26.04.2018

TINFO-tiedote 16 / 26.4.2018

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

FESTIVAALEJA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Tulevaisuuden taiteilijapolitiikka Ruotsin malliin

OKM:n työryhmä luo tiukalla aikataululla parhaillaan suuntaviivoja ja tavoitteita taide- ja taiteilijapolitiikalle. Työryhmän toimikausi päättyy syyskuun lopussa runsaan 11 kuukauden työskentelyn jälkeen. Pohjana työlle ovat Kulttuuripolitiikan strategia 2025 ja Cuporen kokoama tieto taiteilijoiden toimeentulosta ja työllistymisestä, taiteen edistämisen rakenteista, katvealueista ja kehittämistarpeista.

Hanasaaren kulttuurikeskus ja OKM järjestivät sopivaan saumaan seminaarin, jossa esiteltiin Ruotsin vastaavaa uunituoretta taiteilijapoliittista selvitystä Konstnär – oavsett villkor. Selvitys lähtee liikkeelle taiteilijan roolista yhteiskunnassa, luo historiallista katsausta taiteen ja taiteilijan tehtävistä eri aikoina. Se kytkee taiteen yhtäaikaisesti sekä omaan sfääriinsä että myös yhteiskuntaan. Selvityksessä avataan professio- ja taiteilijakäsitteitä ja niiden käyttöä suhteessa eri politiikka-alueisiin (koulutus-, kulttuuri-, elinkeino-, työvoimapolitiikka) ja pohditaan myös taiteen saavutettavuuden esteitä. Selvitys nostaa esiin yhteiskunnassa vallitsevan ymmärrysvajeen siitä, mitä taide ja kulttuuri antavat yhteiskunnalle. Taide ja taiteilija ovat yhteiskuntapolitiikan periferiassa. Marginaalista keskemmäs on yksi selvityksen julkituomista tavoitteista. Selvitys näkee myös kulttuuri-instituutiot olennaisena osana taiteilijapolitiikkaa.

Selvitys käy lävitse digitalisaation, kansainvälisyyden (ja alueellisuuden), taiteilijoiden rekrytointipohjan, tulorakenteen ja toimeentulon sekä työmarkkinoiden taiteilijapoliittiset haasteet. Siinä kiinnitetään huomiota ”kermapersesyndroomaan” (käsite ei löydy selvityksestä), siihen tosiasiaan, että taiteilijoiden rekrypohja on keskiluokkainen, pääkaupunkikeskeinen, ja ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden tai alueilta tulevien/toimivien taiteilijoiden osuus on vähäinen. Huomiota saavat myös sukupuolittuneet rakenteet, palkkaepätasa-arvo. Taiteilijapolitiikka näyttäytyy selvityksessä entistä enemmän tekijänoikeuspolitiikkana. Ehkä sama ajatus kuin Paula Tuovisella, työryhmän puheenjohtajalla ja Taiken johtajalla.

Apuraha- ja avustus jo käsitteinä vievät ajatukset joron jäljille yhteiskunnan taiteilijoille pudottelemina armopaloina sen sijaan puhuttaisiin reilusta työstä, josta tulee saada korvaus. Tämä semanttinen muutos on äärimmäisen tärkeä.
 

Ruotsin lääkkeet ja lääkkeiden hinta

Mitä sitten lääkkeiksi? Ruotsissa ehdotetaan taiteilijakoulutuksen osittaista hajasijoittamista, etäkoulutusta, jatko- ja täydennyskoulutusta, tukea tuotantotaloille, joiden keskiössä ovat nuoret, ja näiden tuotantotalojen sijoittamista residenssiohjelmia, taiteilijoiden työnvälityspalveluja, osaamiskeskuksia. Teatteri- tanssi- ja musiikkiallianssin korvaisi taiteilija-allianssi. Selvityksessä ehdotetaan perustettavan rahasto kuvataiteilijoita varten. Selvityksessä peräänkuulutetaan valtion työnantajavastuuta, juuri taiteilijaresidenssit julkisilla työpaikoilla olisivat yksi mahdollisuus. TILLT on esimerkki tällaisesta hankkeesta.

Kiinnostava periaatteellinen ero Suomeen: siinä missä meillä korostetaan taiteenalojen erilaisuuden tunnistamista, niin Ruotsin mietintö lähtee taiteilijasta, jonka alaa tai genreä ei yksilöidä. Se lähtee avoimesta, muuttuvasta, ylirajaisesta taiteilijuudesta. Ruotsissa onkin käyty jo keskustelua siitä, miten mahdollisesti selvityksen esitykset muuttavat myös taiteilijoiden työmarkkinapolitiikkaa.

Ja sillä on paitsi ehdotuksensa, myös hintalappu ehdotuksille: 21 miljoonaa euroa.  
 

Hintalappueroja ja annoskateutta

Hanasaaressa Cuporen erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs teki yksityiskohtaista vertailua Ruotsin ja Suomen taiteilijapolitiikan tukisummista. En tiedä, karkeistanko, mutta ehkä lopputulema on se, että Suomessa taiteilijan/taiteen julkisen tuen euro on 50-70 senttiä, monilla osa-alueilla jopa vähemmän. Korjatkaa ja tarkentakaa.  ”Rahalla saa ja hevosella pääsee.” Annoskateudelle on katetta. Ruoho oikeasti on vihreämpää lahden toisella puolen tai ainakin sen kasvattamiseen satsataan enemmän.
 

Ei taiteenalapilttuita

Työikäisiä esittävän taiteen (teatteri, tanssi, sirkus) taiteilijoita (sisältäen myös tanssinopettajat ja teatteri-ilmaisun ohjaajat) on noin 2900 (ammattiliittoihin kuuluvat). Liittoihin kuulumattomiakin on melkoisesti, mutta siitä minulla ei ole faktaa.

Freelancereita tästä liki 3000:n taiteilijajoukosta on valtaosa noin 65-90…% alasta riippuen. Nykyinen valtionosuusrakenne (vos) työllisti vuonna 2017 vakinaisesti 1947 (joista taiteilijoita 627) ja vapaa kenttä (puheteatteri) noin 60 ihmistä.  Tästä miltei 2900 taiteilijasta rakenne siis työllisti vakinaisesti 21,6 %.  Tanssin ja sirkuksen vapaasta kentästä työllistäjänä minulla ei valitettavasti ollut tietoa, enkä ehtinyt ryhtyä asiaa selvittämään (anteeksi). Huomaan, etten tunne tarvetta pysytellä taiteenalapilttuissa.  

Pohdin Hanasaaressa maanantaina pitämässäni esityksessä sukupolvikuilua, milleniaalien odotuksia ja haasteita, taiteilijoiden asiantuntijuuden vähäistä arvostusta, keskittymisen ongelmaa, ulkomaalaistaustaisen taiteilijoiden asemaa, sukupuolittuneita rakenteita, kansainvälistymisen haasteita ja etiikkaa.
 

Kulturfondenin aktiivista teatteripolitiikkaa

Svenska Kulturfonden on viimeisen viiden vuoden aikana tehnyt teatteripolitiikkaa. Ensin se halusi tietää vapaasta kentästä, jotta rahaa ei vain kohdistettaisi mutulla sinne tänne. Ensin paikattiin tietovajetta: Linnea Staran selvitys Teaterfältets aktörer. De finlandssvenska teatrarnas förutsättningar ilmestyi vuonna 2013. Sen jälkeen vuorossa oli resurssikorjaus: rahasto loi strategisen ohjelmansa. Se satsasi kolme miljoonaa euroa strategisiin teatterihankkeisiin vuosina 2014-2016.

Seminaarissa Mellan dröm och verklighet – den finlandssvenska teaterns framtid esiteltiin näiden strategisten hankkeiden tuloksia, joista voi lukea julkaisusta Teater i transit. Ann-Louise Bertell ja Jussi Helminen puolestaan ovat pyrkineet luotaamaan tulevaisuutta. Teater 3.0 näyttää tietä.
 

Monikielisyyden ja moninaisuuden rikkaudesta

Seminaarit ja keskustelut herättivät minut – suomenkielisen – pohtimaan tämän kansallisen käpertyneisyyden ja kielellisen siiloutumisen ajan ongelmia. Olisiko mahdollista aidosti nähdä suomalainen esittävä taide yhteisenä asiana, hyppiä kieli-, ja identiteettisiilojen ohitse ja ylitse. Niin nuoret taiteilijat jo nyt tekevät. Malkaa meidän suomenkielisten silmässä on yritettävä poistaa, ja monessa mielessä. Kysymys on aina perusteista, kriteereistä, määrittelyistä, joihin valta viime kädessä naamioituu.

Hiljan ilmestyi selvitys yhdeksällä saamen kielellä luodun kirjallisuuden edellytyksistä neljässä eri maassa. Raportissa esitellään keinoja saamelaiskirjallisuuden aseman vahvistamiseksi. Raportin ja esittelyjen pohjalta laaditaan toimenpidesuosituksia pohjoismaisille organisaatioille saamenkielisen kirjallisuuden edistämiseksi.
 

Nuori näyttämö tulee – ole valmis!

TNL:n Nuori näyttämö -hanke on ilmeinen suksee. Se tiedettiin jo aiemminkin, mutta viimeistään tämä tapahtumien vuosi sen todentaa. Mikkelin, Tampereen ja Meri-Lapin paikallisfestivaaleilla on jo koettu hienoja tulkintoja Pipsa Longan. Veikko Nuutisen, Rasmus Lindbergin ja Gunilla Hemmingin teksteistä. Kaupunginteattereiden tuvat täynnä kannustavaa joukkoa, lämpiöissä muitakin kuin hopeahapsia. Ja istuu yleisössä paljon sellaisiakin, jotka ovat ensi kertaa elämässään teatterissa.

Ammattiteatterin ja harrastajien kohtaaminen myös näyttämöiden takana ammattiresursseja jakaen on ollut saumatonta. Teatterit antavat oman osaamisensa ja infransa näiden nuorten harrastajien käyttöön. Tämä yhteisöllinen ihme on takuulla koettavissa myös Suomen Kansallisteatterissa ja Helsingin Kaupunginteatterissa toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna, kun paikallisfestivaali leiriytyy näiden teattereiden näyttämöille. Istu ja pala!
 

Politiikka polki nyt esitykset

Voiih. On ollut niin hitosti säätöä, että en ole ehtinyt kirjoittaa Teatterikorkeakoulun ja Nätyn esityksistä (Leipäkorin muotoinen tyttö, Helmikuun 13. ja Paras perhe). En halua vain hutaista, tämänhetkinen skribulointini on vielä ripuloinnin tilassa. Tämä jää ensi kertaan Merkinnöissä. Ja jo heti kysyn, koska se Wuolijoki vapautuu pannasta, koska siitä muodostuu käyttökamaa? Vapun jälkeen näkee Lavaklubilla monologeja. Valmiina hep, täällä on joukkoa, joka pystyy vaikka mihin. Ja tähän viikkoon osui myös Rakastajat-teatterin Viettelyksen asuntovaunu. Siitäkin pitää kirjoittaa.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Uusi kirjoitus TINFO-blogissa: Karnevaaliteatteria moneen makuun

Jukka Hyde Hytin Umpihangesta-sarja jatkuu. Tällä kertaa tutustutaan vapun ajan hengessä noitiin, kokkoihin ja perkeleisiin.

Umpihangesta: Karnevaaliteatteria moneen makuun

TINFO-blogien sarjoissa ilmestyneitä muita tinfolaisten kirjoituksia


TINFO-tiedote ei ilmesty helatorstai-viikolla

TINFO-tiedote ei ilmesty 10.5.2018, jolloin on helatorstai. Heti vapun jälkeen uutiskirje kuitenkin tehdään 3.5.2018. Siihen tulevat tiedotteet ehdolle viimeistään edellisenä päivänä osoitteella: tinfo(a)tinfo.fi


Tulossa olevat kansainväliset uutiskirjeet tänä keväänä

TINFO tuottaa uutisia ja välittää alan tapahtumatietoja kansainvälisille teatteriammattilaisille. Otamme vastaan tiedotteita ulkomaan vierailuista ja muista kansainvälisistä hankkeistanne tai tapahtumista.  

Uutiskirjeet ovat yksi kanava kansainvälisessä viestinnässämme. Tänä keväänä ilmestyvät vielä ruotsinkielinen TINFO e-Nytt 22.5.2018. Valmis ruotsinkielinen aineisto pyydetään lähettämään to 17.5.2018 mennessä osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

Otamme aineistojanne ehdolle ja juttuvinkkejä myös englannin- ja saksankielistä viestintäämme ajatellen ja tiedotteisiimme, jotka ilmestyvät toukokuun lopussa. Ole yhteydessä: tinfo(a)tinfo.fi

Liity uutiskirjeiden postituslistalle

UUTISIA

Niille, joihin Tarantinon taide uppoaa  – britit vakuuttuivat Teatteri Takomon teoksesta

Väkivaltaa ja pornoa muidenmuassa teatterilavan täysi tarjoaa esitys Dark Side of the Mime, jolle on tulossa keikka jo kolmannella brittiläisellä festivaalilla. Teatteri Takomon teos on onnistunut kotimaan esityskautensa jälkeen raivaamaan tiensä ensin vuonna 2015 Edinburgh Fringeen, sitten 2017 Lontoossa Camden Fringe Festivalille ja nyt toukokuussa Brightonin festivaalin ohjelmistoon, jossa on kaksi näytöstä 28.-29.5.2018.

Akse Petterssonin ohjaamassa esityksessä miimikkona työskentelee Marc Gassot, jonka työtä brittikriitikot hämmennykseltäänkin osaavat arvostaa. Yleisön huomion täydellisesti itseensä vetävä Gassot, kuvaillaan, ja teosta suositellaan erityisesti niille, joihin Quentin Tarantinon taide uppoaa.

Dark Side of the Mime on esimerkki teatterista, joka on kuin luotu kiertämään myös kansainvälisesti. Se on pienimuotoinen, ja näin ollen kulurakenteeltaan verrattain kevyt taideteos liikuteltavaksi, ja lisäksi miiminen esitys ei tarvitse tulkkausta tai tekstitystä maailman kielille. Yksittäisten keikkojen tai kiertueiden järjestäminen vaatii kuitenkin aivan omanlaistaan asiantuntijaosaamista ja tälle työlle varattua aikaa.

Suomesta käsin teatterin kansainvälinen keikkatyö vaatii kipeästi myös niinkin proosallista resurssia kuin matkarahoja. Tilaajataho on useimmiten valmis maksamaan vain esityskorvaukset ja kulut paikanpäällä. Näyttelijä Marc Gassot tuntee nämä haasteet:

Apurahoista päättäville tahoille terveisinä, jos ihmetellään, miksi tällaiselle “vanhalle” jutulle haetaan apurahoja. Suomesta ei löydy ketään, jolla olisi suhteita eurooppalaisiin agentteihin ja keikkamyyjiin, joten kansainvälistyminen täältä käsin on helvetin hidasta. Takomon tuottaja Sara Nyberg on tehnyt valtavan työn esityksemme kansainvälistymisen eteen.

Tämä mustaa huumoria estoitta viljelevä esitys tuli ensi-iltaan vappuaattona 2014 Teatteri Takomossa Helsingissä ja vieraili sen jälkeen suomalaisten teatterien ohjelmistoissa. Kotimaan esityskautensa päättäneen teoksen elinkaarta voi pidentää hakemalla sille yleisöjä ulkomailta. Suomalaisen taidepolitiikan tehtävä on ottaa huomioon kansainvälisyyden eteen tehtävä pitkäjänteinen työ, jotta esiintymiset ulkomailla eivät jäisi vain yksittäisten onnistuneiden temppujen tuloksiksi.

Dark Side of the Mimen esiintymismatkat Isoon-Britanniaan ovat mahdollistuneet Suomen Lontoon instituutin, Taiteen edistämiskeskuksen ja Koneen Säätiön tuella.


Suomalaiset esittäytyvät Brighton Fringessä  

Esittävän taiteen suurfestivaaleihin kuuluvan Brighton Fringen 4.5.-3.6.2018 ohjelmistossa on tänä vuonna laaja edustus suomalaisten taiteilijoiden teoksia. Brittiyleisön ihmeteltäväksi ulkomaankeikalle lähtevät sellaiset esimerkiksi Juuso Kekkosen Outo homo, Toisissa tiloissa -kollektiivin Susisafari ja Teatteri Takomon Dark Side of the Mime.

Suomen Lontoon instituutti on yhteistyökumppanina Brighton Fringen suomalaisen kauden järjestelyissä. Neljä viikkoa kestävään tapahtumaan on tulossa tässä toukokuussa 4000 esiintyjää, joiden teosten esityspaikkoina 155 erikokoista areenaa.

(TINFO 26.4.2018)

Lue myös: Niille, joille Tarantinon taide uppoaa


EU:n vammaiskortti tulee käyttöön Suomessa toukokuussa: teattereille mahdollisuus

EU:n Vammaiskortti on tulossa Suomessa käyttöön toukokuun lopulla. Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa.  

Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti tuo helpotusta asiakaspalvelutyöhön ja mahdollistaa saavutettavien palveluiden kehittämisen. Nyt etsitään suomalaisia kohteita, joissa Vammaiskorttia pääsee käyttämään.

Suomalaisista teattereista edelläkävijöinä mukaan ovat lähteneet jo Jyväskylän kaupunginteatteri, Oulun kaupunginteatteri ja Rovaniemen Teatteri.  

Pääset ilmoittamaan palvelusi Vammaiskorttikohteeksi tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/511B424F1E9F0FD8   

Lisätietoja: suunnittelija Nina Hirvonen / EU:n Vammaiskortti Suomessa, vammaiskortti(a)kvps.fi

facebook.com/vammaiskortti
twitter.com/vammaiskortti
instagram.com/vammaiskortti
Vammaiskortti You Tubessa
www.vammaiskortti.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia festivaaleja ja tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Kansainvälinen tanssinpäivä | 29.4.2018

Kansainvälistä tanssin päivää vietetään joka vuosi ympäri maailmaa 29.4. Päivä on kunnianosoitus tanssille, joka yhdistää ihmisiä kulttuuritaustasta ja politiikasta riippumatta. Päivää juhlistetaan tapahtumin myös eri puolella Suomea.

Lue lisää


Tapahtumakokonaisuus ja workshopit: Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta | 2.5.-10.6.2018

Tapahtumakokonaisuus ja suunnittelu-workshopit:  HUOMATTAVAA HÄIRIÖTÄ ILMASTONMUUTOKSESTA – tapahtumakokonaisuus julkisessa tilassa  2.5.-16.5. ja 8.-10.6.

URB18, Ilmastokirkko, Häiriköt-päämaja, Voima-lehti, Kiasma… ja sinä?

Kutsumme sinut tai organisaatiosi tekemään kanssamme Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta -tapahtumakokonaisuutta URB18-festivaaleille 8.-10.6.2018.

Etsimme tällä hetkellä erityisesti puheenvuoroehdotuksia kaupungin läpi kulkevaan “liikkuvaan luentoon” sekä  taiteilijoita fasilitoimaan työpajoja kaupunkitilassa.

Huomattavaa häiriötä ilmastonmuutoksesta on kolmipäiväinen tapahtumakokonaisuus, joka kutsuu ottamaan julkisen tilan haltuun ilmastonmuutoskamppailun nimissä. Se luo taiteellisia katutilainterventioita julkisten puheenvuorojen, soveltavien keskustelujen ja työpajojen muodossa, ja tutkii häiriön aiheuttamista markkinalogiikalla toimivassa julkisessa tilassa. Tapahtumapäivien teemat ovat “Puhu" 8.6.2018, “Keskustele” 9.6.2018 ja “Toimi” 10.6.2018.

Tapahtuman prosessi on avoin yleisölle: voit osallistua tapahtuman suunnitteluun tulemalla avoimiin suunnittelutyöpajoihimme, tai tarjoamalla esimerkiksi asiantuntijapuheenvuoroa tai työpajaideaa!

”Keskustele”-päivän suunnittelu-workshop, 2.5. klo 17-19.30, Kiasman seminaaritila
”Toimi”-päivän suunnittelu-workshop, 7.5. klo 17-19.30, huom. paikka varmistuu myöhemmin!
”Puhu”-päivän suunnittelu-workshop, 16.5. klo 17-19.30, huom. paikka varmistuu myöhemmin!

Lisätietoja ja suunnittelutyöpajojen päivitetyt tapahtumapaikat facebook.com/huomattavaahairiota tai yhteyshenkilöiltä!

Ota yhteyttä ja tule mukaan:
Laura Marleena Halonen 0408384599 / laura.m.halonen(a)live.fi
Samuli Nordberg 050 5206 765 / snordber(a)gmail.com
Ronja Louhivuori ronja.louhivuori(a)gmail.com


Keskustelutilaisuus: Luova ala ammattina | 11.5.2018, Turku   

Turku Impro Festival järjestää yhdessä Turun Kaupunginteatterin ja Suomen improvisaatioteatterit ry:n kanssa 11.5. klo 15-17 keskustelutilaisuuden aiheella “Luova ala ammattina”! Tilaisuus järjestetään Turun kaupunginteatterin yleisölämpiössä.

Keskustelussa kuullaan viittä luovan alan ammattilaista erilaisista aiheista: luovalla alalla työllistyminen, verkostojen merkitys, luovan alan yritysmuodot, reitit ammattilaisuuteen sekä ajankäytön merkitys jaksamisen kanssa. Tervetuloa osallistumaan keskusteluun ja kuulemaan ajatuksia ammattilaisuudesta luovalla alalla! Tilaisuus järjestetään Turun kaupunginteatterin yleisölämpiössä. Tapahtuma on maksuton.

Keskustelemassa dramaturgi Satu Rasila Turun kaupunginteatterilta, näyttelijä-kouluttaja Elina Stirkkinen Stella Polariksesta, taiteellinen johtaja Jonne Suopajärvi Lentävän Poron Teatterista, näyttelijä Senja Meriläinen Yleisradiosta sekä luovien alojen yrityshautomo Humak Creven vetäjä ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila. Keskustelua moderoi draamaopettaja Marianna Räsänen Osuuskunta Kujeesta.

“TIF Talks - Luova ala ammattina” on ensimmäinen osa improvisaatiofestivaalin osallistumista luovilla aloilla työllistymisen keskusteluun. “Haluamme olla mukana kehittämässä luovien alojen työllistymistä”, tuotantopäällikkö Markus Kaustell kertoo, “Tuomme alan ammattilaisten näkemyksiä luovien alojen työllistymisestä ja kentän epäkohdista. Tämä on hyödyllisintä kuulla tekijöiltä itseltään!”

Lyhyesti:

MITÄ? Keskustelua luovan alan työmahdollisuuksista
MILLOIN? Perjantaina 11.5. klo 15-17
KENELLE? Kaikille kiinnostuneille!
MITÄ MAKSAA? Ei mitään!
KUKA JÄRJESTÄÄ? Turku Impro Festival 2018!

Tutustu tarkemmin Turku Impro Festivalin 2018 tarjontaan täällä: www.turkuimprofestival.fi!

Lisätietoja ja haastattelut:
Tuotantopäällikkö Markus Kaustell | 050 350 0536 (arkisin 9-17)
turkuimprofestival(a)gmail.com | www.turkuimprofestival.fi | #TIF18 #TurkuImproFestival


Vankilateatteriseminaari 17.5.2018, Helsinki

Kollokvio kokoaa yhteen tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja kaikkia tutkimustiedosta kiinnostuneita keskustelemaan vankilateatterin historiasta, teoriasta ja käytännön esimerkeistä. Kollokvion järjestävät ArtsEqual, Taideyliopiston CERADA ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Aika: To 17.5.2018 klo 9:00-17:00

Paikka: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki

Ohjelma ja ilmoittautuminen


Multilingualism as an artistic practice Seminar | 18 May 2018, Helsinki

Our universe is multilingual. Our theatre is usually not. Is multilingualism an issue in the culture of theatre? Is it counterproductive? What are the challenges in creating theatre in a multilingual context? Why do we do it? And why wouldn’t we?

Klockriketeatern has been actively working bi- and multilingually in different ways for the past seven years. Yet every process is different, every constellation is new. Are there any lessons to be learned? We want to find out.

On May 18th, we would like to discuss our experiences with working multilingually on stage, and how this practice affects the end result; the play that is presented to an audience, and the personal development of the artistic team. Research shows that very few theatre companies involve multiple languages in the artistic work, and - with the exception of Berlin - very few theatres offer surtitled performances. The topic of accessibility is an important one, but our main focus is on the artistic work itself. Welcome to join the talks, in any language you prefer.

When? Friday May 18th @ 14:30 – 17:30
Where? The Finnish National Theatre (4th floor), entrance from the main door, Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki
Who? Guests will be presented soon! Stay tuned

Free entrance!

Event on Facebook

Our coproduction with Von Krahli Theater Ice will be performed after the seminar at 19:00 at The National Theater's small stage. Participants can see the show for 12e by confirming participation before 11.5. at julia.h.k.hovi(a)gmail.com.


UNO: Suuren näyttämön visio -seminaari 22.5.2018 | Ilmoittaudu 15.5.2018 mennessä

Kutsu Uuden näytelmän ohjelman (UNO) Suuren näyttämön visio -seminaariin ti 22.5.2018 klo 10-15.30 Teater Viirus (Välimerenkatu 14, Helsinki).

Uuden näytelmän ohjelman vuoden 2017 Suuren näyttämön haaste -seminaari saa syventävää jatkoa. Suuren näyttämön visio -seminaari kokoaa teatterin ammattilaiset suurta näyttämöä ja erityisesti sen tulevaisuuden näkymiä koskevien inspiroivien näkemysten ja havaintojen äärelle.  

Päivässä kuullaan puheenvuorot alan tekijöiltä:

  • päivän viritys TINFOn johtaja Hanna Helavuori + kommentti näytelmäkirjailija, dramaturgi Paula Salminen
  • Tampereen Työväen Teatterin tuleva johtaja, ohjaaja, näytelmäkirjailija Otso Kautto
  • ohjaaja Janne Saarakkala ja näytelmäkirjailija, Lahden kaupunginteatterin dramaturgi Taija Helminen

Tekijöiden alustuksista keskustellaan yhdessä ja niiden virittämiä pohdintoja syvennetään iltapäivällä Kati Sirénin vetämällä työpajamuotoisella työskentelyllä. Seminaari on ensisijaisesti suunnattu teatterin ammattilaisille ja alan opiskelijoille, mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Päivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä tunnin mittainen lounastauko (omakustanne).

Tule kuulemaan, minkälainen ajattelu luo suurten näyttämöiden uutta suuntaa – ja luomaan sitä myös itse!

Ennakkoilmoittautumiset viimeistään 15.5.2018

Lomakkeella: https://goo.gl/forms/BauSrDc127KjMLW82
Sähköpostitse: saara(a)teatterikaksipistenolla.fi

Tiedustelut: UNOn johtaja Saara Rautavuoma, saara(a)teatterikaksipistenolla.fi, 050 302 0706

www.uno-npf.fi

FESTIVAALEJA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia festivaaleja ja tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Cirko-festivaali | 15.–20.5.2018

Ympäri pääkaupunkiseutua levittäytyvä nykysirkusfestivaali järjestetään jo 13. kertaa. 

Lue lisää ja tutustu ohjelmistoon


Art Ii Biennaali 2018 States of Matter | 4.-10.6.2018

Art Ii Biennaali esittelee kansainvälistä nykytaidetta Iissä. Biennaali nostaa esille ajankohtaisia aiheita, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteen keinoin sekä yhdistää rohkeasti kulttuuriperinnön vaalimisen ja nykytaiteen ilmiöt. Lisäksi keskeistä on paikallisen yhteisön ja kansainvälisten taidealan ammattilaisten kohtaaminen yhteisöllisen toiminnan kautta.

Biennaali toteutetaan nyt kuudennen kerran. Biennaalin teema on tänä vuonna vesi. Vesi on kaikkien elämänmuotojen keskeinen elementti, kulttuurillinen yhtymäkohta, muuntautuva materiaali ja luonnon arkisto.

Biennaaliin on valittu 14 teosta 20 taiteilijalta, jotka tulevat 12 eri maasta. Taideteokset, joiden kirjo ulottuu pysyvästä veistoksesta mediataiteen kautta performanssiin, käsittelevät vesi -teemaa moninaisilla keskustelevilla tavoilla.

Biennaalin teokset sijoittuvat pääosin Iin kuntakeskuksen ympäristöön Nätteporin alueelle.

Teosten esittelyt, taiteilijat ja Biennaalin aikataulun löydät nyt uusituilta nettisivuiltamme: http://artii.fi/

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista kannattaa tarkistaa Facebook-sivuiltamme

Lisätietoja:
Heini Perttula, Kulttuurituottaja
heini.perttula(a)ii.fi puh. 040 701 6150

Jetta Huttunen, AIB Kulttuurituottaja
jetta.huttunen(a)ii.fi puh. 050 307 7902


Täydenkuun tanssit -festivaali | 25.-29.7.2018, Pyhäjärvi

Täydenkuun tanssit – Full Moon Dance –nykyktanssifestivaalia on järjestetty Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 1992.

Katso festivaalin ohjelmisto täältä

Tutustu kurssitarjontaan täältä 


Helsingin juhlaviikot 17.8.-2.9.2018
 

Maailmanluokan fyysistä teatteria Sveitsistä sekä nyky- ja katutanssia Yhdysvalloista

Nykysirkuksen ja teatterin rajamaastossa työskentelevän, sveitsiläissyntyisen Martin Zimmermannin uusi teos tuo Helsingin juhlaviikoille fyysistä taituruutta ja absurdia komiikkaa. Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä nähtävä Eins Zwei Drei vie katsojat kuvitteelliseen museoon, joka tarjoaa kekseliään leikkikentän klovnerian perinteistä ammentaville hahmoille.

Nyky- ja katutanssin liikekieliä monitasoisesti yhdistelevän, ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävän yhdysvaltalaiskoreografi Kyle Abrahamin Live! The Realest MC tarkastelee sukupuolirooleja afroamerikkalaisessa yhteisössä. Kansallisoopperan Alminsalissa nähtävän teoksen ääniraidalla sykkii muun muassa Mika Vainion elektroninen musiikki.

Alminsalissa nähdään myös ainoat Suomen esitykset kansainvälisestikin tunnetun esitystaideryhmä Oblivian sukupolvia yhteen törmäyttävästä Lapset ja muut radikaalit -esityksestä. Toukokuussa Hampurissa kantaesityksensä saava näyttämöteos on toteutettu yhteistyössä helsinkiläisten nuorten kanssa.

Juhlaviikoilla kantaesityksensä Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä saa Leena Krohnin läpimurtoromaaniin perustuva Tainaron. Kati Outisen ja Aino Vennan tähdittämän monitaiteisen näytelmän ohjaa Essi Rossi. Meet Fred tuo lisäksi Juhlaviikoille provokatiivista nukketeatteria Iso-Britanniasta osana SAMPO 2018 -festivaalia.

www.helsinginjuhlaviikot.fi/

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Vivicas Vänner -apuraha | Haku 27.4.2018 mennessä

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, joka on perustettu vaalimaan Vivica Bandlerin henkistä perintöä, jakaa toukokuussa 2018 apurahoina yhteensä noin 10.000–15.000 euroa. Apurahat julistetaan haettaviksi nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja tutkimushankkeisiin. Tänä vuonna hakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityisenä painopistealueena huomiota ekologisiin ja kestävän kehityksen näkökulmiin. Yksittäisten apurahojen suuruus on 1.000–2.000 euroa.

Vapaamuotoisessa kirjallisessa apurahahakemuksessa pyydetään esittelemään hanke, jota varten apurahaa haetaan (kuvaus ja aikataulu), hakijan tähänastinen toiminta omalla taiteen tai tutkimuksen alallaan sekä hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Apurahan saajat raportoivat säätiölle myönnetyn apurahan käytöstä. Säätiö varaa oikeuden julkistaa tiedon myönnettyjen apurahojen saajista ja tuetuista hankkeista sekä toivoo apurahan saajilta myönteistä suhtautumista valikoitujen tuettujen hankkeiden esittelyyn osana säätiön toimintaa.

Apurahahakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle, ja niiden on oltava perillä viimeistään perjantaina 27.4.2018. Hakemukset toimitetaan säätiön asiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen asiamies(a)vivicasvanner.fi ja vapaaehtoinen kopio tai liitteet osoitteeseen:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner
Asiamies Riikka Rannikko
PL 61
00131 Helsinki


Hallå! Strateginen ohjelma suomen ja ruotsin oppimiseen 2018–2021 | Haku 30.4.2018 mennessä

Strategiskt program för ett flerspråkigt Finland 2018-2021

Apurahaa voidaan myöntää hankkeille, jotka edistävät halua ja kykyä kommunikoida paremmin jommalla kummalla kotimaisella kielellä, ruotsiksi tai suomeksi. Projektit voidaan liittää osaksi Kulturfondenin muita osa-alueita kuten taidetta ja kulttuuria, koulutusta, tutkimusta ja kansalaisten aktivointia.

Myönnämme Hallå!-ohjelman kautta apurahaa projekteihin, jotka:
- edistävät kielitaitoa ruotsiksi ja suomeksi
- lisäävät kieliryhmien välistä yhteisymmärrystä ja
- painottavat kielitaitoa menestystekijänä.  
 
Apurahaa voivat hakea organisaatiot tai henkilöt, joiden hankkeet auttavat suomenkielisiä tai maahanmuuttajia viestimään paremmin ruotsiksi tai ruotsinkielisiä kommunikoimaan paremmin suomeksi, työssä tai vapaa-ajalla. Toivomme hankkeilta uutta luovaa otetta, ja niiden tulee lisätä ymmärrystä muita kieliryhmiä kohtaan.

Hakuaika 1-30.4.2018

Strategiseen ohjelmaan kuuluvia projekteja voidaan rahoittaa kolmen vuoden ajan, vuosina 2018–2021, alkaen elokuussa 2018.

Päätös lähetetään sähköpostitse kesäkuussa 2018 hakemuksessa merkittyyn osoitteeseen.

Viimeistään vuosi hankkeen päättymisen jälkeen hakija antaa selvityksen käytetystä apurahasta.

Lue lisää


Aktiveringspeng för att vara med och arrangera Föreningsfestivalen 1-7.10.2018 | Ansök senast 30.4.2018

Det finns fortfarande tid att Ansök om aktiveringspeng för att vara med och arrangera Föreningsfestivalen 1-7.10.2018!. Anmälningstiden går ut 30.4.2018. Ansök via länken på föreningsfestivalens hemsida.

Föreningsfestivalen finns till för att föreningar i Svenskfinland skall ha chansen att genom lokala evenemang visa upp sin verksamhet för allmänheten. Temat för festivalveckan är Lev(förenings)livet och ett grundläggande mål med festivalen är att skapa samarbete över ort-, region-, språk- och generationsgränser

Om du har några frågor så ta gärna kontakt:

Robin "Effe" Sundberg, Projektledare
Föreningsfestivalen
robin(a)fsu.fi , tel 0505020272

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Open call: Festival Kometa, Latvia | Deadline 30 April 2018   

Festival Kometa is a culture and music festival that takes place on the island of Daugavgriva Fortress in Riga, Latvia.

The overarching theme of Kometa 2018 is Participation. That means that the program will have a focus on artistic and cultural processes that encourage collaboration, self-organization and formation of new initiatives.

The call is open to artists, musicians, DJs, circus performers*, storytellers, workshop facilitators, academics, activists, poets, dancers and anyone else who feels that what they do is bound to become a part of Kometa program and is aligned with its philosophy, values and vibe.

For circus residency participants the organisers cover local transport, catering and accommodation. Coverage of travel costs, fees and technical needs for other applicants will be considered within the limits of the program budget.

Deadline: 30 April 2018

Find all details online


Sosiaalisen taiteen residenssiohjelma | Haku 5.5.2018  mennessä

Haluatko tuoda taidetta ryhmäkotiin tai mielenterveyskuntoutujien arkeen? Onko osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen lähellä sydäntäsi? Lähde! -hanke etsii taiteilijoita sosiaalisen taiteen residenssiohjelmaan (KK AiC) vuodelle 2019!

KK AiC – Artist in Community Sosiaalisen taiteen residenssi tuo taiteilijoita työskentelemään ryhmien ja yhteisöjen parissa tiiviiden työskentelyjaksojen kautta. Syvällinen tutustuminen mahdollistaa taiteilijan osaamisen monipuolisen hyödyntämisen niin arjen mielekkyyden, hyvinvoinnin kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmista. Residenssitaiteilija työskentelee tietyn tai tiettyjen sosiaali- ja terveysalan yksiköiden yhteydessä noin kahden kuukauden residenssijaksolla, johon kuuluu tutustumista toimintaan, taiteellista työskentelyä ja sote-henkilöstön perehdyttämistä taidetoimintaan. Toiminta suuntautuu erityisesti mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja maahanmuuttajien palveluihin. Erityisen tärkeää on, että residenssitoiminta laajenee myös sote-yksikön seinien ulkopuolelle koskettaen yhteisöä laajemminkin!

Haku sosiaalisen taiteen residenssiohjelmaan (KK AiC – Artist in Community) tapahtuu rinnakkain KulttuuriKauppilan vakiintuneen residenssiohjelman (KK AiR – Artist in Resicence) kanssa ja hyödyntää KulttuuriKauppilan asiantuntemusta taiteilijoiden valinnassa. Haun myötä valituille taiteilijoille tehdään ehdotus residenssijaksosta, yhteistyökumppaneista, asuinjärjestelyistä ja materiaalibudjetista.  

Residenssitaiteilija on työskentelynsä aikana Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijä ja hänelle maksetaan palkkaa 2350¤ / kk (kokoaikainen työ) sekä tarjotaan majoitus yksityisessä huoneessa tai asunnossa. Työskentelypaikka voi olla Ii tai joku muu Oulunkaaren kuntayhtymän kunnista. Valittu taiteilija vastaa itse matkakustannuksista eikä hänelle makseta päivärahaa.  

Hakeminen  

Haku toteutetaan samanaikaisesti KulttuuriKauppilan tavanomaisemman kansainvälisen residenssihaun yhteydessä, jonka johdosta hakulomake on englanniksi. Haku on kuitenkin avoin myös suomalaisille ja suomenkielisille taiteilijoille ja lomakkeen saa täyttää myös suomeksi!  

Lomake on osoitteessa kkair.artcurator.io. Haku päättyy 5.5.2018 klo 23.59.  

Täytä lomake ja liitä CV ja Portfolio PDF-muodossa. Ilmoita kaikki ajankohdat, jolloin alustavasti pystyisit työskentelemään residenssissä. Voit ilmoittaa lisätietokentässä mikäli jokin ajankohta olisi erityisen soveltuva. Liitä hakemukseesi alustava projektisuunnitelma. Suunnitelman ei tarvitse olla tarkka vaan kertoa millaisille lähtökohdille yhteisöllinen työskentely perustuu. Muista lähettää hakemuksesi! "Send" -painike ilmaantuu kun kaikki lomakkeen kohdat on täytetty. Taiteilijavalinnat tekee Lähde! -hankkeen valitsijaryhmä. Valituille taiteilijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lue lisää


Call for Submissions BigCi Environmental Awards 2018 | Deadline 1 June 2018

Australian and International Artists from various fields – visual art, installation, multimedia, performance, literature, music, photography, film making, curating – are invited to submit entries for the BigCi Environmental Awards 2018.

The two winning artists will each receive 4 free weeks of BigCi residency and AUD$2,000 spending money. In addition to that, up to AUD$2,000 flight travel subsidy will be shared between the two winners.

Deadline: 1 June 2018

Find all details online

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Taideilmaisua äänellä ja liikkeellä kartoittamalla | 8.5.2018, Oulu

Mestarikurssi, Taideilmaisua äänellä ja liikkeellä kartoittamalla 8.5.2018 klo 12-17, Oulun Taidemuseossa.
 
Kuvataiteilijat ovat kautta aikojen luoneet kuvitusta ja muuta sisältöä karttoihin. Tällä mestarikurssilla perehdytään siihen, miten taideilmaisua voi kehittää äänellä ja liikkeellä käyttäen apuna nuotitusta ja merkintöjä.
 
Kurssin sisältö:
1) Ääni. Näkökulma on kenttä-äänityksessä ja 'löydetyissä äänissä'. Osallistujat kartoittavat paikkoja äänen avulla. Opitaan tapoja kuunnella ja paikantaa ääniä sekä tallentaa ja luokitella  
niitä.
2) Liike. Vuorovaikutus ympäristön kanssa, kävely. Tilan ja paikan havainnollistaminen ja käsittäminen liikkeen avulla. Miten luoda ja merkitä paikkoja, joiden kanssa työskentelemme ja keskustelemme. Miten havainnoida näitä ulottuvuuksia ja ylittää niiden rajoja.
 
Mestarikurssi alkaa esittelyllä kartoittamisesta taiteellisen ilmaisun välineenä. Pääpaino on käytännön harjoituksissa ja osallistujat pääsevät luomaan omia projekteja. Tavoitteena on tiedostaa uusien työtapojen käyttömahdollisuudet omassa taiteellisessa toiminnassa ja kokeilla niitä käytännössä.  
 
Kurssi on tarkoitettu taiteilijoille ja taideilmaisun ammattilaisille ja se järjestetään yhteistyössä Museo- ja tiedekeskus Luupin kanssa. Osallistumismaksu 8 ¤, sisältää pääsyn Oulun Taidemuseon näyttelyihin. Ilmoittautumiset 4.5. mennessä (max 15 osallistujaa): kulttuurikauppila(a)gmail.com.
 
Osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan omia työkalujaan, joilla piirtää, kirjoittaa tai merkitä sekä omat äänityslaitteet, jos sellaiset on. Oma tietokone kannattaa ottaa mukaan, jos haluaa työskennellä sen kanssa. Tekninen välineistö EI OLE välttämätön osallistumisen kannalta.

Lue lisää


Light and Movement workshop | 12-13 May 2018, Berlin

Presented in collaboration with London International School of Performing Arts (LISPA) and Rose Bruford College.  

Part of Reboot, our artist development programme.

The workshop aims to introduce participants to the use of light as an active scenographic material in the creation of movement and performance. It is aimed at anyone working in the performing arts wanting to work with light as part of their performance practice. Attending the workshop will allow you to expand your knowledge of how light and movement can connect and how to use light more actively in the creation of new work.

No previous knowledge of lighting is necessary, however the workshop is aimed for those in professional practice.

Led by:
Suzy Willson – Artistic Director of CLOD ENSEMBLE
Hansjörg Schmidt – Lighting Designer and frequent collaborator with CLOD ENSEMBLE

The workshop is free to attend. Attendees will be required to pay for any transport and living costs.

Register now


Näyttelijä ja kamera  -elokuvanäyttelemisen kurssi 6.-12.6.2018

Huomio näyttelijät! Huomio työnantajat – tiedotattehan tästä kurssista työntekijöitänne!

Vetäjinä:  
elokuvaohjaaja Sakari Kirjavainen
näyttelijä, teatteriopettaja Irina Pulkka
kurssilla on kokoaikaisesti myös kuvaaja

Kameranäyttelemisen kurssilla etsimme autenttista, todentuntuista, elämännäköistä tapaa näytellä kameran edessä sekä tutkimme teatteri- ja kameranäyttelemisen yhtäläisyyksiä ja eroja.
 
Kurssi painottuu erityisesti lähikameratyöskentelyyn, jossa autenttisen ilmaisun tarve ja merkitys korostuu.
 
Kurssi koostuu harjoitteista, kuvattavista kohtauksista erilaisina versioina ja niiden katselusta ja analysoinnista sekä keskusteluista ja palautteesta osallistujien kanssa.

Kurssi on tarkoitettu ammattinäyttelijöille. Lisätietoa Ilmaisuverstaan kotisivuilta.


Yrkeshögskolan Novia: Musik- och dockteater –utbilding 2019 | Ansök senast 30.4.2018

Utbildningens målgrupp är i Norden verksamma skådespelare, musikalartister, dockteaterskådespelare samt dansare och skådespelare med inriktning på fysisk teater. Utbildningens målgrupp har avlagt lämplig YH-examen, annan lämplig högskoleexamen eller innehar sakkunskap eller på andra grunder inhämtad kunskap och erfarenhet inom utbildningsområdet.

Fördjupande kurser inom musikteater och dockteater där två konstformer möts, stöts, experimenterar och smälter samman. Med hjälp av specialiseringskurser vill utbildningen undersöka nya former för dock- och musikteater. Utbildningens syfte är även att öka den professionella specialkompetensen inom musik- och dockteater samt utveckla nya nätverk.

Utbildningens omfattning är 30 studiepoäng som avläggs under två perioder.

Period 1 sker i Jakobstad och Åbo under tiden 18.3-25.5.2019 (med förhandsuppgifter våren 2019).
Period 2 inleds 5.8.2019 med repetitioner på Åbo Svenska Teater. Föreställningsperioden uppskattas sluta i mars 2020.

Utbildningens pris är 1000 euro per studerande.

Ansökan till utbildningen sker 28.2-30.4.2018. turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/191/lomake.html

Urvalsprov 4-5.6.2018 i Åbo och 6.6.2018 i Stockholm.

Läs mer

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Hangö Teaterträff söker på kort varsel en Informatör / koordinator

Informatör / koordinator till vårt team. Vi hoppas att du kan börja jobba så snart som möjligt i Helsingfors i maj och vara med oss i Hangö hela veckan 4-11.6. Anställningen slutar 15.6.2018 eller enligt överenskommelse.

Skicka en fritt formulerad ansökan där du beskriver dina språkkunskaper, bakgrund inom teater-, festival-, kommunikations- eller produktionsarbete. Ansökningar med löneanspråk skickas så snabbt som möjligt till styrelseordförande Jonas Welander på: welanderj(a)gmail.com.

www.hangoteatertraff.org


Sivuhenkilöt-työryhmä etsii osa-aikaista tuottajaa | Haku 15.5.2018 mennessä

Nykysirkusta ja teatteria yhdistävä Sivuhenkilöt-työryhmä etsii tulevaan tuotantoonsa kokenutta TUOTTAJAA.

Lyhyesti:
Työ sijoittuu jaksottaisesti vuosille 2018-2019
Esityksen ensi-ilta elo-syyskuussa 2019
Noin 25% työaika vuonna 2019
Keskimäärin 10h/viikko työaika syksyllä 2018 (alkaen elokuusta)
Palkkio sopimuksen mukaan tuntipalkkana tai urakkapalkkiona.

Yhdeksästä teatteri-, sirkus- ja tanssialan ammattilaisesta koostuva Sivuhenkilöt-työryhmä valmisti Suomenlinnaan nykysirkusta ja teatteria kunnianhimoisesti yhdistäneen esityksen Sivuhenkilöt vuonna 2016. Produktio toteutettiin yhteistuotantona Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen kanssa.

Työryhmän seuraava esitysprojekti Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen kertoo eläimen piilottelusta itsessämme ja jatkaa sekä sirkuksen että teatterin keinoin syntyvän kerronnan mahdollisuuksien tutkimista ja kehittelyä. Työryhmää vetää puoleensa surrealistinen näyttämö, joka kohtelee eri osa-alueitaan tasa-arvoisesti.

Työryhmämme on tiivis, lämminhenkinen ja erityinen. Toivomme tulevan tuottajamme sopivan ryhmän yhteisölliseen henkeen ja olevan valmis sitoutumaan. Työryhmämme on aktiivisesti mukana tuotannossa: ryhmä tuotti edellisen esityksensä Sivuhenkilöt itse, mutta toivoo jatkossa saavansa keskittyä enemmän taiteelliseen työskentelyyn. Työskentely ryhmässämme tarjoaa mahdollisuuden kehittyä omassa työssään tuottajana, nähdä läheltä villiä, genrerajoja ylittävää työskentelyä nykysirkuksen ja teatterin rajapinnalla ja tulla kuulluksi työryhmän täysimääräisenä jäsenenä.

Työtehtävät

2018
-rahoituksen hankkiminen työskentelylleen ryhmässä vuodelle 2019
-perehtyminen ryhmän toimintaan ja projekteihin
-apurahahakemuksiin ja yhteistyökumppanuuksiin liittyviä tehtäviä

2019
-yleiset tuotanto- ja tiedotustehtävät työryhmän kanssa
-uuden esityksen myynti ensi-iltakauden jälkeen

Lisätiedot ja kiinnostuksen ilmaisut 15.5 mennessä.
Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä

milla.jarvinen(a)hotmail.com
0456991600

www.sivuhenkilot.com

Liitä sähköpostiin CV sekä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
Miten pystyt sitoutumaan vuosina 2018 ja 2019?
Mikä sinua kiinnostaa taiteessa, elämässä?
Miksi haluaisit tulla osaksi työryhmäämme?


Opetus- ja kulttuuriministeriössä on haettavana johtajan virka | Haku 21.5.2018 mennessä

Johtaja toimii kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueen päällikkönä. Vastuualue käsittelee asioita, jotka koskevat muun muassa taiteen edistämistä, taide- ja taiteilijapolitiikkaa, museoita ja kulttuuriperintöä, yleistä kirjastotoimea ja kirjastopolitiikkaa, kulttuurin digitaalisia aineistoja ja palveluita, kulttuuriesineiden maastavientiä ja takavarikointikieltoja, kulttuurilehtien tukia, taidenäyttelyiden valtiontakuita, kulttuurimatkailua sekä taide- ja kulttuuritapahtumia.

Virka on ministeriön yhteinen, ja se on sijoitettu kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueelle. Tehtävä täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat monipuolinen taiteen ja kulttuurin toimialan tuntemus, hallinnollinen kokemus sekä hyvät yhteistyö- ja henkilöstöjohtamistaidot. Eduksi on hyvä englannin kielen taito.

Viran tehtäväkohtainen palkanosa on 5 386,62 euroa/kk (vaativuusryhmä 14). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 6 450 euroa kuukaudessa.

Hakuaika päättyy 21.5.2018  klo 16.15

Lue lisää


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.