26.03.2020

TINFO-tiedote 11/ 26.3.2020
 

MAAILMAN TEATTERIPÄIVÄ ON MYÖS INKLUUSIOPÄIVÄ

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Hätäavusta tasa-arvoisiin oikeuksiin. Jospa jatkossa ei kukaan meistä puhuisi ”epätyypillisestä työstä” missään, koskaan.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MAAILMAN TEATTERIPÄIVÄ ON MYÖS INKLUUSIOPÄIVÄ

Inkluusiopäivän julistus, kirjoittaja Noora Karjalainen, video

Ursa Minorin taiteellisen johtajan, näyttelijä Noora Karjalaisen kirjoittama Inkluusiopäivän julistus siivittää meitä huipentamaan kampanjan 27.3.2020 Maailman teatteripäivänä.

"Tässä ajassa, kun teatteritaiteen merkitystä yhä uudelleen ja uudelleen puntaroidaan ja pohditaan, on entistä tärkeämpää tarkastella teatterin tekijyyttä kriittisesti. Ei napit vastakkain vaan yhdessä, yhteisessä tilassa, dialogissa, paljaana, auki, läsnä, minuna itsenämme, meinä."

Inkluusiopäivän julistus 2020

tinfo.fi/inkluusio


Jokainen päivä on inkluusiopäivä: seitsemän tekoa

Julistimme Suomessa Maailman teatteripäivän 27.3.2020 Inkluusiopäiväksi. Haastoimme teattereita kampanjoimaan. Jokaisen päivän tulisi olla inkluusiopäivä, kuten Noora Karjalainen viittomakielisessä inkluusiopäivän julistuksessaan toteaa.

Inkluusiopäivän kampanjassa kumppaneinamme ovat olleet Kulttuuria kaikille -palvelu, Globe Art Point GAP, Ursa Minor, DuvTeatern ja Suomen Teatterit Stefi. 

Koronakriisi ja ekokriisi voivat rohkaista teattereita kriittisesti arvioimaan omaa kestävyyttään, sisään kutsuvaa tai ulossulkevaa toimintalogiikkaansa ja aktiivisesti kehittää tapoja olla yhteydessä monenlaisiin yleisöihin ja olemaan entistä saavutettavampi.

Tilastokeskuksen (2018) mukaan Suomessa muuta kuin äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea puhuvan väestön osuudet olivat seuraavissa kaupungeissa suurimmat: Vantaa 19,3 %, Espoo 17,0 %, Helsinki 16 %, (Närpiö 16 %!), Turku 11,8 %, Kotka 9,6 %, Vaasa 9,2 %.

Kysyimme näissä kaupungeissa toimivien teatterien johtajilta muuta kuin äidinkielenään suomea, ruotsia, saamea puhuvien työllistymisestä teatteriin. Osa johtajista ehti vastata, sitten korona ehti väliin. Teatterinjohtajilla on nyt kädet täynnä akuutisti ratkaistavia asioita. 
 
Kevään kuluessa Cupore julkaisee selvityksen AVAUS-hankkeen tuloksista. Syksyllä palaamme asiaan. 

Seitsemän inkluusiotekoa, jotka on sovellettu teattereiden saavutettavuuden tarkistuslistasta:

 1. Jokainen yhteisössämme sitoutuu saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen. Palkkaamme joukkoomme eritaustaisia, eri kieltä puhuvia ihmisiä, vammaisia ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Olemme valmiita harjoittamaan positiivista erityiskohtelua työhönoton yhteydessä ja soveltamaan koulutus-, kielitaito-, kokemusvaatimuksia.
 2.  Etsiydymme aktiiviseen yhteistyöhön erityis- ja vähemmistöryhmien kanssa ja otamme heidät osaksi kehittämään toimintaamme. Käymme heidän kanssaan aktiivista vuoropuhelua ohjelmistovalinnoistamme. Teemme aktiivista työtä, jotta moninaiset yleisöt tuntisivat olonsa tervetulleeksi esityksiimme.
 3. Otamme ohjelmistosuunnittelussa huomioon moninaisuusnäkökulman ja vältämme ohjelmistoissamme ja esityksissämme kaikenlaisten (mm. Vähemmistöihin ja erityisryhmiin liittyvien) ennakkoluulojen ja stereotypioiden vahvistamista.
 4. Yleisötyömme sitoutuu moninaisuustyöhön. Vahvistamme eritaustaisten ihmisten identiteettiä ja osallisuuden kokemusta.
 5. Teemme esityksemme ja verkkosivustomme saavutettavammiksi. Viestimme selkokielellä, verkkosivustoamme voidaan vastaanottaa monin eri aistein ja eri välinein. Palautetta meille voi antaa eri tavoilla ja välineillä.
 6. Viestimme selkeästi eri kielillä teatterimme esteettömyydestä ja saavutettavuudesta kaikilla välineillä, turvaamme ilmaisen sisäänpääsyn avustajille ja tulkeille. Huolehdimme siitä, että jokainen teatterissa tietää esteettömistä palveluistamme.
 7. Järjestämme säännöllisesti vähintään 1-2- kuvailutulkattuja, viittomakielelle tulkattua näytäntöä ja tekstitettyä näytäntöä näytäntökausittain. Annamme kuvailu-ja viittomakielen tulkeille tilaisuuden seurata harjoituksia ja esityksiä maksutta.
   

TINFO 26.3.2020


Maailman teatteripäivän julistus, kirjoittaja Shahid Nadeem

Maailman teatteripäivän julistus 2020

Kirjoittaja: Shahid Nadeem

Teatteri pyhäkkönä

Suufi-runoilija Bulleh Shah´sta kertovan esityksen jälkeen vanha mies ja nuori poika lähestyivät suurta suufia esittänyttä Adžoká-teatterin näyttelijää. ”Lapsenlapseni on sairas, voisitko siunata hänet?” Näyttelijä hämmästyi ja sanoi: ”Minä en ole Bulleh Shah. Olen vain näyttelijä, joka esittää häntä.” Vanhus sanoi: ”Poikani, sinä et ole näyttelijä. Sinä olet jälleensyntynyt Bulleh Shah, hänen avattarinsa.”  Äkkiä olimme täysin uuden teatterikäsityksen äärellä: näyttelijästä on tullut roolihahmonsa reinkarnaatio.  

Tutustumalla eri kulttuureista löytyviin tarinoihin – kuten Bulleh Shah – voimme rakentaa siltoja meidän teatterintekijöiden ja teatteriin tottumattomien mutta innokkaiden katsojien välille. Kun näyttelemme, uppoudumme toisinaan omaan teatterifilosofiaamme, rooliimme yhteiskunnallisten muutosten airueina ja sivuutamme suuren joukon ihmisiä. Kiinnittyessämme nykyhetken haasteisiin suljemme itseltämme pois mahdollisuudet syvästi liikuttavaan, henkiseen kokemukseen, jonka teatteri voi antaa.

Maailmassa, jossa kiihko, viha ja väkivalta ovat kasvussa ja planeettamme hukkumassa ilmastokatastrofiin, meidän on koottava uudelleen henkinen vahvuutemme. Meidän on taisteltava apatiaa, voimattomuutta, pessimismiä, ahneutta ja piittaamattomuutta vastaan, maailmamme ja planeettamme puolesta. Teatterilla on tehtävä, jalo tehtävä ihmiskunnan innostajana ja liikkeelle panevana voimana estää meitä vajoamasta kohti pohjatonta kuilua.    

Teatteri voi kohottaa näyttämön, esitystilan joksikin pyhäksi. Etelä-Aasiassa taiteilijat koskettavat kunnioittaen näyttämön pintaa ennen kuin astuvat sille. Tämä perinne on ajalta, jolloin henkinen ja kulttuurinen olivat toisiinsa kietoutuneita. On aika saattaa taiteilija ja yleisö, menneisyys ja tulevaisuus jälleen symbioottiseen yhteyteen. Teatterin tekeminen voi olla pyhä teko ja näyttelijöistä voi todellakin tulla roolihahmojensa avattaria. Teatteri voi tulla pyhäköksi ja pyhäkkö esitystilaksi.

(Suomennos: TINFO)

Shahid Nadeem (s. 1947) on pakistanilainen näytelmäkirjailija ja Adžoká-teatterin johtaja. Adžokán ohjelmisto on yhteiskunnallista ja teatteri yhdistää perinteistä muotoa nykyaikaiseen ajatteluun ja keinoihin. Nadeemin laajasta, yli 50 näytelmän tuotannosta on esitetty teoksia erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, mutta myös Pohjoismaissa.

***

Suufilaisuus on islamin mystinen suuntaus, jossa korostetaan suoran, henkilökohtaisen jumalasuhteen saavuttamista ja Jumalan henkisen totuuden tavoittamista jumalalliseen rakkauteen perustuvien harjoitusten kautta. Syntyi Lähi-idässä 700-luvulla. Suufilaisuus on muista islamilaisista perinteistä poiketen korostetun esoteerinen perinne. Yleisin vertauskuva puhuu suufilaisuudesta tienä tai matkana. Käsitettä suufilaisuus käytetään hyvin monenlaisista näkemyksistä ja käytännöistä. Suufilaisuuden piirissä on syntynyt laaja kirjallinen ja muu kulttuurinen perintö, joka sisältää muun muassa runoutta ja qawwali-musiikkia. (Wikipedia)

Bulleh Shah (1681-1757): Vaikutusvaltainen punjabi-suufi-runoilija, joka kirjoitti monimutkaisista filosofisista aiheista yksinkertaisella kielellä. Oli vahva uskonnollisen ortodoksisuuden ja hallitsevan eliitin kriitikko. Suosittu mm. kansanlaulajien keskuudessa. Ihailtu yli uskonnollisten jakolinjojen.


Teatteri auttaa myötäelämään. Teatterintekijän, aktivistin Shahid Nadeemin haastattelu. 

Maailman teatteripäivän julistuksen tänä vuonna kirjoittanut näytelmäkirjailija, teatterintekijä ja aktivisti Shahid Nadeem, jonka kotimaa Pakistan elää poliittisesti ja kulttuurisesti jännitteistä rinnakkaiseloa valtavan Intian naapurina. Näiden maiden teatterilaiset näyttävät esimerkkiä vuoropuhelusta, jolla on suuri merkitys epävakaina aikoina. 

Nadeem kertoo Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) haastattelussa mihin kaikkeen teatterista on.  

Olet kertonut, kuinka pakistanilainen teatteriyleisö ja ylipäätään kansa Pakistanissa janoaa muutosta. Sinä yhdessä Adžoká-teatterin kanssa olet ajanut rauhan, sovinnon, ihmisoikeuksien asiaa ja toiminut sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Kuinka tehokas rauhan ja oikeudenmukaisuuden keino ja alusta teatteri on? Mihin teatterin mahdollisuudet perustuvat?

Teatteri on vuosisatoja vanha alusta vuoropuhelulle ja viestinnälle. Se on ainutkertainen, elävä ja viihdyttävä väline, joka vaikuttaa suoraan yleisöönsä. Teatteri syvimmältä olemukseltaan vieroksuu kaikenlaista lahkolaisuutta ollen näin oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolella. Mutta eniten teatteri vaikuttaa siksi, että se on välineenä niin vuorovaikutteinen ja joustava.

Sensuurille nämä vanhat tarinat saattavat näyttäytyä ”vaarattomina”

Esityksethän ovat aina käytännössä interaktiivisia, vaikka eivät itseään sellaisiksi määrittelisi. Yleisö taputtaa käsiään tai jollain tavoin ilmaisee suosiotaan tai epäsuosiotaan, mikä vaikuttaa sekä esiintyjiin että toisiin katsojiin. Teatteri kertoo tarinoita inhimillisestä näkökulmasta, ja siksi se on rauhaa ja oikeudenmukaisuutta vastustavien vihollisten ennakkoluulojen ja aivopesun yläpuolella.
 

Sinua on kutsuttu aktivistiksi. Myös sana “artivisti” voisi kuvata sinua toimijana, joka käyttää taiteellista osaamistaan taistelussa sortoa ja vääryyttä vastaan. Millaista näyttämökieltä, ilmaisua ja kuvastoa käytät?

Teatteriryhmälläni on kaksi strategiaa: yhtäältä väistämme viranomaisten sensuuria, toisaalta pyrimme tavoittamaan yleisömme sydämet, myös kiihkoiluviruksen tartuttamien katsojien sydämet. Jotta välttäisimme autoritaaristen hallitusten ja suvaitsemattomien valtioiden riippumattomien toimijoiden puuttumisen toimintaamme, valitsemme usein esitettäväksi tarinoita menneisyydestä, jopa hyvin kaukaa menneisyydestä.

Sensuurille nämä vanhat tarinat saattavat näyttäytyä ”vaarattomina”, mutta tosiasiassa ne ovat erittäin merkityksellisiä näyttäessään "alistamista". Myös huumori (musta on tehokkaampaa) ja satiiri voivat antaa meille mahdollisuuden luovia tällaisessa tilanteessa.

Olemme tarttuneet joihinkin tabuaiheisiin ja saaneet erittäin myönteistä palautetta

Jotta saavuttaisimme yleisömme, kerromme inhimillisiä tarinoita (jopa niistä ihmisryhmistä ja yhteiskuntaluokista, joita suvaitsemattomuuden voimat demonisoivat), kerromme uhrien tarinoita riippumatta siitä, mihin yhteiskuntaluokkaan tai uskontoon nämä kuuluvat. Yleisö ei pysty luokittelemaan heitä sellaisiin valmiiksi annettuihin kategorioihin kuin muslimi, hindu, kristitty, köyhä tai rikas. Katsojamme tulevat osallisiksi inhimillisyydestä, he tuntevat myötätuntoa toisten kärsimystä kohtaan ja samastuvat toisen rohkeuteen.

Olemme tarttuneet joihinkin tabuaiheisiin (jumalanpilkkaan, rauhaan Intian kanssa, naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvaan väkivaltaan) ja saaneet erittäin myönteistä palautetta myös niiltä, joiden voi katsoa kuuluvan ääriajattelijoihin. Meille vaikuttavinta ja uraauurtavinta on ollut kertoa suurten suufimystikoiden tarinoita, koska näin voimme yhdistää teatterin ja hengellisten esikuvien voiman toisiinsa.
 

Mitkä ovat tämän hetken ja tulevaisuuden poliittiset ja kulttuuriset haasteet Pakistanissa ja koko Etelä-Aasiassa? Miten nämä vaikuttavat työhösi teatterin tekijänä ja kohtaamisiin yleisön kanssa?

Eniten olemme kantaneet huolta rauhasta Intian kanssa sekä uskonnollisten vähemmistöjen ja naisten epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Olemme kehittäneet suhteita kollegoihimme Intiassa, olemme toteuttaneet yhteistyöhankkeita, järjestimme esimerkiksi molempien maiden rauhanfestivaalit. Jopa kahden maan jännitteisten suhteiden aikana olemme pystyneet esittämään rauhasta kertovia, suosikeiksi osoittautuneita teoksiamme.

Olemme käsitelleet myös sellaisia herkkiä aiheita kuin jumalanpilkka ja esittäneet näytelmiä, jotka tuomitsevat lakien mahdollistaman vähemmistöjen epäoikeudenmukaisen kohtelun ilman mitään seuraamuksia. Nykyolosuhteet ovat vaikeammat kuin aiemmin, etenkin ääriliikkeiden noustua esiin Intiassa, joka kuitenkin maan itsenäistyttyä oli pitkään kaikenlaista ääriajattelua vastustava linnoitus.

Jatkamme kuitenkin yhteydenpitoa kollegoihimme rajan yli, yhteistyötä rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Kirjoittamani Maailman teatteripäivän julistus on herättänyt paljon huomiota myös Intiassa, ja 27. maaliskuuta 2020 siellä toteutetaan solidaarisuudenilmauksia.

Shahid Nadeemia haastatteli Hanna Helavuori

TINFO 24.3.2020

Alkuperäinen kirjoitus TINFOn verkkosivuilla

Maailman teatteripäivää vietetään 27.3. Lue lisää kansainvälisestä juhlapäivästä ja Shahid Nadeemin kirjoittama julistus.

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Hätäavusta tasa-arvoisiin oikeuksiin

Määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita ja erilaisia itsensätyöllistymisen tapoja esittävien taiteiden kentällä on enemmän kuin vakituista kokoaikaista palkkatyötä. Näissä töissä työoikeudet tai sosiaaliset oikeudet toteutuvat heikosti tai eivät toteudu lainkaan.

Koronakriisissä työntekemisen muotojen moninaisuus ja räikeä epätasa-arvo näkyy kouriintuntuvasti. Itsensätyöllistäjien ahdinko on pelottava, turhauttava, masentava ja syvä. Työ on mennyt alta. Mutta jotain valoakin. Hätää on kuultu.

Hallituksen 15 miljardin pelastuspaketissa itsensätyöllistäjät (yksinyrittäjät, freelancerit) rinnastetaan palkansaajiin. Tämä on todella merkittävää ja luo uskoa siihen, että tulevaisuudessa vihdoin työsuhde määriteltäisiin laajemmin ja itsensätyöllistäjät rinnastettaisiin palkansaajiin. Myös työttömyysturvan omavastuuaika poistuu ja työssäoloehtoa lyhennetään 13 viikkoon. Jospa jatkossa ei kukaan meistä puhuisi ”epätyypillisestä työstä” missään, koskaan.

Helpotusta tuottaa myös säätiöiden ja opetus- ja kulttuuriministeriön 1,5 miljoonan hätäapu, jota myönnetään huhtikuusta alkaen Taiken kautta. Taiken liikkuvuustuet muuttuvat myös väliaikaiesti koronatuiksi. Helsingin kaupungilta voi hakea pika-avustuksia. Koneen säätiö on avannut taiteilijoille pikahaun kotiresidenssiin. 5. huhtikuuta asti taiteilijat voivat hakea kolmen kuukauden työskentelyapurahaa taiteilijaresidenssiin, joka tapahtuu taiteilijan omassa kodissa. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on avoin ohjelmahaku Together Alone.

Hyvää Maailman teatteripäivää 27.3.2020

Kaikesta huolimatta. Maailman teatteripäivän julistuksen on kirjoittanut pakistanilaisen Adžoká-teatterin perustaja, näytelmäkirjailija, ihmisoikeusaktivisti ja artivisti Shahid Nadeem. Hänen kirjoittamansa julistus ja haastattelunsa välittämät ajatukset antavat perspektiiviä.

Jotta jokainen päivä olisi inkluusiopäivä

Vietämme Maailman teatteripäivänä myös inkluusiopäivää. Inkluusiopäivän julistuksen on kirjoittanut ja sen esittää videolla näyttelijä ja taiteellinen johtaja Noora Karjalainen Ursa Minorista:

Tässä ajassa, kun teatteritaiteen merkitystä yhä uudelleen ja uudelleen puntaroidaan ja pohditaan, on entistä tärkeämpää tarkastella teatterin tekijyyttä kriittisesti. Ei napit vastakkain vaan yhdessä, yhteisessä tilassa, dialogissa, paljaana, auki, läsnä, minuna itsenämme, meinä. Siksi puramme rakenteet, pölyyntyneen instituution, viemme teatterin tähän päivään ja kauemmas, sillä teatterin pitäisi olla paitsi aikansa kuva myös ikkuna tulevaan: teatterissa toisenlainen maailma on mahdollinen, intersektionaalinen ja inklusiivinen.”

Teimme listauksen seitsemästä inkluusioteosta. Inkluusiojulistuksesta tekoihin.
 

Liki näkymättömien eleiden paino

Suomen arvostelijain liitto SARV viettää 70-vuotisjuhlavuottaan. Syntymäpäivien kunniaksi on ilmestynyt juhlavuosikirja Kritiikin ääniä Tekstejä kritiikistä 2020. Juhlat peruuntuvat, mutta kirja on ja pysyy ja kuluu käsissä.

Teos ottaa vauhtia Roland Barthesilta. Harri Kalhan sanoin nyt tarvitaan ”siivottomia asiatekstejä” ja ”perverssiä poljentoa, jonka sisältöä ei voi tiivistää formulaksi, pedagogisoida ja powerpointteistaa”. Sitten kiihdytetään miljardööripopulismiin ytimeen ja sitä tukevien talouspoliittisten rakenteiden ja virheellisten perustelujen ja ajatusvinoutumien tutkimukseen. Miksi? Siksi että – kuten Julian Honkasalo toteaa – juuri nämä rakenteet ja niitä tukevat argumenttivirheet tekevät jatkuvaa tihutyötä ruohonjuuritason radikaaliliikkeitä vastaan.

On oudon lohduttavaa ja maaduttavaa lukea teoksen artikkeleita ja pohdintoja yhteisöistä ja politiikasta, aktivismista, feminismistä ja populaarista, taiteesta ekokriisissä ja kritiikin uusista muodoista – lukea kaikesta tästä ajassa, joka on kääntynyt sijoiltaan.

Mutta sijoiltaan aika oli jo ennen. Tämä havainto yhdistää monia kirjoittajia. Aidosti ekokriittisen taiteen ja ajattelun pitäisi vetää mattoa omien jalkojensa alta: perustana on perustattomuus, kirjoittaa Ilja Lehtinen. Emilia Kukkala kirjoittaa pimeyteen suostumisesta tietämisen tapana lamauttavassa ja vapauttavassa tulevaisuudettomuudessa.

Vesa Rantaman kirjoitus runoudesta ja runokritiikistä antaa minulle saman sisäisen syväilon tunteen kuin havainnot versoista, iduista, silmuista – pienistä kasvun ja uuden elämän ihmeistä. Rantama kirjoittaa ”mukautuvaisesta” ja odotusten edelle ehtivästä runoudesta, jota voi toteuttaa vähin välinein ja ilman muodollista koulutusta ja sitä voi kirjoittaa vaikka mille alustalle ja julkaista ketterästi. Pieniä, lähes näkymättömiä, mutta merkityksellisiä eleitä, jotka tulee nähdä.

Maria Säkö kirjoittaa siitä, miten yhteisötaide nykyavantgardena ja kansantaiteena pakottaa kritiikkiä tarkistamaan lähtökohtiaan, tarkastelemaan välisyyksiä ja suostumaan välisyyden tilaan ja merkityksenantoneuvotteluihin. Säkö näkee yhteisötaiteen kritiikin mahdollisuutena murtaa nykyteatteria marginaalistavia ajatusluutumia. Kritiikki joutuu pohtimaan asiantuntijuutta ja sitä kuka ja ketkä yhteisötaiteen affektiiviseen piiriin kuuluvat ja millaisia affektiivisia piirejä yhteisötaide rakentaa.

Tytti Rantanen penää kriitikoilta entistä suurempaa vastuuta merkitystaloudessa. Pitkäjänteinen aktivismi on Rantasen mukaan ihan muuta kuin spektaakkelia ja rohkeiden avausten etsintää. Kriitikoiden tulisi nähdä poliittisia, eettisiä, ekologisia teemoja käsitteleviä taiteilijoita ”ajankohtaisuuden valokeilan” ulkopuolella. Anton Vanha-Majamaan mielestä kriitikon tulee löytää näkökumia, ”joita emme voineet kuvitellakaan”.

Pieni suuri kirja. Kiitos siitä!

Manifesti Serbiasta

Belgradilaisen FIST Societyn manifesti.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Ilmoita muuttuneet ja tulevat ensi-iltatiedot TINFOn verkkosivulle

Ilmoita teatterisi tiedossa olevat ensi-iltapäivämäärät TINFOn verkkosivuilla olevalle Ensi-iltalistalle.

Ilmoittaminen on helppoa ja nopeaa tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/ilmoita-ensi-ilta. Jos pelkkä päivämäärä on muuttunut, voit laittaa muutospyynnön sähköpostilla osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, tai tietoihin on tullut muutoksia, voit ilmoittaa tiedot tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/fi/Ilmoita-teatteri


Teatteri kotisohvalla kerää teatterialan tapahtumat verkossa yhteen paikkaan

Mitä kaikkia tapoja on esittää elävä teos yleisölle, kun yhteen ei voi kokoontua? Kevät 2020 on monin tavoin poikkeuksellinen, teatterit ovat joutuneet perumaan esityksiään, nyt mietitään kuinka tästä selvitään ja miten teatteria pääsee tekemään ja kokemaan nyt ja tulevaisuudessa.

TINFO kerää tietoa teatterien erilaisista verkossa tapahtuvista esityksistä ja teostallenteista.

Ohjelmistolista päivittyy sitä mukaa, kun saamme tietoja. Teatterilaiset, ilmoitelkaa: tinfo (a) tinfo.fi

TINFO jakaa tietoa eteenpäin.

Lue myös: Esityksiä peruttu, mitä tilalle? 

Teatteri kotisohvalle: https://www.tinfo.fi/fi/Teatteri_kotisohvalle


TINFO päivystystaolla 14.-17.4.2020

TINFO vetäytyy hetkeksi päivystystauolle 14.-17.4. väliseksi ajaksi.

Myös TINFO-tiedote on tuona aikana tauolla. Seuraavat uutiskirjepäivät ovat:

 • torstai 2.4.2020
 • tiistai 7.4.2020
 • torstai 23.4.2020

UUTISIA

Säätiöiltä ja ministeriöltä yhteensä miljoonien hätäapu kulttuurikentälle

Suuret suomalaiset säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus myöntävät yhdessä nopeaa tukea koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. Noin 1,5 miljoonan euron rahoitus jaetaan huhtikuun aikana taiteen edistämiskeskus Taiken kautta. Lisäksi säätiöt ohjaavat merkittävää tukea omia kanaviaan pitkin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa Taikelle 500 000 euroa lisärahoitusta. Taike on jo aiemmin ilmoittanut siirtävänsä koronakriisin lievittämiseen noin 100 000 euroa. Säätiöistä Suomen Kulttuurirahasto osoittaa Taikelle saman summan kuin ministeriö, 500 000 euroa. Jane ja Aatos Erkon säätiö, Saastamoisen Säätiö, Svenska kulturfonden sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto kanavoivat hätäapua Taiken kautta kukin 100 000 euroa. Säätiöiden ja valtion yhteinen tuki on näin ollen noin 1,5 miljoonaa euroa.

Taike avaa apurahahaun huhtikuun alussa, päätökset apurahoista tehdään huhtikuun lopussa. Tuki kohdistetaan jaettavaksi ensi sijassa lyhyinä apurahoina freelance-taiteilijoille, joiden työtilanteeseen koronaepidemia on konkreettisesti vaikuttanut. Haun tarkemmat kriteerit julkistetaan myöhemmin. Apurahojen määrä tulee olemaan arviolta ainakin 500.

Taikelle osoitetun tuen lisäksi Kulttuurirahasto jakaa keväällä maakuntarahastojensa kautta tieteeseen ja taiteeseen yhteensä 13,5 miljoonaa euroa tammikuussa jätettyjen hakemusten perusteella. Tästä puoli miljoonaa euroa on Kulttuurirahaston hallituksen eilen päättämää taiteen lisätukea koronaepidemian aiheuttamaan kriisiin. Myös maakuntarahastot ottavat huomioon freelancereiden erityisen ahdingon. Päätökset apurahoista tehdään huhti-toukokuun aikana, ja apurahat ovat nostettavissa toukokuun loppuun mennessä.

Svenska kulturfonden ja Föreningen Konstsamfundet ottavat käyttöön määräaikaisen tukimuodon ”Kultur under tiden” taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille, joihin koronakriisi on kohdistunut. Tuen kokonaismäärä on 400 000 euroa. Tukea voivat hakea taiteentekijät, jotka toimivat ruotsiksi Suomessa ja jotka eivät pysty toteuttamaan yleisölle suunnattuja hankkeitaan suunnitelmien mukaan mutta sen sijaan harjoittavat muuta korkeatasoista toimintaa tai toteuttavat uusia hankkeita koronakatkoksen aikana. Tarkempia tietoja tuesta www.kulturfonden.fi ja www.konstsamfundet.fi.

Lisätiedot:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, ministeri Hanna Kososen erityisavustaja Eeva Kärkkäinen, 040 1492 201 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, 040 7028 704 
Taiteen edistämiskeskus, johtaja Paula Tuovinen, 040 5838 549 
Suomen Kulttuurirahasto, yliasiamies Antti Arjava, 050 385 7600 
Jane ja Aatos Erkon säätiö, asiamies Marja Leskinen, 040 514 6969 
Saastamoisen Säätiö, hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen, 040 500 1053 
Svenska kulturfonden, VD Sören Lillkung, 040 620 7500 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, asiamies Arto Mäenmaa, 050 2536

Korona-apurahat hakuilmoitus Taiken verkkosivuilla


Suomen Teatterit ja Teatterikeskus: Teatterien ja tanssi- ja sirkusryhmien lipputuottojen menetykset 18,6 miljoonaa euroa

“Jokainen voi osaltaan auttaa teatterikenttää selviämään”

Suomen Teatterit ry ja Teatterikeskus ry arvioivat kotimaisten ammattiteatterien menettävän lipputulojaan vähintään 18,6 miljoonaa euroa koronavirustilanteen aiheuttamista toimenpiteistä johtuen. Tulojen menetys heijastuu suoraan organisaatioiden toimintaan ja kykyyn työllistää esittävän taiteen ammattilaisia.

Useimmat suomalaiset teatterit sekä tanssi- ja sirkusryhmät ovat joutuneet perumaan esityksiään ja sulkemaan oviaan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseen liittyvien toimien ja rajoitusten tullessa täytäntöön.  
 
Esittävän taiteen kentän edunvalvontajärjestöt Suomen Teatterit ry ja Teatterikeskus ry pyysivät organisaatioita arvioimaan, millaisia taloudellisia menetyksiä kevään esityskauden peruuttaminen niille aiheuttaa. Tietoja saatiin kaikilta valtionosuusjärjestelmän piirissä olevilta 57 teatterilta ja Kansallisteatterilta sekä yli 70 vapaan kentän teatteri-, tanssi- ja sirkusryhmältä.

Kansallisteatterin ja vos-teattereiden lipputulojen menetys koko kevään ajalta on vähintään 17 miljoonaa euroa, ja vapaan kentän ryhmien lipputuloja menetetään 1,6 miljoonaa euroa. Tällä on seurauksia monien jo valmiiksi taloudellisesti ahtaalla olevien teatterien ja ryhmien valmiuksiin ylläpitää esitystoimintaansa.

Lipunmyynnin pysähtymisen ja yleisölle palautettavien lippujen hintojen lisäksi tulonmenetyksiä koituu monille toimijoille esimerkiksi kouluihin ja palvelutaloihin vietävien esitysvierailuiden peruuntumisista, kiertuetoiminnan katkeamisesta ja menetetyistä tilavuokrista yhteensä noin 5,4 miljoonaa. Mikäli myös kesän esitykset peruuntuvat, tulee menetettyjen tuottojen kokonaisluku olemaan vieläkin suurempi.

“Tilanne on erittäin huolestuttava, mutta samalla on lohdullista, että yleisöt ovat reagoineet niin positiivisesti ajatukseen, ettei peruuntuneiden esitysten lipuista tarvitse välttämättä vaatia rahoja takaisin”, kertoo Teatterikeskuksen vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen. "Yleisö voi parhaiten tukea teattereita ja ryhmiä juuri näin. Myös ostamalla lahjakortteja ja lippuja syksyn esityksiin, jokainen voi osaltaan auttaa koko esittävän taiteen kenttää selviämään ja organisaatioita tarjoamaan korkeatasoisia esityksiään jatkossakin.”

Esittävän taiteen kentän toimijat suunnittelevat ja ideoivat tälläkin hetkellä uusia digitaalisia ratkaisuja ja tapoja tuoda taidetta yleisöjen saataville. Esimerkiksi Teatterin tiedotuskeskus TINFO kerää tietoa asiasta Teatteri kotisohvalle -sivuilleen.

Lisätietoja:

Tommi Saarikivi  
Toiminnanjohtaja 
Suomen Teatterit ry
p. 040 153 1415
 
tommi.saarikivi (a) suomenteatterit.fi 
 
Kaisa Paavolainen 
Vt. Toiminnanjohtaja
Teatterikeskus
p. 040 731 3655
kaisa.paavolainen (a) teatterikeskus.fi

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereidensa toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.

Teatterikeskus ry on esittävän taiteen vapaan kentän palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Teatterikeskuksen jäseninä on 41 ryhmää, jotka edustavat monipuolisesti kentän eri genrejä: nykyteatteria, nykytanssia ja nykysirkusta, uutta nukketeatteria, lastenteatteria, klovneriaa, naamioteatteria, uutta musiikkiteatteria ja esitystaidetta.


Taike: Monitaiteen- ja festivaaliavustukset myönnetty

Monitaiteen erityisavustuksia neljälle yhteisölle jaettiin 45 000 euroa. Hakemuksia tuli 21.

Kohdeapurahoja jaettiin yhteensä 85 000 euroa. Apurahan sai 12 taiteilijaa tai työryhmää. Hakemuksia tuli 173.
Monitaiteen kohdeapurahat:

Avustukset sai 101 taide- ja kulttuurifestivaalia. Hakijoita oli 155.

Festivaaliavustukset vuodelle 2020


Teatterikoneen uusi esityskonsepti Ikkunateatteri tuo hoivakotien ikkunoiden taakse kulttuuritoimintaa

Teatterikoneen vastaisku koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan oli luoda uusi esityskonsepti nimeltään Ikkunateatteri, jota esitetään hoivakotien ikkunoiden takana sisällä oleville ihmisille. Ikkunateatteri on kahden näyttelijän sanaton teatteriesitys, joka kertoo elämästä ja sen arkisista ihmeistä. Esityksellä halutaan tuoda iloa ja saada katsojien ajatukset hetkeksi pois vallitsevasta tilanteesta.

Ikkunateatteri -konsepti syntyi, kun teatterinjohtaja Annu Sankilampi alkoi miettimään miten saisi työllistettyä Teatterikoneen työttömiksi jääneet näyttelijät kevään esityskauden peruunnuttua. Uudella konseptilla pyritään työllistämään neljä näyttelijää. Näyttelijät työstävät pareittain kaksi esitystä, joita voidaan tarvittaessa esittää vaikka yhtä aikaa eri puolilla kaupunkia. Ikkunateatterin näyttelijät ovat Sankilampi itse, Aaro Vuotila, Kirsi Sulonen ja Minna Tuomanen.

Teatterikoneella on tarkoitus myydä kevään aikana vähintään 20 esitystä hoivakoteihin. Osaan hoivakodeista on otettu yhteyttä ja he pystyvät maksamaan osan esityksen kustannuksista. Loppurahoitusta etsitään kulttuurin ystäviltä, jotka haluavat tarjota ikäihmisille elämyksen. Teatterikoneen lippukauppaan on lähipäivinä avautumassa “Ikkunateatteri -lippu”, jonka yksityishenkilöt voivat ostaa mahdollistaakseen esitysten toteutumisen. Kustannuksien kattamiseksi lippuja pitää saada kaupaksi 15 kappaletta esitystä kohti. Liput tulevat myyntiin pe 20.3.

Lisätiedot: Laura Eteläaho,

Tuottaja laura(a)teatterikone.fi 
0452319246
Lippukaupan osoite:
https://teatterikone.teatteriliput.fi/fi/

Haastattelupyynnöt:
Annu Sankilampi, Teatterinjohtaja annu(a)teatterikone.fi ,
0400668187


Teatteri Vanhan Jukon taiteelliseksi johtajaksi Esa-Matti Smolander

Lahtelaisen Teatteri Vanhan Jukon taiteelliseksi johtajaksi on nimitetty 1.1.2021 alkaen Esa-Matti Smolander (s.1988). Rekrytointi tapahtui kutsumenettelyllä ja Jukon toiminnasta vastaava Lahden OmaTeatteri-yhdistys ry:n hallitus teki valinnan teatterin henkilöstön kesken käydyn keskustelun pohjalta.  
 
Smolander todettiin näkemykselliseksi, kunnianhimoiseksi, humaaniksi ja vapaata teatterikenttää hyvin tuntevaksi henkilöksi, jolla on edellytyksiä kehittää suuren rakenteellisen murroksen läpikäyvällä teatterikentällä toimivan teatterimme toimintaa toivomaamme suuntaan niin taiteellisesti kuin rakenteellisesti. 
   
Smolanderilla on parhaillaan loppusuoralla teatteritaiteen maisterin tutkinto Ohjauksen koulutusohjelmasta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Smolanderilla on lisäksi kansainvälisen tanssialan perustutkinto ja hän on opiskellut myös Lahden kansanopiston teatterikoulutuksessa 2011-2012. 
 
Hänen ohjauksiaan on Teatterikorkeakoulun ulkopuolella nähty mm. Suomen taiteellisessa metsäteatterissa, jonka perustajajäseniin hän kuuluu. Lisäksi Smolander on työskennellyt esiintyjänä lukuisissa ammattiteatteriproduktioissa mm. Joensuun kaupunginteatterissa sekä Meriteatterissa. 
 
Teatteri Vanhassa Jukossa Smolander on puolestaan toiminut aiemmin Lahden kansanopiston lopputyömonologinsa Minun isäni sydän tiimoilta sekä toiminut ohjaajan assistenttina ja esiintynyt Jukon ja Joensuun kaupunginteatterin yhteistyöproduktiossa Working Class Hero (2014). 
 
Teatteri Vanhan Jukon nykyinen taiteellinen johtaja Linda Wallgren aloitti toimessaan vuoden 2016 alussa. Wallgrenin työsopimus Vanhassa Jukossa loppuu 31.12.2020. 
 
Vanhan Jukon toiminnasta vastaavan hallituksen puheenjohtajana on Jenni Saario ja muut hallituksen jäsenet ovat Minja Koski, Hanna Kaitila, Janne Louhelainen ja Matti Pöllänen. Hallintojohtaja Jaska Teuri aloitti toimessaan 2009 ja jatkaa hallintojohtajana toistaiseksi.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
 
Linda Wallgren, taiteellinen johtaja 31.12.2020 asti 
linda_wallgren (a) yahoo.com, 050 439 1409 
 
Esa-Matti Smolander, taiteellinen johtaja alkaen 1.1.2021 
esamatti.smolander(a)gmail.com, 045 181 0855 
 
Jenni Saario, hallituksen puheenjohtaja 
jenni.saario(a)gmail.com, 050 561 8495


Labbet r.f. har valt dramatikern Sofia Aminoff till föreningens andra residensdramatiker

Labbet r.f. har valt dramatikern Sofia Aminoff till föreningens andra residensdramatiker. Aminoff har erhållit ett arbetsstipendium från Svenska kulturfonden i samband med fondens utdelning 17.3.2020. 

Residensens avsikt är att ge dramatiker möjlighet till en typ av undersökande och fördjupat skrivande som det sällan finns rum för inom teaterfältets vanliga produktionsramar. Dramatikern ges ekonomiskt stöd, arbetsutrymme samt handledning under ett år. 
 
Sofia Aminoff kommer under hösten 2020 och våren 2021 att skriva en monolog om den abdikerade drottning Kristina och en häst. När Kristina lämnade Sverige red hon genom Europa maskerad till man och då hon slagit sig ner i Rom fick hon som enda kvinna tillåtelse att rida vid den ansedda ridkonstakademien.

Labbets residensprogram startade år 2019 i samarbete med Svenska kulturfonden. Nina-Maria Häggblom utforskade teater inom sociala och digitala medier under sitt residensår som avslutades i januari 2020. I urvalsprocessen för årets residensdramatiker har Labbet anlitat den svenska dramatikern Anders Duus som rådgivande sakkunnig. 

Närmare information:  
Sofia Aminoff, sofia.aminoff(a)saer.fi  

Christoffer Mellgren
Labbets verksamhetsledare

Labbetrf(a)gmail.com
044 0913263

LABBET främjar ny dramatik och nyskapande gestaltning inom finlandssvensk teater.


TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Nordic Culture Point: Webinar on funding opportunities for cultural cooperation | 30.3.2020

30.03.2020 14:00–15:30

Online
Kieli: englanti 

The Nordic and Nordic-Baltic funding schemes support cultural and artistic projects of high quality that contribute to development within the field and have a strong Nordic dimension.

During this online seminar you will have the opportunity to ask questions and participate in the discussion.

Nordic Culture Point will hold the webinar on Microsoft Teams. You don’t need a login account, simply follow this link to join as a guest: http://bit.ly/nkkwebinarium

The seminar will be held in English. Questions can be asked and answered in English, Scandinavian and Finnish.


Taike & Cupore talks online: Taiteilijoiden työ ja toimeentulo | 2.4.2020

Taike & Cupore talks -livetilaisuus 2.4.2020 on siirretty verkkoon muuttuneella ohjelmalla

Järjestämme korvaavan tilaisuuden, Taike & Cupore talks online: Taiteilijoiden työ ja toimeentulo -tilaisuuden verkossa 2.4.2020 klo 13.00-15.00.

Tilaisuudessa erikoistutkijat Maria Hirvi-Ijäs ja Sakarias Sokka kertovat Taiteen ja kulttuurin barometrin (taiteilijoiden työ ja toimeentulo) tuloksista. Sen lisäksi keskustelemme taiteen arjen asiantuntijoiden kanssa taiteilijoiden toimeentulosta ja heikon sosiaaliturvan syistä ja korjaamisen keinoista.

Keskustelun vetää vuoden graafikko 2013 Kasper Strömman.

Keskustelussa on mukana Taiken johtaja Paula Tuovinen ja toiminnanjohtajat Elina Kuusikko (Näyttelijäliitto), Annukka Vähäsöyrinki (Suomen Taiteilijaseura ry) ja Ilmi Villacís (Lukukeskus).

Verkkototeutus on vuorovaikutteinen. Voit osallistua keskusteluun verkossa viestiseinän avulla joko tekstiviestitse tai nettiselaimen avulla.  Pääset tilaisuuteen tästä linkistä https://prospectumlive.com/event/taike_20200402

Käy klikkaamassa itsesi mukaan myös tapahtuman Facebook-eventissä: https://www.facebook.com/events/1152109568453592/

Tervetuloa keskustelemaan ja ratkomaan ongelmia. 

Taike & Cupore talks -livetilaisuus ja Reilun taiteen manifestin julkistus siirtyvät koronatilanteen vuoksi syksyyn.

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin barometri: erityisasiantuntija Kaija Rensujeff 
kaija.rensujeff (a) taike.fi puhelin: +358 295 330 721 

Reilun taiteen manifesti: läänintaiteilija Elisa Lientola 
elisa.lientola (a) taike.fi puhelin:+358 295 330 894


Lasten Teatteritapahtuma Kuulas | 20.-23.9.2020

Lasten Teatteritapahtuma Kuulas jouduttiin perumaan toukokuulta koronavirusepidemian vuoksi. Festivaali pidetään poikkeuksellisesti 20.-23.9.2020 ja mukaan pyritään saamaan mahdollisimman moni jo ohjelmistoon valittu teatteriryhmä. Tilannetta kartoitetaan parhaillaan ja tiedotamme uudesta aikataulusta tarkemmin toukokuussa.

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


TINFO-apuraha kääntämiseen | Haku 29.3.2020 mennessä

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien ja dramatisointien sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. Yhteensä vuodelle 2020 on jaossa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämänä määrärahana 25 000 euroa.

TINFO-apurahan jakokierroksia on neljä, joista ensimmäiseen hakemukset on lähetettävä sunnuntaihin 29.3.2020 mennessä.

Seuraavien hakukierrosten määräpäivät ovat: 7.6. / 6.9. / 29.11.2020.

Lisätietoa ja hakuohjeet: www.tinfo.fi/fi/TINFO-kaannosapuraha


Kultur under tiden | Ansök senast 15.4.2020 

Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundets tillfälliga bidragsform för frilansande konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Alla ansökningar behandlas av sakkunniga inom konst innan Kulturfondens tjänstemän bereder ansökningarna för beslut. Besluten tas av Kulturfondens vd Sören Lillkung och Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Ansökningstiden 24.3 - 15.4 2020.

För vad

För projekt som kan göras eller produceras under de undantagsförhållanden som råder på grund av corona-epidemin. Bidraget är inte avsett som en direkt ersättning för utebliven inkomst utan det ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt.

Bidrag kan beviljas endast en gång per person, antingen som personligt stipendium eller som del i arbetsgrupp

Kriterier

Bidraget är avsett för frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Bidrag kan inte sökas av personer i ordinarie, fast anställningsförhållande (t.ex. anställd vid kulturinstitution) eller personer som uppbär arbetslöshetsersättning. Bidraget kan inte heller sökas som ersättning under permittering.

Bidraget kan endast sökas av privatpersoner och arbetsgrupper, inte av organisationer. Om flera personer samarbetar kring ett projekt gör arbetsgruppen en gemensam ansökan.

Bidrag kan beviljas endast en gång per person, antingen som personligt stipendium eller som del i arbetsgrupp

Projekttid

Projekttiden är april - augusti 2020. Bidraget ska användas under projekttiden.

Summa
Riktgivande är 2 000 euro/mån för arbetstid under högst tre månader (totalt 6 000) och utöver det eventuella omkostnader.

Maximibeloppet för personligt bidrag inklusive omkostnader är 8 000 euro och maximibeloppet för en arbetsgrupp är 15 000 euro.

Läs mer: https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=76

Taike: Korona-apurahat | Haku 1.4.-15.4.2020

Korona-apuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Korona-apuraha on tarkoitettu hakijan henkilökohtaiseen käyttöön työsuunnitelman mukaiseen taiteelliseen työskentelyyn, suunnitteluun ja/tai ammattitaidon ylläpitämiseen.

Korona-apurahan suuruus on 3000 euroa, ja se on tarkoitettu 1,5 kuukauden työskentelyyn ajalla 1.5.-31.7.2020. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.

Hakuaika: 01.04.2020 - 15.04.2020
Hakuaika
päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. 

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 30.4.2020 mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu (a) taike.fi
Chat-asiakaspalvelu Apurahat ja avustukset -sivulla

Lue lisää Korona-apurahasta ja hakemisesta Taiken verkkosivulta


Hakuaikaa jatkettu: Luova Eurooppa, Yhteistyöhankkeet Länsi-Balkanin kanssa | Haku 28.4.2020

EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa järjestetään erillinen haku yhteistyölle Länsi-Balkanin kanssa. Haun tavoitteena on edistää kulttuuriyhteistyön avulla sovintoa ja hyviä naapuruussuhteita, lisätä EU:n ja Länsi-Balkanin välistä kulttuuriyhteistyötä sekä kasvattaa Länsi-Balkanin alueen kulttuurin ja luovien alojen kilpailukykyä.

Jaossa on yhteensä 5 miljoonaa euroa arviolta 20 hankkeelle. Erillishaun rahoittaa EU:n liittymistä edistävä tukiväline (Instrument for Pre-accession Assistance) IPA II.

Kenelle?

Hakijoiden (koordinaattori ja partnerit) pitää olla kulttuurin ja luovien alojen organisaatioita tai näillä aloilla työskenteleviä julkisia toimijoita. Hakijat eivät voi olla audiovisuaalisen alan toimijoita. Koordinaattoriorganisaation perustamisesta on oltava vähintään 2 vuotta.

Hankkeissa on oltava mukana vähintään 5 organisaatiota (1 koordinaattori ja 4 partneria) vähintään 5 seuraavista maista:

 • EU:n jäsenvaltiot (mukana vähintään 2 jäsenmaata)
 • Länsi-Balkanin maat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia (mukana vähintään 2 näistä maista)
Lue lisää apurahasta EU:n Luova Eurooppa -verkkosivulta

Helsinki pika-avustukset | Jatkuva haku

Kaupunki tarjoaa uutta pika-avustusta edistämään liikunnan, nuorison ja kulttuurin uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin.

Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 euroa ja avustussumma per hakija on maksimissaan 5 000 euroa. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia. Haku on jatkuva ja se alkaa maanantaista 23.3.2020 alkaen. Hakemukset käsitellään kiireisinä. 

Kulttuurin ja vaapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin. Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kaiken keskus hakee esityksiä Playdate Remote –tapahtumaan | Haku 28.3.2020 mennessä 

Playdate on immersiivisen taiteen ja pelitaiteen tapahtuma.

Haemme kolmea etäesitystä Playdate Remote -tapahtumaan lauantaille 4. 4. 2020. Esityksistä muodostetaan Playdate -tapahtuman etäversio, joka toteutuu kokonaisuudessaan etäyhteyksien tai muun fyysisen etäisyyden välityksellä.

Tämän tapahtuman yhteydessä etäesitys tarkoittaa esityksiä, jotka tapahtuvat turvallisen välimatkan päästä, mutta jotka lisäävät yleisön jäsenten sosiaalisuutta ja intimiteetin kokemuksia. Ne ovat fyysisesti etäällä, mutta sosiaalisesti lähellä. Ne voivat olla esityksiä, jotka tutustuttavat tuntemattomia ihmisiä toisiinsa tai muulla tavoin yhdistävät tämän hetken poikkeukselliselle tilanteelle ominaisen etäisyyden tarpeen toisenlaisiin läheisyyden muotoihin. Esitykset voivat sisältää tallennettuja osia, mutta niiden tulee kokonaisuudessaan tapahtua reaaliajassa – ne ovat eläviä esityksiä.

Voit ehdottaa tapahtumaan myös valmiita teoksia, mutta erityisesti pyrimme luomaan olosuhteet uusille kokeiluille. Siten kyseessä voi olla esimerkiksi pelitesti, jossa testataan uutta konseptia vuorovaikutuksessa yleisön kanssa tai se voi olla tänä keväänä peruuntuneen esityksen muokkaaminen sosiaalisen etäesityksen muotoon. Tärkeää on esityksen sosiaalinen luonne. Siksi etsimme erityisesti immersiivisiä, vuorovaikutteisia, pelillisiä ja kokemuksellisia esityksiä.

Rajaamme pelkät striimaukset tai ainoastaan katsottavat esitykset tapahtuman ulkopuolelle. Huomioi kuitenkin, että etäesitys voi tapahtua joko etäyhteyksien välityksellä tai reaalimaailmassa tai näitä yhdistäen – etäesitys ei tarkoita tässä yhteydessä ainoastaan etäyhteyksien välityksellä toteutettavia esityksiä. Reaalimaailmassa mahdollisesti toteutettavien osien tulee tapahtua Helsingissä.

Haku on tarkoitettu ammattitaiteilijoille. Voit ehdottaa teoksia joko suomeksi tai englanniksi, mutta ainakin yhden valituista teoksista tulee toimia myös suomeksi tai sanattomasti.

Mitä tarjoamme:

Kaiken keskus maksaa jokaiselle valitulle taiteilijalle 400 euron korvauksen palkkana

Lisäksi voimme pienimuotoisesti avustaa esimerkiksi pienimuotoisten verkkopalveluiden hankinnassa jos toteutus sitä vaatii.

Haku on tarkoitettu yksittäisille taiteilijoille johtuen resurssien vähyydestä. Voit kuitenkin halutessasi hakea myös ryhmänä.

Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen office(a)centerforeverything.com 28.3.2020 (23.59) mennessä. Kirjoita viestin otsikoksi ’Ehdotus Playdateen’ sekä teoksesi nimi.

Voit myös kysyä tarkentavia kysymyksiä samasta osoitteesta.

Lue koko ilmoitus ja hakuohjeet Kaiken keskuksen verkkosivulta


Kiertävien teosten haku vuoden 2020 OuDance-festivaalille | Haku 3.4.2020 mennessä

27. OuDance-festivaali järjestetään jälleen 9.-13.9.2020 Oulussa.

Haemme festivaaliohjelmistoon eri tanssimuotoihin perustuvia, valmiita tanssiteoksia kiertämään päiväkodeissa/ kouluissa/ hoitolaitoksissa, esityksiä julkisiin tiloihin ja festivaaliklubille.

Hakuaika 19.3.-3.4.2020.

Lisätietoja:

Helena Lindqvist, toiminnanjohtaja
helena.lindqvist(a)jojo.fi / p. +358 (0)50 46 44 880


Koneen Säätiö: Pikahaku kotiresidenssiin | Haku 5.4.2020 mennessä

Koronavirusepidemia on äkillisesti tyhjentänyt monien taiteen kentällä työskentelevien kalenterit ja vaikeuttanut työskentelymahdollisuuksia. Voisiko tämä poikkeuksellinen kriisi olla taiteilijoille aikaa, jolloin jokin uusi ja odottamaton saa mahdollisuuden kehkeytyä?

Koneen Säätiöltä voi hakea kolmen kuukauden työskentelyapurahaa taiteilijaresidenssiin, joka tapahtuu taiteilijan omassa kodissa. Haku aukeaa 27.3.2020 ja päättyy 5.4.2020 klo 16. Residenssi mahdollistaa uusien ideoiden kehkeytymistä ilman painetta teoksen tai projektin valmiiksi saattamiseen. Residenssi antaa mahdollisuuden myös oman praktiikan ja taiteellisen työskentelyn hiomiseen sekä oman tekijyyden pohtimiseen ja uudistamiseen.

Apurahaa voivat hakea taiteelliseen työskentelyynsä Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat, ammattitaitelijoina ulkomailla työskentelevät suomalaiset tai tekijät, joilla on tiivis yhteys Suomeen. Apuraha maksetaan kuukausiapurahana huhti-kesäkuussa 2020. Haku on auki kaikille taiteen aloille. Apurahaa ei voi hakea yhteisölle tai työryhmälle.

Taiteilijaresidensseihin sisältyy usein mahdollisuus jakamiseen ja rinnakkain työskentelyyn. Tieto siitä, että tuossa vieressä joku toinen tekee töitä samaan aikaan, ajattelee, harjoittelee, tutkii ja kokeilee, innoittaa myös omaa työskentelyä. Keskustelut saman ja eri alojen taiteilijoiden kanssa ovat usein residenssin parhainta antia. Kotiresidenssissä tämä on mahdollista etäyhteyksien avulla. Oman työskentelyn esittelyt, lukupiirit, keskusteluringit ja iltapäiväkahvit etäyhteyksien välityksellä luovat yhteisön tunnetta myös kotiresidenssissä.

Kotiresidenssihaku reagoi yllättävään kriisiin, mutta se myös asettuu Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilijaresidenssin ekologisen residenssitoiminnan käynnistämisen kontekstiin. Sen tavoitteena on etsiä tulevina vuosina ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja normalisoida niitä osana residenssitoiminnan arkea sekä tuottaa uusia oivalluksia ja löytää mahdollisuuksia taiteilijoiden työhön keskellä monimutkaista ekologista kriisiä ja sen aiheuttamaa kollektiivista hämmennystä.

Koneen Säätiön kolmen kuukauden mittainen kotiresidenssi sisältää kuukausiapurahan sekä verkkotyöalustan ajatusten jakamiselle. Kuukausiapurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan: 2400 euroa (uran alkuvaihe), 2800 euroa (keskivaihe), 3500 euroa (kokenut tekijä). Jos hakija hakee apurahaluokkaa 2 tai 3, tulee kokemus perustella hakemuksessa. Apurahaa ei voi hakea työskentelyn muihin kuluihin. Apurahaa voi hakea vain kokoaikaiseen työskentelyyn.

Hakemuslomakkeen kysymykset:

 • Kuvaile taiteellista praktiikkaasi. Millaisia tarpeita sen kehittämiselle sinulla on?
 • Mitä suunnittelet tekeväsi kotiresidenssijakson aikana? Millaisten aiheiden parissa työskentelet?
 • Miten ja millä välineillä työskentelet kotiresidenssissä?
 • Oletko kiinnostunut jakamaan ajatuksiasi työskentelystäsi sekä osallistumaan kotiresidenssien yhteisiin etätapaamisiin? Mitä ajatuksia tai ideoita etäkohtaamiset herättävät?
 • Oletko hakenut muista lähteistä rahoitusta kotiresidenssin työskentelykuukausille? Apurahaa ei voi hakea, jos hakijalla on huhti-kesäkuulle muu, päällekkäinen apuraha.

Pakolliset liitteet:

 • CV
 • Portfolio tai linkki verkkoportfolioon

Hae residenssiin sunnuntaihin 5.4. 2020 klo 16.00 mennessä apurahapalvelussamme. Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee vertaisarvioinnin perusteella Koneen Säätiön hallitus. Päätökset julkistetaan tiistaina 14.4. klo 12 mennessä ja ne ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla sekä apurahojen verkkopalvelussa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:


European Theatre Academy | Deadline 20 April 2020

With regard to the coronavirus pandemic, for now, preparation for the European Theatre Academy in July 2020 is continuing as planned and we will keep this page up to date with any necessary changes. 

The 6th edition of the annual ETC European Theatre Academy will again take place during the Festival d’Avignon at the beginning of July 2020. It will offer four days of masterclasses and work on own projects with mentors, focussing on the different aspects of curating and managing international theatre collaborations.

The European Theatre Academy is specifically designed for theatre professionals at the beginning of their careers, with potential and ambition to grow internationally.

It will provide an overview of different international collaboration forms and theatre systems, dealing with artistic as well as administrative, financial and legal questions in the European context. Participants will benefit from expert lectures on funding and support, production and curating, touring and accessing foreign theatre markets. Several group work sessions with selected mentors will enable the participants to work on their own projects and delve into practical issues and considerations.

Leading professionals of the international theatre scene will guide the participants and accompany them throughout the Academy which will become a working space of reflection, promotion of good practices and international networking.

The programme will be enriched by performances of the Festival d’Avignon and daily discussions on the performances seen together.

What does the European Theatre Academy offer?

The participation fee of ¤300 includes:

 • Academy programme with masterclasses and workshops with leading professionals from the European theatre scene from 2 to 6 July 2020
 • Tickets to pre-selected performances of the Festival d’Avignon (subject to availability)
 • Accommodation in single rooms in a hotel in the city centre of Avignon, including breakfast
 • Welcome dinner on 2 July and farewell cocktail on 5 July 2020

The participants will be asked to arrange and cover their travel to Avignon as well as a valid health insurance for the duration of the European Theatre Academy individually. Meals are not included in the participation fee.

In case of acceptance to the European Theatre Academy, personal attendance throughout the entire time of the programme is required.

Call for Applications

The online application is now open: click here to open the online application form.  

Before submitting your application, please view our application guidelines

The deadline for applications is 20 April 2020. The results will be communicated by email at the beginning of May 2020.

For further inquiries or additional information, please contact Alice Burrows, Project and Administrative Officer, aburrows(a)europeantheatre.eu +49 (0)30 28 441 461


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat uuden Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille, kokeellisille ja innovatiivisille taideprojekteille vastaamaan COVID-19-epidemian aiheuttamiin haasteisiin. Instituutit hakevat projekteja, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, radikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden taiteellinen työ, yhdessä yksin. Haku on avoin kaikille luovien alojen suomalaisille tai Suomessa asuville ammattitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haussa kannustetaan kansainväliseen yhteistyöhön ilman fyysisiä kohtaamisia ja rohkaistaan luomaan työryhmiä valtiorajojen yli. Projektit tulee toteuttaa 30.6.2020 mennessä.

Ohjelmahaku käynnistyy heti. Projektiehdotuksen voi lähettää 30.3., 20.4. ja 4.5. mennessä.

#TogetherAlone @instituutit


Open Call to Share Your Voice of Love, Encouragement and Support

Dear members and friends of ITI

The current global pandemic shakes the world with anxiety, fear and even hatred. It is time for every one of us to be active and to use the best tools we have – the dialogue and communication that is inherent in the performing arts to go through this global health crisis. 

The General Secretariat is receiving a lot of words of love, encouragement and support from all parts of the world, and all these letters deserve to have more readers. 

The General Secretariat will create a particular page on ITI main website - www.iti-worldwide.org - where everybody can hear, see and experience all the encouragement that we received. 

We also invite you to join us. Please share your voice of love, encouragement and support to the people. Please touch the people with your creativity, please use your positive energy to bring light into the darkness…

Your statement can be a letter, a fragment of a performance, a drawing, a picture  - anything that you would like to share with others to show them your care, your encouragement or support. 

If you have any best practice for how to use the performing arts these days, please let us know too.

Please send everything to chen.simin(a)iti-worldwide.org cc: info(a)futuracom.ch  

Stay safe and healthy. Help others in your vicinity with your creativity and necessary actions. 

Let us be united and go through this challenging time together.

With warm regards.

The Team of the General Secretariat of ITI
Tobias, Zhongwen, Yiming, Simin/Nancy, Yankun/Catherine, Juncai/Robin & Thibault

MUITA ILMOITUKSIA

Mesenaatin Korona Aid - Tue tai perusta oma kampanja

Tapahtumajärjestäjät, esiintyvät taiteilijat, catering-yrittäjät, freelancerit ja pienyrittäjät - monien tulot ovat koronatoimien vuoksi romahtaneet. Ostetaan heiltä nyt!

Mesenaattiin voi perustaa oman kampanjan. Sinulla ei tarvitse olla mitään erityistä hanketta jolle keräät rahoitusta, ja voit laittaa minimisummaksi vaikka 50 euroa. Velvoitteesi on ainoastaan toimittaa ostajille mitä he ovat sinulta ostaneet.

Kirjoita otsikkoon tunnus: KORONA AID. Muuten noudata Mesenaatin normaaleja ohjeita.

KOKO Teatterin kampanja: Katso teatteriesitysten tallenteita kotisohvalta!


Musikaalimatkassa-podcast kerää kehuja

Musikaalimatkassa-podcast (https://soundcloud.com/musikaalimatkassa-podcast) kerää  erikoisjaksoonsa kehuja teatteri-ihmisiltä teatteri-ihmisille yleistä korona-apeutta torjumaan. 

Ketä haluaisit kehua niin, että muutkin saavat sen tietää? Fanita taiteilijaa, hehkuta fania, kehu kollegaa tai ihaile kanssakatsojaa – voit lähettää kehut kenelle tahansa, johon teatteri on sinut yhdistänyt, nimellä tai anonyymisti. 

Kehuja voi jättää ke 1.4.2020 klo 10 asti tämän linkin kautta: https://bit.ly/3a40mhO

Kehuista koostuva jakso julkaistaan huhtikuussa Suomen teatterikansan iloksi kaikissa yleisimmissä podcast-palveluissa. 
 

Kiitos, kun osallistut ja jaat kehukeräystä myös eteenpäin, että mahdollisimman moni pääsee kehumaan! 

Terveisin  

Siiri & Laura / Musikaalimatkassa-podcastin juontajat  


Shakespeare-podden 

Det första avsnittet av Shakespeare-podden gästas av tre finlandssvenska regissörer som alla gör Shakespeare i år. 

Ulrika Bengts regisserar Hamlet på Wasa Teater, där Hamlet inte bara spelas av en kvinna – utan ÄR en kvinna. 

Jakob Öhrman har satt upp Hamlet All Inclusie på Viirus. Han berättar om varför han vill se skådespelarna kämpa ordentligt innan han låter dem dö på scenen, bara för att väckas upp nästa dag igen. 

Carl Alm från Klockriketeatern är regissör för Julius Caesar. Men kan man tro på något som sägs i pjäsen? 

Det blir ett samtal om våld i Shakespeares verk, om kön och makt och blankvers. Och så visar det sej att Shakespeare inte alls är så svår eller högtidlig som programledare Ida Henrikson tror.

Och hur blir det med den finlandssvenska Shakespearefestivalen?

https://www.podbean.com/media/share/pb-sfhui-d6c6af?utm_campaign=i_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=i_share


Uusi julkaisu: Kritiikin juhlavuosikirja Kritiikin ääniä

Suomen arvostelijain liitto ry, SARV viettää 70-vuotisjuhlavuottaan ja julkaisee sen kunniaksi kritiikin juhlavuosikirjan Kritiikin ääniä Tekstejä kritiikistä 2020.

Suomen arvostelijain liitto ry, SARV haluaa tuoda julkiseen keskusteluun kirjan, jossa kritiikki elää tämän hetken keskeisten poliittisten ja esteettisten kysymysten keskellä. Kritiikin suurimmat ongelmat ovat pitkälti samat kuin ylipäätään journalismin: oikean tiedon erottaminen valeuutisista, vihapuheen äänekkyys, sananvapauden rajoittaminen, riippumaton rahoitus, asiantuntemuksen takaavan koulutuksen puuttuminen. Kritiikki muodostaa kuitenkin myös oman alueensa, jota kannattaa tarkastella erillään muusta journalismista.

Suomen arvostelijain liitto ry, SARV näyttää maailman kriitikkoliittojen joukossa harvinaisuudelta: sen sisään mahtuvat kaikkien eri taiteenlajien kriitikot, kun muissa maissa liitot järjestäytyvät yleensä yksittäisten taiteenlajien ympärille. SARV haluaakin juhlavuosikirjassaan Kritiikin ääniä paitsi pohtia kritiikin tehtävää nykypäivänä myös nostaa esiin erilaisia yhteisöjä niin taiteessa, yleisössä kuin kriitikoiden piirissäkin.

Kansa, populismi, populaari ja yhteisöt ovat käsitteitä, joiden avulla juhlavuosikirja Kritiikin ääniä haravoi taidekritiikin nykypäivää ja tulevaisuutta. Politiikan, aktivismin, feminismin, ekokriisin ja taiteilija-kriitikkojen aseman kautta artikkeleissa katsotaan sekä hyvin lähelle että hirvittävän kauas – jopa ihmisenjälkeiseen aikaan. Pohdinnat populismista ja yhteisöistä eivät kirjassa peitä alleen kritiikin luonnetta yksilölajina. Kirjassa se kuuluu nimenomaan henkilökohtaisina ääninä.

Juhlavuosikirjan alussa on Suomen arvostelijain liiton 70-vuotisjuhlavuoden suojelija presidentti Tarja Halosen tervehdys. Kirjan ovat toimittaneet Mari Hyrkkänen, Riikka Laczak ja Maria Säkö, ja siihen ovat kirjoittaneet Tove Djupsjöbacka, Camilla Granbacka, Julian Honkasalo, Harri Kalha, Emilia Koivumäki, Emilia Kukkala, Martti-Tapio Kuuskoski, Tapani Kärkkäinen, Ilja Lehtinen, Vesa Rantama, Tytti Rantanen, Maria Säkö, Auli Särkiö-Pitkänen, Anton Vanha-Majamaa sekä Seiskan pojat eli Petteri Enroth ja Matti Tuomela. 70-vuotisjuhlavuoden ja vuosikirjan visuaalisen ilmeen on suunnitellut Samppa Ranta.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on tukenut Kritiikin ääniä -juhlavuosikirjan julkaisua.

Juhlavuosikirjan julkistustilaisuus 18.4.2020 on jouduttu valitettavasti perumaan koronavirustilanteen takia.

Lisätietoja: 
Suomen arvostelijain liiton toiminnanjohtaja Riikka Laczak, puh. 041 5065594, info(at)sarv.fi 
Arvostelukappalepyynnöt: info(at)sarv.fi


Teosjulkaisu: Parempi ihminen, parempi maailma – suomalaisen työväenteatterin päättymätön tarina

Ensimmäistä kertaa saatavilla kokonaisesitys satavuotiaasta työväenteatterin historiasta! 
 
Suomenkielinen ja elinvoimainen teatterikulttuuri on ravistellut yhteiskuntaa 1900-luvun alusta asti. Erityisesti työväen teatterilla on ollut valtava vaikutus keskusteluun ja kulttuuriin. 
 
Eri vuosikymmenet nostavat eri asioita, mutta aina päämääränä on ollut pyrkimys kohti parempaa ihmistä ja parempaa maailmaa. Juuri nyt aktiivinen harrastajateatteri elää voimakasta nousukautta vastapainona kaikelle ammattimaistumiselle. 
 
Kirjailija Mikko-Olavi Seppälän uusi teos selvittää, mihin työväenteattereiden ja niiden perinteenjatkajien hämmästyttävä menestystarina perustuu, miten ammattilaiset ja harrastajat ovat tottuneet työskentelemään läheisessä yhteistyössä ja miten kansa on yhä uudestaan noussut näyttämölle. 
 
Värikäs tietokirja kytkee suomalaisen työväenteatterin muodonmuutokset ja huippusaavutukset ammatti- ja harrastajateatterikentän kehitykseen.

Dosentti Mikko-Olavi Seppälä on suomalaisen teatterihistorian tutkija ja tuntija. 
Sivumäärä 408. 
Julkaisija: Vastapaino

twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.