkinänkuoressa.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Vuoden viimeiset TINFO-tiedotteet

TINFO-tiedotteen ilmestymispäivät loppuvuodesta:

Tiistai 3.12.2019
Torstai 12.12.2019
Tiistai 17.12.2019

Uuden vuoden ensimmäinen uutiskirje saapuu torstaina 9.1.2020.

TINFO-tiedotteen voit tilata sähköpostiisi täältä

Tarmoa kaamokseen kaikille, toivottavat TINFO-tiedotteen toimituksesta 

Jenni ja Sari


Tarkista löytyykö ensi-iltasi jo TINFO-verkkopalvelusta

TINFO kerää teatterien ensi-iltojen tiedot avoimeen verkkopalveluun. Tarkista, löydätkö omat ensi-iltasi jo listalta. Mikäli tietoja puutuu, voit ilmoittaa tiedossa olevat ensi-illat verkkolomakkeella milloin tahansa:

Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, ilmoita teatterin tiedot tällä lomakkeella.

Jo olemassa olevien tietojen päivitystarpeesta voi ilmoittaa samoilla lomakkeilla, tai sähköpostitse osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi


Olethan huomannut hyödylliset listauksemme, mm. Avoimia hakuja ja Tapahtumia?

TINFO-tiedotteissa ilmoitellut työpaikat, kurssit, koulutukset, apuraha- ja festivaalihaut ja tapahtumat löytyvät kätevänä listauksena verkkosivuiltamme. Keräämme tietoja myös podcasteista ja muista alan julkaisuista. Seuraa näitä:

Tapahtumia
https://www.tinfo.fi/fi/tapahtumia

Avoimia hakuja (työpaikat, koulutukset, apurahat ym)
https://www.tinfo.fi/fi/hakuja

Kirjoja ja muita verkkojulkaisuja
https://www.tinfo.fi/fi/Julkaisuja

Apurahavahti kannattaa tietenkin tilata hälyttämään omaan sähköpostiin.
https://www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti

Ilmoita meille omista tapahtumistasi, avoimista hauista, podcasteista ja muista julkaisuista: tinfo(a)tinfo.fi

Vinkkaavat,

Jenni ja Sari

UUTISIA

SZENEfrei: Esittävän taiteen vapaan kentän tuella saadut tulokset

Kolmivuotinen SZENEfrei -satsaus vapaan kentän toimintaan Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä on nyt tulossa loppusuoralle. Sen avulla toteutettiin vuosien 2017-2019 aikana seuraava ohjelmakokonaisuus:

 • 197 vapaan kentän sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen esitystä, joissa oli mukana 208 taiteilijaa
 • 24 asiantuntijavierailua ja verkostoitumistapahtumaa
 • SZENEfrei -käsikirja (6,5 MB)
 • SZENEfrei Open Call 2017

"Sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen vapaan kentän toimijoita on Suomessa tällä hetkellä arviolta 1400. Toimintaa rajoittaa yhä edelleen puuttuva rahoitus ja etenkin kansainvälisiin esityksiin on vaikea saada tukea."  

Lue lisää Suomen Saksan-instituutin kulttuurivastaavan Essi Kaliman blogikirjoituksesta. SZENEfrei -hanke syntyi instituutin aloitteesta.

Simo Vassisen toimittama käsikirja: SZENEfrei – ajatuksia Saksan esittävien taiteiteiden kentältä

Tiedustelut:
Essi Kalima, Essi.kalima(a)finstitut.de tai
Marion Holtkamp, Marion.holtkamp(a)finstitut.de


Samuli Moilanen ja Jari Salokangas saivat Pohjois-Karjalan taidepalkinnon

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta palkitsi esiintyvän taiteilijan Samuli Moilasen ja näyttelijä, ohjaaja Jari Salokankaan taiteellisesta työstään sekä Ohvanan Kulttuuritalon pyörittämisestä. Taidepalkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Ohvanan Kulttuuritalosta on tullut aktiivinen esittävän taiteen näyttämö ja monipuolisten, taiteellisesti kunnianhimoisten tuotantojen koti. Vuonna 2007 perustetun Kulttuuritalon sekä lähes 20-vuotiaan konsertti- ja ohjelmatoimiston The Little Big Musicin takana ovat taiteilijat Samuli Moilanen ja Jari Salokangas.

Konserteista ja musiikkiesityksistä liikkeelle lähtenyt ohjelmatoimisto laajensi toimintaansa nopeasti teatteriin, musikaaliin sekä revyy- ja showtuotantoihin. The Little Big Music -nimi kuvaa hyvin toiminnan mottoa: laadukasta musiikkia ja teatteria voi tehdä pienesti mutta suurella sydämellä yhdistettynä laatuun ja ammattitaitoon. Ohjelmatoimiston tuotannosta noin puolet esitetään Ohvanassa.

Ohvanan vanha kyläkoulu on muuntunut ympärivuotisesti toimivaksi kulttuuritaloksi. Kesäkauden tuotantoja esitetään pitkään ja ne tuovat omannäköisensä vaihtoehdon Pohjois-Karjalan laajaan kesäteatteritarjontaan. Yleisö on löytänyt Ohvanan, vaikka matkaa Joensuun keskustasta kertyy kolmisenkymmentä kilometriä.  

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja: Hanna Susitaival, erityisasiantuntija, hanna.susitaival(a)taike.fi, 0295 330 910.

Alkuperäinen uutinen Taiken verkkosivuilla

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Seminaari: Tänään kotona – Kulttuuria kotiin etäyhteydellä | 27.11.2019 streamaus

Tänään kotona -hankkeessa on pilotoitu etähoidon kanavien käyttämistä uudella tavalla tarjoamalla taide- ja kulttuurielämyksiä kotihoidon asiakkaille tablettitietokoneiden välityksellä. Kokeiluja on tehty yhtä aikaa Helsingissä, Tampereella ja Vaasassa.

Hankkeen päätösseminaarissa Helsingissä, Kulttuurikeskus Caisan auditoriossa (Kaikukatu 4 B) 27. marraskuuta 2019 esitellään hankkeen tuloksia, julkaistaan opas etäkulttuuripalveluiden toteuttamiseen sekä kuullaan hankkeen aikana tehdyistä kokeiluista. Seminaaripäivä päättyy paneelikeskusteluun etäkulttuuripalveluiden tulevaisuudesta.

Hanke on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella vuosina 2018–2019.

Lämpimästi tervetuloa kulttuurisen vanhustyön kehittämisen äärelle!

Ilmoittautuminen Caisaan on päättynyt. Ilmoittaudu seuraamaan seminaaria streamauksen välityksellä: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/tkstreamaus

Lue lisää


Monttu auki: Vieraana ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä Anna Paavilainen | 28.11.2019, Tampere

Nätyn yleisölle avoin Monttu auki tuo vieraakseen Anna Paavilaisen.

Anna Paavilainen on suomalainen ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä. Hän valmistui 2006 Teatterikorkeakoulusta ja näytteli Suomen Kansallisteatterissa 2004-2012. Lisäksi hän on näytellyt suomalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Paavilainen opiskeli Stockholms Filmskolassa ohjaamista ja käsikirjoittamista 2014-16, missä hän ohjasi lyhytelokuvan Koka över (2014) ja käsikirjoitti lyhytelokuvan Ta mig! (2015). Opiskeluaikana Tukholmassa hän kirjoitti monologinäytelmän PLAY RAPE näyttämön representaatiosta ja raiskauskohtauksien normalisoitumisesta. Se kantaesitettiin Pop Up Art Housessa 2014 ja se sai uusintaensi-iltansa Baltic Circle Festivaalilla 2015 ja Suomen Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 2016. Paavilainen on esittänyt monologia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, minkä lisäksi se on käännetty saksaksi, unkariksi ja katalaaniksi.

Vuonna 2016 Paavilainen ohjasi yhdessä Marja Salon kanssa Kansallisteatteriin esityksen Sinuus, joka käsitteli ulkonäköpaineita ja armollista katsetta. 2017 Paavilainen käsikirjoitti ja ohjasi tv-ohjelmaa Mitä mietit, Ronja Salmi? (3 ensimmäistä jaksoa). Paavilaisen ohjaama lyhytelokuva Kaksi ruumista rannalla (käsikirjoitus yhdessä Laura Birnin kanssa), komedia toisintekemisen vaikeudesta, käsittelee kollektiivisia tarinoita ja rooleja genre-elokuvissa.

Syksyllä 2019 ensi-iltaan tuleva Paavilaisen ohjaama ja käsikirjoittama lyhytelokuva Play rape tutkii miksi on niin vaikea sanoa ei ja se on osa Tuffi Filmsin Yksittäistapaus -lyhytelokuvahanketta ja yksi juonikokonaisuus fiktioelokuvassa Tottumiskysymys.

Kesto n. 2 tuntia.

Aika: Torstai 28.11.2019 klo 19
Paikka: Tampereen yliopiston Teatterimonttu, Kalevantie 4, D-osa

Tervetuloa, vapaa pääsy!

Lue lisää


Teatteri Tuikkeen Lastenteatterikatselmus | 30.11.2019, Helsinki

Teatteri Tuike järjestää nyt jo toista kertaa Lastenteatterikatselmuksen, jossa nähdään yhden päivän aikana yhteensä neljä lastenteatteriesitystä. Tervetuloa koko perheen voimin yksittäiseen esitykseen tai kaikkiin neljään!

Aikataulu:

Klo 11.00-11.30 Pieni Tulitikkutyttö
Klo 12.00-12.45 Siskoni mun (Huom! Loppuunmyyty!)
Klo 13.15-13.45 Kummallinen kahvila
Klo 14.15-14.45 Kreivi Hohoo

Näytösten välissä teitä palvelee Tuikkeen kahvio herkullisine antimineen. Päivän aikana voi myös piipahtaa hauskassa varjoteatterityöpajassa ja tutustua ”Jos Tapanila ois” -ääniteokseen, joka on yli sadan nuoren ja Teatteri Tuikkeen yhteinen äänitaideteos tapanilalaisesta sielunmaisesta. Teos on syntynyt osana Valokeilassa Koillinen -hanketta.

www.teatterituike.fi


Taiteen tilat -verkostotapaaminen | 10.-11.12.2019, Jyväskylä

Suomessa on meneillään useita taide- ja kulttuuritilojen perustamishankkeita, jotka painivat samankaltaisten haasteiden parissa. Verkoston luomisen kautta tarjoutuu jokaiselle toimijalle luonnollinen kollegiaalisen tuen mahdollisuus. Verkostotapaaminen on seurausta Taiteen edistämiskeskuksen vapaan kentän monitaiteellisten tilojen kartoitusprojektista, jota on vetänyt läänintaiteilija Vesa Plath.

Tapaamisen aikana käydään muutaman polttavan aiheen kimppuun työpajoissa, joista koostetaan materiaalit yhteiseen jakoon. Työpajojen aiheina ovat mm. tilojen yhteiskäyttö, tuotanto, tekninen toteutus, rahoitus, ohjelmisto ja palvelut. Työpajojen lisäksi on varattu aikaa verkostoitumiseen ja yhteistyökuvioiden pohtimiseen.

Toivomme, että tilaa tai tilahanketta kohti saisimme paikalle enintään kolme osallistujaa, jotta pystymme toteuttamaan päivät toivotusti. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 29.11.2019. Ruokailut ja kahvittelut sekä yhteismajoitus tarjotaan osallistujille, mutta matkakulut jäävät osallistujien vastuulle. Tapahtuma järjestetään Taiteen edistämiskeskuksen ja Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistyksen yhteistyönä.

ti 10.12. kello 11.00 - ke 11.12.2019 kello 15.00
Vapaudenkatu 25, Jyväskylä

Tapahtuman alustava ohjelma ja aikataulu:

TIISTAI 10.11.2019
klo 11 Tervetuloa ja esittäytyminen
klo 12.30 Lounas
klo 13.30-15 Työpajat 1 ja 2
klo 15.15-17 Työpajat 3 ja 4
klo 17 -> Majoittuminen
klo 18.30 -> Illallinen  

KESKIVIIKKO 11.12.2019
klo 9.00 Aamunavaus
klo 9.30-11.30 Työpajat 5 ja 6
klo 11.30-12.30 Työpajojen loppuyhteenveto
klo 12.30 Lounas
klo 13.30 SPEED DATING yhteistyökuvioista halukkaille

Tapahtuma päättyy n. klo 15

Pääjärjestäjä: Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys ry
Yhteistyökumppanit: Taiteen edistämiskeskus

Lue lisää Taiken verkkosivuilta

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Pohjoismaisen kulttuuripisteen haut 2020 

Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi neljää tukiohjelmaa, jotka on jaettu kuuteen eri tukimuotoon. Ohjelmien avulla tuetaan kulttuuriprojekteja, muuta kulttuuritoimintaa sekä taiteilijoiden ja kulttuuriammattilaisten tapaamisia Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Kaikilla tuettavilla hankkeilla on vahva pohjoismainen ulottuvuus, ja ne kehittävät kulttuurialaa. Tukiohjelmia on lapsille, nuorille ja aikuisille. Tältä sivulta voit lukea lisää eri ohjelmista sekä löytää itsellesi parhaiten sopivan tukimuodon. Odotamme hakemustasi! 

Huomaathan, että kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. 

NORDBUK-tukiohjelma tukee lasten ja nuorten omia hankkeita ja vahvistaa heidän järjestäytymistään, vaikuttamistaan ja osallistumistaan poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuritoimintaan. 

Haku­ajat:  
02.01.2020 – 03.02.2020 15:59 
03.04.2020 – 04.05.2020 15:59 
03.09.2020 – 02.10.2020 15:59

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 

Haku­ajat:  
03.01.2020 – 04.02.2020 15:59 
03.03.2020 – 03.04.2020 15:59 
17.07.2020 – 17.08.2020 15:59 
18.09.2020 – 19.10.2020 15:59

Residenssikeskusten tuki tukee taiteilijaresidenssejä Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Residenssit vastaanottavat ammattilaistaiteilijoita ja kulttuurialan toimijoita muista Pohjoismaista tai Baltian maista.

Haku­ajat:  
08.01.2020 – 07.02.2020 15:59 

Pitkäaikainen verkosto­tuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Haku­ajat:  
22.01.2020 – 21.02.2020 15:59

Lyhytaikainen verkosto­tuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Haku­ajat:  
22.01.2020 – 21.02.2020 15:59 
09.09.2020 – 09.10.2020 15:59

Kulttuuri- ja taideohjelmasta tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Haku­ajat:  
05.02.2020 – 05.03.2020 15:59 
10.08.2020 – 10.09.2020 15:59


Petra Uexküllin rahaston apurahat alle 35-vuotialle suomalaisille näyttelijöille | Haku 1.1.-31.1.2019

Ida Aalberg -säätiö jakaa kahdesti vuodessa taidekriitikko ja -toimittaja Petra Uexküllin rahastosta apurahoja alle 35-vuotialle suomalaisille näyttelijöille. Rahasto on Petra Uexküllin testamenttilahjoituksella perustettu rahasto, jota hallinnoi Ida Aalberg -säätiö

Petra Uexküllin rahaston apuraha on tarkoitettu alle 35-vuotiaille suomalaisille näyttelijöille. 
Apurahan suuruus on 4000 euroa, ja se myönnetään kahdelle hakijalle / hakukerta. Vuosittaiset hakuajat ovat tammikuussa ja syyskuussa.

Apuraha myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • näyttelijän henkilökohtaisena palkkatukena teatteriproduktioon
 • itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
 • taiteellisiin jatko-opintoihin (kandidaatin tutkinnon jälkeisiin opintoihin / post-graduate studies).

Apurahan hakeminen

Vuoden 2020 hakuajat ovat 1.-31.1.2020 ja 1.-30.9.2020.

Petra Uexküllin rahaston apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai paperilla maapostissa. Vapaamuotoisen hakemuksen on oltava mahdollisimman konkreettinen. Sen pitää sisältää enintään 2500 merkin tai kahden liuskan mittaisen työsuunnitelman, josta käyvät ilmi:

 • mahdollisen työryhmän muut jäsenet
 • aikataulu
 • budjettiesityspaikka / jatko-opintopaikka.

Hakemukseen on liitettävä hakijan CV. 
Apurahan saajan on tehtävä selvitys apurahan käytöstä. Mikäli projekti viivästyy, hakijan on pyydettävä apurahan käytölle jatkoaikaa säätiön hallitukselta.

Hakemuksen lähettäminen

Sähköpostitse petra(a)asema4.fi

Huom. Osoite on auki ainoastaan apurahojen hakuaikoina. 
Muina aikoina tiedustelut Ida Aalberg -säätiön asiamieheltä: asiamies(a)ida-aalberg-saatio.fi

Postitse

Kiinteistö Oy Asemamiehenkatu 4 
Ida Aalberg -säätiö 
Asemamiehenkatu 4 
00520 Helsinki.


 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto | Haku 1.2.2020 mennessä kuluvan vuoden hankkeisiin

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, esim. kulttuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa kahdenlaisia apurahoja: yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä.

Näiden lisäksi rahaston Suomen jaosto jakaa ruotsinopettajille suunnattuja oleskeluapurahoja Tukholmaan ja Ruotsin jaosto jakaa Ruotsissa mediastipendejä.

Lue lisää


OKM: Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman erityisavustukset | Haku 17.2.2020 mennessä

Avustus on tarkoitettu rajat ylittävää yhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan projektiyhteistyötä Venäjän kanssa.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksen hakijana ei voi olla yksityishenkilö tai rekisteröimätön ryhmä.

Hakuaika alkaa 22.11.2019 ja päättyy 17.2.2020 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin noin 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Hakemusten käsittelyn, arvioinnin ja päätöksenteon edellyttämä aika riippuu hakemusten määrästä ja se kestää 3-4 kuukautta. Haun määräajan jälkeen hakemusten käsittelystä ei anneta väliaikatietoja. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Yksittäisiä projektiavustuksia, joista on käyty hankeneuvottelut Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa Tulassa 26.–29.9.2019, ei haeta tästä hausta, vaan kyseiset hakemukset tulee osoittaa Suomi-Venäjä-Seura ry:lle. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomi-Venäjä-Seura ry:lle Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman määrärahasta tähän tarkoitukseen enintään 50 000 euroa.

Lue lisää avustuksesta


Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto | Haku 1.–28.2.2020

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Rahaston seuraava hakuaika Suomessa on 1.–28.2.2020.

Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua toukokuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään toukokuussa 2020. Kaikille hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä kirjallisesti touko-kesäkuussa 2020.

Lue lisää apurahasta


Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto | Haku 1.-28.2.2020

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Rahaston seuraava hakuaika Suomessa ja Norjassa on
1.–28.2.2020.

Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua toukokuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään huhtikuussa 2020. Kaikille hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä kirjallisesti huhti-toukokuussa 2020.

Lue lisää apurahasta


Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto | Haku 1.2.-31.3.2020

Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset.

Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen. Rahastolla on myös omaa toimintaa.

Rahaston seuraava hakuaika on 1.2–31.3.2020.

Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua kesäkuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään toukokuussa 2020. Kaikille hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä kirjallisesti touko-kesäkuussa 2020.

Lue lisää kulttuurirahastosta ja apurahoista

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Galway Theatre Festival, Ireland: InterAction – Laboratory for Participatory Theatre and Interactive Technologies | Deadline 28 Nov 2019

Taking place within Galway Theatre Festival, 1-9 May 2020, InterAction is a creative laboratory for participatory theatre and interactive technologies. Exploring interaction among citizens and inhabitants of Europe, it will prompt audience members to explore new ways of inter-acting with the world around them.  

The organisers are opening applications for a bursary of ¤3000. This bursary is a fee payment for an artist to work on the development of a project in participatory theatre and interactive technologies. As part of the bursary, each artist is asked to present a work-in-progress at scratch level as part of the Galway Theatre Festival in May 2020, and to carry out at least one community learning and engagement event. This can comprise a workshop for artists or the community in the skills you have learnt while developing the project, or a workshop by one of your collaborators.

There is a small additional budget for collaborator fees and for additional costs such as venue rental, equipment, etc. Budget permitting, collaborators can come from outside Ireland. You may apply for additional funding, sponsorships and/or partnerships for this project during 2020. The InterAction project will host five work-in-progress projects along with one flagship project by John Rogers.

Deadline: 28 November 2019

Read more


Residencies at PACT Zollverein Germany | Deadline 19 Dec 2019

Running all year round since 2002, PACT Zollverein’s residency programme is at the heart of its day to day work. Open to professional artists from Germany and abroad who work in the areas of dance, performance, media arts or music and closely linked to PACT’s two other core strands of activity in presenting work and facilitating research and development, the programme is a key element in PACT Zollverein’s profile as an Artists’ House supporting lively exchange between practice and theory.

While occupying their own designated space at PACT Zollverein’s site in Essen, and essentially working independently, residents may choose to take advantage of various kinds of production support such as dramaturgy, technical assistance, project management as well as press and publicity.

Residents receive:

 • Studio space (from 69 to 173 sqm.).
 • Local accommodation (max. 5 people).
 • Residency period of min. 2 weeks.
 • Weekly grant allowance for all of the residency project participants (max. 5 people).
 • Travel costs covering one journey only per participant to and from PACT Zollverein (max. 5 people). (The least environmentally harmful means of transport available should be chosen.)
 • Technical equipment (by arrangement and subject to availability).
 • Professional technical support (by arrangement and subject to availability).
 • Professional advice in: project funding, project management, press and public relations.

Deadline: 19 December 2019

Find all details online


Open Call for Artists: INACT Festival, France:  ‘Uncloning’ | Deadline 31 Dec 2019

Founded in Strasbourg in 2011, INACT Festival is a meeting place for performance art. This multi-disciplinary gathering will next take place 30 April – 18 May 2020, with both day and nighttime events. The organisers invite artists from any discipline (musicians, visual artists, actors, dancers, poets, etc.) who stage and perform their work live to propose projects related to the 2020 theme: ‘Déclonisation’ (‘Uncloning’, in the sense of resisting clones/copies).

The festival's fields of interest include: performance studies, sound art, video performance, poetry, re-enactment, improvisation, dance, culinary art, sound poetry, environmental art, cross-media, urban intervention, augmented and virtual reality, and virtual performances.

The festival dates will be 30 April – 1 May, 7-8 May, and 15-16 May 2020. Events will take place in different venues in Strasbourg, indoors and out.

Participants will recieve:

 • 200 ¤ production or artist fee.
 • Travel expenses.

 Accommodation.

 • Catering during the day of the performance.
 • Video recording of the artwork.

INACT also invites artists to propose interventions and workshops suitable for audiences who would like to practice performance art for the first time. This activity could lead to a performance or an exhibition during the festival. Workshops are paid 50 ¤ per hour for a maximum of 6h, and have access to a 70 ¤ materials budget.

Deadline: 31 December 2019

Read more


Call for Performances: Minifest, Russia | 1 April 2020

MINIFEST 2020 welcomes your applications!

XIV International Theatre Festival for Children and Youth “Minifest” October 16-22, 2020

International Theatre Festival for Children and Young People “MINIFEST” is one of the oldest international theatre festivals for young audience in Russia.The 14th edition of this international theatre festival for children and young people is now calling for productions.

One of the main features of the festival is that there is no competition. This enables to bring together different kinds of theatre companies and to present various genres and shapes of theatre art.

The main idea of the International Theatre Festival for Children and Young People “MINIFEST” is to bring together and to present to the wide audience and to the theatre community the art of the most interesting, innovative and progressive theatre companies from around the world.

Contact person:

Olga Zaets, o.zaets.roamt(a)gmail.com
International Relations Manager
Rostov-on-Don Academic Youth Theatre

Find out how to apply for MINIFEST on their website

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Taideyliopiston avoimen yliopiston kevään 2020 kurssit | Haku 26.11. alkaen 

Ilmoittautuminen Taideyliopiston avoimen yliopiston kevätopetukseen alkaa tiistaina 26.11.2019 klo 9.00 ja päättyy kurssista riippuen joko torstaina 10.12. tai maanantaina 16.12.2019.

Taideyliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella monipuolisesti musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin alojen kursseja ja opintokokonaisuuksia. Kurssit löytyvät Avoimen kampuksen kurssikalenterista ja niitä voi selata koulutusalan, oppiaineen tai hakusanan mukaan. 

Kevään kurssitarjontaan kuuluvat esimerkiksi Vapaan säestyksen perusteet (4 op), Varhaisiän musiikkikasvatus (3 op), Kirjansidontakurssi (2 op), Taiteen tuottamisen ABC (2 op) ja Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen (15 op). 

Lisäksi avoimen yliopiston opiskelijoille on tarjolla integroitua opetusta eli kurssipaikkoja useille kymmenille Taideyliopiston tutkinto- ja jatkokoulutuksen kursseille. 

Tutustu tarjontaan Avoimen kampuksen kurssikalenterissa ja hae mukaan! 

Lisätiedot: avoin(a)uniarts.fi


Stockholms Konstnärliga Högskola | Ansök senast 15 Jan 2020

Nu kan du söka till SKH:s utbildningar inom cirkus, dans, danspedagogik, film och media, opera, scenkonst och skådespeleri. Vi erbjuder program på kandidat-, magister- och masternivå. Utbildningarna startar hösten 2020.  

15 november - 15 januari kan du söka till våra kandidat-, magister- och masterprogram som startar hösten 2020. VI har utbildningar inom cirkus, dans, danspedagogik, film och media, opera, scenkonst och skådespeleri. 


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun hakukohteet | Hakuaika 8.-22.1.2020 

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 8.-22.1.2020. 

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


TOTEM-teatteri etsii tuottajaa | haku 9.12.2019 mennessä  

TOTEM-teatteri etsii seuraansa kokopäiväistä tuottajaa vakituiseen työsuhteeseen. Tuottaja vastaa produktioiden ja yleisötyön tuotannollisista tehtävistä, markkinointiviestinnästä sekä teatterin toiminnan kehittämisestä yhdessä taiteellisen johtajan ja teatteripedagogin kanssa. Lisäksi tuottajalla on tehtäviä taloushallinnon perustoimista ja toimistorutiineja. Tuottaja toimii myös yhdistyksen hallituksen sihteerinä. Työnkuvaa voidaan kehittää työntekijän kiinnostusten ja osaamisen mukaan.  

Tarjoamme hyvän ja joustavan työpaikan työympäristössä, jossa pääset verkostoitumaan teatterikentällä ja kehittymään työn mukana. Työ on tiimityötä, mutta edellyttää myös kykyä työtehtävien ja ajankäytön itsenäiseen hallintaan ja organisointiin. Eduksi katsotaan kiinnostus teatterin toiminnan kehittämiseen omasta asiantuntemuksesta käsin, sujuva kirjallinen ulosanti, kokemus yhdistystoiminnasta sekä vähintään auttava ruotsin kielen perustaito.  

Työ tehdään lähinnä teatterin toimistossa, joka sijaitsee Espoon kaupungin omistamassa kartanossa Espoon Kilossa, mutta ajoittainen etätyö neuvoteltavissa. Palkkaus vastaa työehtosopimuksen mukaista vastaavan tuottajan palkkaa.  

Työ alkaa 20.1.2020. Koeaika 3 kk. Palkallinen perehdytys ennen työn alkua tammikuussa 2020.  

TOTEM-teatteri (TOTEM-teatterin Kannatusyhdistys ry) on kiertävä espoolainen ammattiteatteri, jonka tehtävä on suomalaisen lastenkulttuurin edistäminen. Tätä tehtävää teatteri noudattaa tuottamalla teatteriesityksiä alakouluikäisille ja järjestämällä yleisötyötä. Teatteri tuottaa vuosittain ohjelmistoonsa yhden teoksen, joka kiertää valtakunnallisesti. Ohjelmisto painottuu alakouluikäisille suunnattuun nykyteatteriin, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä nuoren katsojan näkökulmasta. TOTEM-teatterilla on vankka asema suomalaisella lastenteatterikentällä ja se tunnetaan rohkeasti lastenteatteria uudistavana. Teatterin kehitystoiminnan keskiössä ovat ekologinen kestävyys, lastenteatterin lajin ja siihen liittyvän yleisötyön edistäminen sekä markkinointiviestintä.  

TOTEM-teatterin toimintaa rahoittavat Taiteen edistämiskeskus sekä Espoon kaupunki ja yksityiset kulttuurialan säätiöt. www.totemteatteri.com

Lähetä vapaamuotoinen työhakemus (max 1 A4 + CV) 9.12.2019 mennessä osoitteeseen info(a)totemteatteri.com Kerrothan hakemuksessasi, mikä sinua tässä työssä kiinnostaa. Toimi nopeasti, sillä paikka täytetään heti hyvän henkilön löytyessä.  

Lisätiedot ja kysymykset: 
Taiteellinen johtaja Päivi Rissanen, 050 5470706 
info(a)totemteatteri.com


Suomenlinnan seikkailukierrokselle haetaan esiintyjiä historiallisiksi henkilöhahmoiksi miesrooleihin | Haku 9.12.2019 mennessä

Suomenlinnan seikkailukierros vie osallistujat jännittävälle aikamatkalle 1700-luvulle historiallisten henkilöhahmojen johdolla. Lapsille suunnattu, mutta myös aikuisille sopiva, interaktiivinen kierros pohjautuu historialliseen taustatietoon ja kertoo elävästi ja hauskasti Suomenlinnasta ja 1700-luvusta. Arvoituksellisten viestien viitoittama matka kulkee linnoituksen kivisille muureille, vehreisiin puistoihin ja hämyisiin bastioneihin. 

Viime vuonna 20 vuotta täyttänyt seikkailukierros on yksi suosituimpia ja rakastetuimpia Suomenlinnan kesäohjelmia. Sen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa käsikirjoittajista, ohjaajasta ja tuottajasta koostuva työryhmä. Seikkailukierroksella on vuosittain noin 6000–7000 osallistujaa.

Seikkailukierroksella on sekä nais- että miesrooleja. Haemme tällä kertaa esiintyjiä miesrooleihin. Työt sijoittuvat touko-syyskuulle ja harjoituskausi maalis-huhtikuulle. Kesäkauden säännölliset, yleisölle avoimet kierrokset ovat ajalla 6.6.-15.8.2020. 

Esiintyjiltä odotamme: Kokemusta lastenteatterin parissa työskentelemisestä. Draamapedagogiset taidot ja kokemus ryhmien ohjaamisesta lasketaan eduksi. Työ edellyttää yhteistyötaitoja ja reipasta asennetta. Seikkailukierroksella liikutaan ulkona, eri puolilla linnoitusta, joten myös hyvä peruskunto on tarpeen. Koska kierrosta esitetään suomeksi ja ruotsiksi, tehtävässä tarvitaan hyvät taidot molemmissa kotimaisissa kielissä. Kiinnostus historiaa kohtaan on myös eduksi.

Lähetä hakemus 9.12.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: guidebooking(a)suomenlinnatours.com

Haastattelut pidetään joulukuussa 2019. Lisätietoja tehtävästä: Ehrensvärd-seuralta to 28.11.2019 ja pe 29.11.2019 klo 10.30-14 numerosta (09) 684 1850.

Lue lisää


Professor (Artistic practices) position in Production Design for Film and Television | Deadline 13 Jan 2020

Aalto University School of Arts, Design and Architecture invites applications for Professor (Artistic practices) position in Production Design for Film and Television

The successful candidate will be appointed for a fixed 5-year term with the title of Professor (Artistic Practices). The position will begin in September 2020 or as agreed.

The position is located at the Department of Film, Television and Scenography / ELO Film School Finland.


Your role and goals

The titles Professor (Artistic Practices), Professor (Design Practices) and Professor (Architectural Practices) provide Aalto University’s departments with the possibility to hire highly qualified professionals to open new areas of teaching and research and/or artistic work, and re-evaluate and dynamically develop a field.

In general, Professors (Artistic/Design/Architectural Practices) are expected to exercise and guide research and/or artistic activity, to provide education based on it, to handle the tradition and follow the advances of their field, to participate in service to the Aalto University community, and to takepart in societal interaction and international collaboration in their field. We expect the professors to teach many of the courses themselves, but we also encourage inviting visiting professionals to share their knowledge on contemporary topics.

Professor (Artistic practices) in Production Design for Film and Television will focus especially on the artistic future challenges in production design. The main challenge of the position is to provide expertise in the traditional production design practices and in integrating latest digital methods in the field of production design.
 
The tasks of the professor include teaching, artistic activity and research in the field, as well as development and administrative work in the department. The professor will co-operate with the other teaching and research staff of the department, other departments and other Art Universities and Universities of Applied Sciences, as most of the BA and MA courses are organized together with other disciplines. She/he will also work tightly with the field, build collaborations within Aalto and create and maintain national, Nordic and international collaboration networks in the field. Furthermore, the professor will participate in developing the major and the department in close collaboration with faculty of the department.

Your experience

Professor (Artistic Practices) is considered a professor position with Aalto-level requirements and external evaluation. Artistic qualifications that are comparable to a doctoral degree and significant expertise in artistic and professional work as well as teaching are required for obtaining Professor (Artistic Practices) position. Furthermore, a commitment to develop the field through artistic and professional work and teaching activities is necessitated.

Artistic excellence will be emphasized in the selection process of Professor (Artistic Practices) in Production Design for Film and Television: the applicant is expected to have significant artistic qualifications and wide practical experience in the field. We expect the candidate to be familiar with all aspects of film production design. Experience in television design is appreciated. In addition, experience in international co-productions is considered as an asset.
 
We expect the candidate to have knowledge of the relevant traditional, contemporary and emerging production design technologies and methods. Furthermore, the applicant needs to have deep understanding of the theory, practice and technical demands of the field and a strong and well-articulated vision regarding the field and how it should be developed.
The applicants will be reviewed on the basis of the following areas: artistic merits, teaching, co-operative skills and activity and leadership in artistic or academic community. Research and publication activity is considered to be an asset, but it is not required.

The position requires excellent command of both written and spoken English. Finnish and Swedish language skills are considered as advantages.

 
What we offer

The professor will get to be a part of an inspiring and supportive work community of experienced professionals and high-level students. The professor will also get to utilize the Department’s wide networks both nationally and internationally, and enjoy the great resources to build educational workshops, master classes and students’ productions with the help of our production service, Aalto Studios (https://studios.aalto.fi/). Aalto University follows the salary system of Finnish universities, but applicants may also provide salary requirements. As an employer, Aalto University provides excellent learning and development opportunities as well as occupational health care services, commuter ticket benefit and versatile exercise services by Unisport.

For more information and apply here

MUITA ILMOITUKSIA

Denise Ziegler (toim.): Kun koen kokeilen – kokeilen kun koen

Denise Zieglerin toimittama julkaisu Kun koen kokeilen – kokeilen kun koen. Kokemus ja kokeellisuus taiteellisessa työskentelyssä ja tutkimuksessa ilmestyy Kuvataideakatemian Tutkimuspäivien 9.-11.12.2019 ja Zieglerin kuratoiman Kun koen kokeilen – kokeilen kun koen näyttelyn yhteydessä. Näyttely on esillä Exhibition Laboratory -galleriassa 27.11-11.12.2019.

Julkaisussa on 17 tekstiä, jotka käsittelevät taideteoksien yhteyttä taiteellisen tutkimuksen harjoittamiseen ja mikä rooli kokemuksella ja kokeellisuudella on tutkimuksessa.

Julkaisu on luettavissa avoimena sähköisenä julkaisuna Taideyliopiston HELDA tietokannassa.

Kirjoittajat:

Andrea Coyotzi Boria, Annette Arlander, Denise Ziegler, Elina Saloranta, Jack Faber & Paul Cegys, Jan Lütjohann, Joris Weijdom, Lauren O’Neal, Maija Närhinen, Marloeke van der Vlugt, Matthew Cowan, Mika Elo, Mirka Duijn, Paul Landon, Pilvi Porkola, Suzanne Mooney, Tanja Kiiveri, Tuula Närhinen

Kun koen kokeilen – kokeilen kun koen. Kokemus ja kokeellisuus taiteellisessa työskentelyssä ja tutkimuksessa. I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience.Experience and experimentality in artistic work and research. Toim. / Ed. Denise Ziegler. 2019. The Academy of Fine Arts at the University of the Arts.

Teos sähköisenä julkaisuna https://helda.helsinki.fi/handle/10138/307182


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.