03.12.2019

TINFO-tiedote 38 / 3.12.2019

TINFON KANNANOTTO: KENELLÄ TAIDEALALLA ON VASTUU JA KUKA SITÄ VALVOO?

Kirjailija ja teatteriohjaaja Veijo Baltzar on vangittuna epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta.  Julkinen tuki, valvonnan ja seurannan puute ovat tehneet mahdolliseksi sen, että Baltzarin Drom ry:n toiminta on voinut jatkua. Veijo Baltzarin toiminnasta tehty selvitys ei koskaan saavuttanut eri tahojen päätöksentekijöitä tai jos saavuttikin niin, se ei johtanut toimenpiteisiin.

Moneen kertaan leikatut julkisen hallinnon resurssit ovat heikentäneet järjestelmän kykyä reagoida  Julkista hallintoa on tehostamisen nimissä organisoitu uudelleen ja asiantuntijuutta tilataan nyt entistä enemmän ulkopuolisilta konsulteilta.  Vastuuketjut ja seuranta ovat hapertuneet, mikä voi kaventaa demokratiaa. Menettelyn ja vastuun jakautumisen julkisessa rahoituksessa on oltava selkeää ja läpinäkyvää. Lisäksi tiedon ja informaation on kuljettava eri hallinnon aloilta toisille. Tässä tapauksessa on selvää, että rahoittajan puolella prosessit ja toimintatavat ovat olleet riittämättömät.

TINFO vastuullisena asiantuntijaorganisaationa haluaa muistuttaa siitä, kuinka tärkeätä on tiedon pirstaloitumisen ja monimutkaistumisen aikoina luoda kestäviä ja pitkäjänteisiä tiedontuottamisen tapoja kansalaisille ja päätöksentekijöille. Olennaista on myös dialoginen ja luottamusta rakentava suhde tiedon tuottajien, tulkitsijoiden ja päätöksentekijöiden välillä.

Lopuksi on tärkeää muistuttaa, että teatteritaiteen ammattimainen tekeminen ei koskaan tarvitse Baltzarin organisaation kaltaisia metodeja. Kaikki alan toimijat pitävät nyt esiin tulleen kaltaista vallan väärinkäyttöä aina ja kaikkialla tuomittavana.


Teatterin tiedotuskeskus TINFOn hallitus
Teatterin tiedotuskeskus TINFOn johtaja


INKLUUSIOPÄIVÄ

Teatterin tiedotuskeskus TINFO on yhdessä Kulttuuria kaikille -palvelun, Ursa Minorin, DuvTeaternin, Globe Art Pointin ja Suomen Teatterit Stefi ry:n kanssa julistanut Inkluusiopäivän, jota vietetään perjantaina 27.3.2020. Inkluusiopäivä on kampanja, joka pitää sisällään muun muassa julistuksen ja vos-teattereille suunnatun, henkilökunnan, ohjelmistojen ja muun taidelähtöisen toiminnan moninaisuutta kartoittavan kyselyn.

Lue lisää Inkluusiopäivästä suomeksi, viittomakielellä, ruotsiksi ja englanniksi.

"Haluan olla mukana tekemässä teatteria, joka tunnustaa yleisönsä moninaisuuden ja juhlistaa sitä rohkeasti. Inkluusio kun voi olla myös esityksellinen tai taiteellinen vipuvoima."
 
Ursa Minorin taiteellinen johtaja Noora Karjalainen blogikirjoituksessaan. Lue Nooran kirjoitus kokonaan.
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Pelkkä hyvän toivottaminen ei riitä – tekoja tarvitaan

TINFO PALVELEE

UUTISIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

INKLUUSIOPÄIVÄ

Julistimme Inkluusiopäivän teatterialalle

Teatterin tiedotuskeskus TINFO on yhdessä Kulttuuria kaikille -palvelun, Ursa Minorin, DuvTeaternin, Globe Art Pointin ja Suomen Teatterit Stefi ry:n kanssa julistanut Inkluusiopäivän, jota vietetään perjantaina 27.3.2020. Inkluusiopäivä on kampanja, joka pitää sisällään muun muassa julistuksen ja vos-teattereille suunnatun, henkilökunnan, ohjelmistojen ja muun taidelähtöisen toiminnan moninaisuutta kartoittavan kyselyn.

Inkluusiopäivän kampanjalla haluamme kiinnittää huomiota yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin toimia taiteilijana tai muuna ammattilaisena teatterikentällä sekä kaikkien pääsyyn kokemaan teatterielämyksiä. Kysymme, toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esimerkiksi siinä, keitä näemme teatterissa esiintyjinä ja muissa ammattitehtävissä. Kampanjassa nostamme esiin hyvin toteutettuja esityksiä, esimerkiksi viittomakielistä teatteria ja muuta teatteria, jossa lavalla on toimintakyvyltään moninaisia näyttelijöitä. 

Kampanjan aiheena on teatterikentän inklusiivisuus niin tekijöiden kuin yleisöjenkin kannalta. Hyvin toimivassa teatterissa toteutuvat esteettömyys, saavutettavuus ja moninaisuus lähtien rakennetusta ympäristöstä ja viestinnästä aina ohjelmiston suunnitteluun asti.

Saavutettavuus teatterissa tarkoittaa esimerkiksi säännöllisiä viittomakielelle tulkattuja, kuvailutulkattuja tai tekstitettyjä esityksiä. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi rekrytoinnissa voi tapahtua positiivista erityiskohtelua sellaisen ihmisen kohdalla, joka esimerkiksi vammaisuuden vuoksi on muita heikommassa työmarkkina-asemassa. Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus rekrytoinneissa laajentaa teattereiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Kutsu teattereille ja teatterilaisille

Maaliskuun 27. päivänä perinteisesti vietettävä Maailman Teatteripäivä juhlii teatteria, johon taiteenalana kuuluvat myös yhdenvertaisuuden tavoitteet. Suomessa haluamme tuoda osaksi teatteripäivää ja sen rinnalle inkluusion tärkeän teeman.

Lisätietoja kampanjasta on tulossa alkuvuoden 2020 aikana. Jo nyt kannattaa tutustua aiheeseen esimerkiksi lukemalla Ursa Minorin taiteellisen johtajan Noora Karjalaisen blogikirjoitus.

Kutsumme kaikki teatterit ja teatterilaiset mukaan Inkluusiopäivän kampanjaan!

#inkluusiopäivä #maailmanteatteripäivä

Tiedustelut:
TINFO / Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, +358 44 363 1722

Kulttuuria kaikille -palvelu / Outi Salonlahti, outi.salonlahti(a)cultureforall.fi, +358 40 963 9908
Ursa Minor / Noora Karjalainen, noora(a)ursaminor.fi, +358 45 7871 3401

Uutinen viittomakielisenä
Inkluderingsdag införs inom teaterbranchen
We have declared Inclusion Day in the theatre sector

Lisätietoja aiheesta Kulttuuri kaikille -palvelun tuottamista aineistoista

Suomeksi:
www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_teatterit
www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_esimerkit_ja_kokemukset_teatterit_ja_tanssi

Ruotsiksi:
www.kulttuuriakaikille.fi/tillganglighet_guider_teatrar

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Pelkkä hyvän toivottaminen ei riitä – tekoja tarvitaan

Tänään 3.12. vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Me haluamme nostaa esiin vammaisten ja viittomakielisten kuurojen oikeudet taiteilijoina ja katsojina.

Matkalla Inkluusiopäivään ja kaikkien osallisuuteen

Tänään kansainvälisenä vammaisten päivänä aloitamme matkan kohti Inkluusiopäivää. Meitä on monta, TINFO yhdessä Kulttuuria kaikille -palvelun, Ursa Minorin, DuvTeaternin, Globe Art Pointin ja Suomen Teatterit Stefi ry:n tulee viettämään Maailman teatteripäivänä 27.3.2020 myös Inkluusiopäivää. Me kohdistamme kutsun jokaiselle osallistua yhdenvertaisuustyöhön ja tekemään moninaisempaa teatteria.

Me tulemme yhdessä kampanjoimaan inklusiivisemman teatterin puolesta. Inklusiivisuus koskee sekä taidetyön tekijöitä, taiteilijoita ja kaikkia ammattiryhmiä, ja yleisöjä. Inklusiivisuus tarkoittaa sitä, että näyttämöllä nähdään toimintakyvyltään moninaisia näyttelijöitä ja teatterin muissa tehtävissä moninaisia taidetyön tekijöitä. Toiseuden, ulkopuolisuuden ja syrjinnän kierteen on katkettava niin näyttämöllä kuin sen takanakin. Ja teatteriesitysten tulee olla saavutettava ja esteetön moninaisille yleisöille.

Noora Karjalaisen blogista voi ottaa vauhtia yhdenvertaisuus- ja moninaisuustekoihin.

Me pidämme lasikattoa yllä

Lasikatto teatteritaiteilijan ammattiin on yhä paksu ja sitä ylläpitää opetusjärjestelmän lisäksi koko taiteen ja kulttuurin kenttä.

Noora Karjalaisen analyyttinen blogi on yhtä aikaa surullista ja kylmäävää luettavaa. Karjalainen kirjoittaa lasikatosta: näennäisesti inklusiivisen teatterikentän arjen käytännöissä käytännön monimuotoisuutta edistävät työkalut, strategiat, tekijät ja taiteelliset ratkaisut huutavat poissaolollaan.

Haluan tulevaisuudessa mennä teatteriin ilman, että joudun lämpiössä rauhoittelemaan viittomakielen tulkkeja tai harrastamaan silmäjumppaa hankalissa olosuhteissa. Haaveissani voin mennä ystävieni kanssa teatteriin ja saada taiteellisesti yhtä laadukkaan elämyksen kuin kuulevatkin.

Haluan olla mukana tekemässä teatteria, joka tunnustaa yleisönsä moninaisuuden ja juhlistaa sitä rohkeasti. Inkluusio kun voi olla myös esityksellinen tai taiteellinen vipuvoima.

Vielä on niin pitkä matka siihen, mistä Karjalainen haaveilee.

”On aina oltava 200 % parempi”

Kulttuuria kaikille -palvelun hankekoordinaattori-saavutettavuusasiantuntija Outi Salonlahden opinnäytetyö valottaa suomalaisen taidekentän yhdenvertaisuutta vammaisuuden ja kuurouden näkökulmasta. Tulokset ja viesti ovat samat kuin Noora Karjalaisella. Suomalainen taidekenttä ei ole yhdenvertainen.

Salonlahti esittää myös joukon toimenpide-ehdotuksia. Koulutusjärjestelmää tulisi mukauttaa kaikille sopivaksi. Kuuroja ja vammaisia tulisi saada taiteen portinvartijoiksi: rahoituksesta päättämään, toimittajiksi, kriitikoiksi, taidealan opetukseen, taidelaitosten johtajiksi, galleristeiksi, kuraattoreiksi, tuottajiksi.

Tarvitaan positiivista erityiskohtelua, taiteilijoille suunnattu mentorointiohjelma, jota OKM:n työryhmä esitti jo vuonna 2014. Tilastointi ja muu tiedontuotanto auttaisivat seurantaa. Tarvitaan vähemmistötaiteilijoiden työllistymistä edistäviä hankkeita, korkeakouluissa tulisi olla esteettömyyden vastuuhenkilö ja taidekentälle tulisi suunnata koulutusta, rekrytointiin ja työnhakuun liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja tulisi poistaa, vammaiset taiteilijat tarvitsisivat omia sparrausverkostoja. Sosiaaliturva/ työeläkkeet ja työ tulisi olla yhdistettävissä.

Tässä ja nyt

Duvteaternin I det stora landskapet juhlii moninaisuutta Svenska Teaternissa. Espoon kaupunginteatterissa nähtiin Sanaton rakkaus.

DiDa – Disability Day Art & Actionin juhlinta huipentuu tänään Helsingin kaupunginmuseossa.

Ilmaisuyhteisöt ja stigmat

Inkluusiopäivän vauhdinottoon sopii myös Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämöä kehittäneen teatterin taiteellisen suunnittelijan Jussi Lehtosen blogi Taiken sivuilla.

”Uskaltaisin väittää, että yhteisöjen kuvitteleminen on yksi teatteritaiteen kohtalonkysymyksistä. On olennaista, kuinka teatteri-instituutio kuvittelee oman yhteisönsä: tietenkin sen yhteisön, joka tekee teatteria, mutta ennen kaikkea sen, jolle teatteria tehdään. Millä ominaisuuksilla varustettu henkilö pääsee teatterin ovesta sisään? Ja kuka täten jää ulkopuolelle? Kenen tarinoita kerrotaan, ja kenellä on tekijänoikeus?”

Lehtonen kirjoittaa stigmasta, myös yhteisöllisestä stigmasta, joka antaa syyn yksittäisen ihmisen tai ihmisryhmän marginalisointiin ja toiseuttamiseen. Vangin ja pakolaisen stigmat istuvat tiukassa – samoin vammaisten. Lehtonen uskoo, että Kiertueteatterin kaltaisessa ilmaisuyhteisössä tai kuvitellussa yhteisössä stigmat voivat hetkeksi menettää merkityksensä.

Tänään saa ensi-iltansa Porttiteatterin Koulutie.

Digipalvelujen selkokieltä, saavutettavuutta, esteettömyyttä

Viime keväänä astui voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki velvoittaa valtiota, kuntia, viranomaisia ja yliopistojen kaltaisia julkisoikeudellisia organisaatioita. Saavutettavuusvaatimusten piiriin julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi katsotaan myös sellaiset organisaatiot, jotka saavat viranomaiselta (kuten ministeriöltä) toimintansa rahoittamiseksi vähintään puolet koko rahoituksesta. 

Laki velvoittaa siis useita meitä. Tällaisten toimijoiden verkkosivustojen, verkkopalveluiden ja julkaisujen tulee olla saavutettavia tiettyjen määräaikojen puitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutustilaisuuden tallenteesta ja Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta saa lisää tietoa.

Saavutettavuus ja esteettömyys velvoittavat TINFOn kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa. Kirjoitan tätä auki tietäen, että verkkosivustomme eivät suinkaan ole kauttaaltaan teknisesti ja sisällöiltään saavutettavia, vaikkakin testin mukaan hyvällä tolalla tämän suhteen. Teemme asian eteen työtä.

Kansainvälisenä vammaisten päivänä ja irtiottona kohti inkluusiopäivää 27.3. kannattaa miettiä omaa asennetta lain velvoitusten sijaan:

·         Saavutettavuus on asenne.

·         Saavutettavuus on toiminnan lähtökohta.

·         Saavutettavuus on sitä, että huomioidaan ihmisten moninaisuus.

·         Saavutettavuus on sitä, että ymmärretään, että palveluidemme käyttäjillä on erilaisia tarpeita ja rajoitteita.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Tutustu kansainvälisen liikkuvuuden palveluihimme

TINFO tukee teatterin ja tekijöiden kansainvälistymistä eri keinoin. Lue palveluistamme, joita ovat mm. neuvonta ja mentorointi, verkkotietokannat sekä erilaiset kansainvälisen liikkuvuuden kehittämishankkeet.

Kansainvälisen liikkuvuuden valmennus ja hanketoiminta 

Yhteydenotot:  

TINFO / kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hyde Hytti, hyde(a)tinfo.fi


Vuoden viimeiset TINFO-tiedotteet 12.12. ja 17.12.

TINFO-tiedotteen ilmestymispäivät loppuvuodesta:

Torstai 12.12.2019
Tiistai 17.12.2019

Uuden vuoden ensimmäinen uutiskirje saapuu torstaina 9.1.2020.

Uutisia ja tiedotteita voi lähettää ehdolle sähköpostitse tinfo(a)tinfo.fi


Varmista että ensi-iltasi löytyvät TINFOn verkkosivuilta

TINFO kerää teatterien ensi-iltojen tiedot avoimeen verkkopalveluun. Tarkista, löydätkö omat ensi-iltasi jo listalta. Mikäli tietoja puutuu, voit ilmoittaa tiedossa olevat ensi-illat verkkolomakkeella milloin tahansa:

www.tinfo.fi/Ilmoita-ensi-ilta

Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, ilmoita teatterin tiedot tällä lomakkeella.

Jo olemassa olevien tietojen päivitystarpeesta voi ilmoittaa samoilla lomakkeilla, tai sähköpostitse osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi

UUTISIA

Vuoden 2019 viimeiset TINFO-apurahat jaettu

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on jakanut vuoden 2019 viimeiset apurahat näytelmien ja esitysten tekstitysten kääntämiseen. TINFO-apurahan sai viisi käännöshanketta.

Laura Ruohosen kirjoittamasta teoksesta Yökyöpelit tehdään konsepti ja markkinointipaketti, joita varten se käännetään englanniksi. Käännöksen tätä tarkoitusta varten tekee Outi Kainulainen. Niinikään kansainvälistä saavutettavaksi käännetään englanniksi Christoffer Mellgrenin Att dela en kaka (Edward Buffalo Blomberg), Minna Nurmelinin juuri kantaesityksensä saanut Kartta (Mia Spangenberg) sekä E.L. Karhun näytelmä Eriopis, joka on tilausteos Schauspiel Leipzigiin, jossa sen maailman kantaesitys nähdään maaliskuussa 2020. TINFO-apurahan turvin teos käännetään englanniksi (Emily Jeremiah ja Fleur Jeremiah).

Viktor Drevitskille myönnettiin apuraha Pasi Lampelan näytelmän Granada kääntämiseen venäjäksi. Drevitskin ja VikArt Contemporary Drama Theatre Labin kontaktien kautta teosta kohtaan on herännyt kiinnostus mm. Moskovan Praktika-teatterissa ja Koljada-teatterissa Jekaterinburgissa.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tukimuoto, TINFO-apuraha oli suuruudeltaan 25 000 euroa, ja sillä pystyttiin tukemaan yhteensä 16 käännöshanketta. Näistä viidessä oli kyse teoksen tekstityksen kääntämisestä, yhdessä käännettiin sekä näytelmä kokonaan että saman teoksen pohjalta tehty tekstitys.

Mikä TINFO-apuraha?

Apurahojen myöntämisestä päättää asiantuntijaraati, jonka TINFO kutsuu koolle kahdeksi kaudeksi kerrallaan. Apurahojen tarkoitus on suomalaisten näytelmien tunnetuksi tekeminen maailmalla ja esitysten kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen. TINFO-apurahalla tuettavien käännöshankkeiden valinta perustuu vertaisarviointiin.

Lue lisää TINFO-apurahasta ja sen kriteereistä

Vuoden 2020 ensimmäisestä hakukierroksesta ilmoitetaan rahoituspäätöksen tultua.
 
Tiedustelut: TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, 044 363 1722


Teatteri 2.0:n forumteatteriprojekti Työn näyttämö on yhteisen ajattelun alusta

Teatteri 2.0:n uusin tuotanto, Työn näyttämö on forumteatteriesitys, jonka yleisönä ovat teatterialan ammattilaiset. Se tuo kollegiaaliseen käsittelyyn kokemuksia teatterista paikkana ja kysyy, millaiset seikat tukevat tai estävät hyvää ja rakentavaa vuorovaikutusta teatterityössä. Työn näyttämö -esityksessä syntyneitä havaintoja syvennetään esityksen jälkeen toiminnallisessa työpajassa, joissa jatketaan yhteisten tulevaisuuskuvien rakentamista ja yhteisön dialogin kehittämistä.  
 
Projekti mahdollistaa samalla syventävän tiedon tuottamisen taiteen ammattilaisuuden olosuhteista sekä edistää teatterialan sisäistä kehittymistä. Vastaavaa taiteellis-tutkimuksellista avausta ei ole aiemmin toteutettu suomalaisella teatterikentällä.

Forumteatteri on osallistava esitysmuoto, jossa yhteiskunnallinen ilmiö tiivistetään teatteriesitykseksi. Esityksen sisältö täsmätään tietylle kohderyhmälle, ja sen avulla käynnistetään näyttämöllinen tutkimus yhdessä yleisön – tässä tapauksessa teatterin ammattilaisten kanssa.  

Esitystilanne on kaksiosainen: Ensin nähdään käsikirjoitettu ja harjoiteltu, näyttelijöiden esittämä lyhyt virittävä esitys. Tämän jälkeen käynnistyy liveohjaajan moderoima vuorovaikutteinen osuus, jossa yleisö ottaa kantaa esityksen väittämiin ratkomalla esityksen tilanteita yhdessä näyttelijöiden kanssa.  
 
Esitysmuodon tavoitteena on synnyttää katsojassa uudenlaista näkemistä ja havaintojen repeämistä suhteessa omaan ympäristöön tai tilanteeseen. Näyttämöllisessä kohtaamisessa rakentuu myös uutta tietoa.  

Työn näyttämö on saanut innoituksensa niistä havainnoista, joita on tehty erilaisissa teatterialan ammattilaisia yhdistäneissä projekteissa Teatteri 2.0:n kymmenen toimintavuoden aikana. Esitystä varten on myös haastateltu eri ammattitehtävissä ja asemissa toimivia teatterin ammattilaisia.  

Projektin tuloksista julkaisu
 

Projektiin kuuluu kehittämistyötä tukeva tutkimuksellinen osuus, jossa esityksissä ja työpajoissa syntyneet huomiot ja ajatukset kootaan ja jäsennetään. Tulokset palautuvat teatterikentän hyödyksi ja käyttöön julkaisun muodossa vuonna 2021.

Teatteri 2.0:n tuottamaa valtakunnallista projektia luotsaa Kati Sirén, joka on forumteatterimuodon asiantuntija. Esityksessä näyttelijöinä ovat Maiju Saarinen, Hiski Grönstrand ja Jarkko Miettinen. Tutkimuksellisesta työstä vastaa teatterintekijä, aikuispedagogi Saija Raskulla.  
 
Työn näyttämön asiantuntijatukena toimivat Suomen teatterit, Teatterikeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO. Toteutusta rahoittavat Wihurin rahasto ja Pyynikin kesäteatterisäätiö.

Forumteatterikiertue jalkautuu erilaisiin teatteriyhteisöihin ympäri Suomen joulukuusta 2019 alkaen. Osa kiertueen kohteista on jo sovittu, mutta mukaan mahtuu vielä.

Lisätietoja:
puhelin 040 540 7236 tai draamaraatalit(a)gmail.com


Näytelmäkirjailija Heini Junkkaala palkittiin esittävien taiteiden valtionpalkinnolla

Valtion taidetoimikunnat ovat myöntäneet taiteiden valtionpalkinnot. Lastenkulttuurin valtionpalkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa ja  monitaiteen 28 000 euroa. Muut palkinnot ovat 14 000 euroa. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen jakoi neljätoista palkintoa 29. marraskuuta Suomen kansallisoopperassa Helsingissä.

Näytelmäkirjailija Heini Junkkaala ja tanssitaiteilija Liisa Pentti palkittiin esittävien taiteiden valtionpalkinnolla. Monitaiteen valtionpalkinnon sai taiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen.

Arkkitehtuurin valtionpalkinto jaettiin maisema-arkkitehti Gretel Hemgårdille ja muotoilun valtionpalkinto Korutaideyhdistys ry:lle. Elokuvajournalisti Kalle Kinnunen sai elokuvataiteen valtionpalkinnon. Kirjailija Eeva Kilpi ja runoilija Cia Rinne saivat kirjallisuuden valtionpalkinnot. Oopperalaulaja Camilla Nylund ja muusikko Paula Vesala palkittiin musiikin valtionpalkinnoilla, ja räppäri Ailu Valle sai lastenkulttuurin valtionpalkinnon. Visuaalisten taiteiden valtionpalkinnot jaettiin kuvataiteilija Jukka Korkeilalle, valokuvataiteilija Tiina Itkoselle ja mediataiteen asiantuntija Perttu Rastaalle.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijoina toimivat valtion taidetoimikunnat päättävät vuosittain taiteenalansa valtionpalkinnoista. Palkinnon voi saada taiteilija, taiteilijaryhmä, taidekriitikko, taidejournalisti tai taiteenalalla toimiva yhdistys tai muu yhteisö tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta tai pitkäaikaisesta, ansiokkaasta taiteellisesta urasta tai toiminnasta taiteen alan hyväksi.

Perustelut

Esittävien taiteiden valtionpalkinnot

Näytelmäkirjailija, dramaturgi ja ohjaaja Heini Junkkaala (s. 1975) on esitysten tekijänä omaääninen ja tinkimätön. Hän käsittelee teoksissaan yhteiskunnallisesti ajankohtaisia ja kipeitä aihepiirejä, kuten seksuaalista identiteettiä, sukupuolen moninaisuutta sekä sukupolvisia ja kirkollisia uskomusparadokseja. Aiheitaan hän tutkii epäillusorisen dokumentarismin keinoin, usein yksityisestä, henkilökohtaisesta näkökulmasta. Junkkaalalla henkilökohtainen ei ole oikeutta hakevaa, loukkaavaa tai raflaaviin ja uhriutuviin paljastuksiin pyrkivää. Hänellä on tekijänä ihailtava kyky tehdä yksityisestä yleistä. Tämä luo katsojalle merkittävän samastumispinnan.

Junkkaala rakentaa kypsää, syvää, rakenteellisesti monisyistä ja fragmentaarista teatteria. Rakenne ja toisaalta dialogin tarkkuus on nähtävissä tuoreimmillaan KOM-teatterin Valehtelijan peruukissa. Junkkaalan ohjaamassa ja yhdessä Pirkko Saision ja Marja Packalénin kanssa kirjoittamassa esityksessä farssi kiertyy tragediaksi, joka näyttäytyy koomisena.

Liisa Pentti (s. 1958) on vaikuttanut yli kolme vuosikymmentä tanssijana, koreografina, opettajana ja kuratoijana. Urallaan hän on esimerkillisesti yhdistänyt sofistikoituneen taiteellisuuden, pedagogisuuden, kansainvälisyyden sekä aktiivisen toiminnan alan kehittämiseksi. Pentin taiteelliselle asenteelle on ominaista älykäs traditiotietoisuus yhdistyneenä jatkuvaan sisällölliseen, ilmaisulliseen ja keholliseen uteliaisuuteen ja kysymyksenasetteluun. Hän työskentelee laaja-alaisesti tanssin, esitystaiteen ja nykyteatterin rajapinnoilla, omaten monipuoliset keholliset praktiikat ja esitykselliset ilmaisukielet. Oman ryhmänsä esitystoiminnan ohella hän tuottaa tanssin käsitteistöön ja artikulaatioon liittyviä tapahtumia, kuten kansainvälisen hankealustan After Contemporary ja seminaarisarjan ja antologian Postmoderni tanssi Suomessa?

Pentin opetustyö tanssin ja teatterin opiskelijoiden sekä ei-ammattilaisten, kuten autismin kirjon nuorten parissa on aidon dialogista ja kannustavaa. Kollegojaan hän tukee luottamaan omaan taiteilijuuteen koulutustaustasta ja sukupolvesta riippumatta.

Esittävien taiteiden valtionpalkinnoista päättää esittävien taiteiden toimikunta.

Monitaiteen valtionpalkinto

Taiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen (s. 1974) työskentelee monitaiteisesti ja yhdistää taiteen tekemiseen vammaispoliittisen aktivismin uutta luovalla tavalla. Wallinheimo-Heimosella on tekstiilitaiteilijan koulutus, jonka pohjalta hän on kehittänyt erittäin kiinnostavaa monitaiteellista työskentelytapaa laajentaen installaatioihin, performansseihin, videotaiteeseen ja muotoiluun.

Wallinheimo-Heimosen omaääniset teokset käsittelevät vammaisten ihmisten, erityisesti naisten kohtaamaa rakenteellista väkivaltaa ja peräänkuuluttavat ihmisoikeuksien toteutumista sekä osallisuutta. Hän toimii aktiivisesti vammaisuuteen liittyvien ennakkoluulojen ja tabujen rikkojana ja edistää taiteellaan suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta yhteiskunnassa. Wallinheimo-Heimosen taide tuo niin yhteiskunnalliseen keskusteluun kuin taiteen kokemiseen tulokulmia, jotka ovat ainutlaatuisia ja marginalisoituja.

Monitaiteen valtionpalkinnosta päättää taiteen moninaisuuden toimikunta.

Lisätietoja:

- esittävät taiteet: erityisasiantuntija Laura Norppa, Taike, p. 0295 330 806
- monitaide: erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta, Taike, p. 0295 330 724

Lue koko uutinen ja kaikki valtionpalkinnon saaneet taiteilijat Taiken verkkosivuilta


Näyttelijä Anne Niilola sai Kaakkois-Suomen taidepalkinnon  

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta palkitsi näyttelijä Anne Niilolan tunnustuksena ansiokkaasta ja merkittävästä näyttelijäntyöstä. Vuoden 2019 taidepalkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Anne Niilola on taiteilijauransa aikana onnistunut vakuuttamaan yleisön monipuolisella ja vakuuttavalla ammattitaidollaan. Niilola on osoittanut hallitsevansa useita teatteritaiteen genrejä ja kykenevänsä rohkeasti hyppäämään erilaisiin rooleihin. Häntä on nähty uransa aikana paitsi teattereiden lavoilla myös televisioruudussa.

Niilola on saanut huomiota myös alan ammattilaisten keskuudessa ja ollut ehdolla vuoden teatterinäyttelijäksi. Tällä tavoin hän on tuonut Kotkaa ja Kaakkois-Suomea näkyviin valtakunnallisella tasolla.   

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta haluaa kiinnittää palkinnollaan huomiota yksittäisen taiteilijan työhön ja sen merkitykseen kulttuurin kentällä. Niilola on hieno esimerkki taiteilijasta, joka nöyrällä ja intohimoisella asenteella kehittää itseään ja samalla tuo esiin taiteenalaansa sekä opettaa ja jakaa taitojaan muille teatterista ja näyttelemisestä kiinnostuneille. Hänen työnsä palaa teatterin ja elämän perimmäisiin rakennusaineisiin – tunteisiin ja elämän merkityksellisyyteen – ja välittää niitä katsojille.

Anne Niilola on syntynyt Kuusankoskella ja opiskellut Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksella, jossa hän valmistui näyttelijäksi vuonna 1991. Niilola on parhaillaan kiinnitettynä Kotkan kaupunginteatterissa.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja: Laura Norppa, erityisasiantuntija, laura.norppa(a)taike.fi, 0295 330 806.

Lue koko uutinen Taiken verkkosivuilta


Lavastaja Marjatta Kuivasto sai Pirkanmaan taidepalkinnon

Pirkanmaan taidetoimikunta palkitsi lavastaja Marjatta Kuivaston hänen pitkäaikaisesta, merkittävästä urastaan lavastustaiteilijana. Palkinto on 5 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Lavastaja Marjatta Kuivastolla on kyky johdattaa katsoja toiseen todellisuuteen – lumottuun teatterin, elokuvan tai oopperan maailmaan. Kuivaston työtapaan kuuluu laaja ennakkosuunnittelu, huolellinen perehtyminen esityksen maailmaan ja tiivis yhteistyö ohjaajan kanssa. Ymmärrettyään ensin teoksen sisällöllisen ytimen hän keksii teokselle muodon. Pienoismallit ja työpiirustukset hän suunnittelee näytelmän sisällön ehdoilla ja keskustelee ratkaisuista muun taiteellisen työryhmän kanssa.

Marjatta Kuivasto on taiteilija, joka rakastaa näyttämötaiteen koheesiomaista luonnetta, teatterin eri osa-alueiden yhdistymistä kokonaisvaltaiseksi taideteokseksi. Lavastus on Kuivastolle orgaaninen osa teatteriesityksen kokonaisrakennetta, se on tarinankerronnan väline. Lavastus luo tunnelmaa ja mahdollistaa esiintyjien toimintaa näyttämöllä, se määrittelee esityksen tyylilajin ja maiseman. Kuivaston lavastukset inspiroivat katsojaa ja ruokkivat mielikuvitusta, tukevat tarinaa ja ylläpitävät illuusiota tilallisina taideteoksina.

Marjatta Kuivaston viimeisimpiä lavastustöitä ovat Anna Karenina (TT), Spiraali (TT), Kolme iloista rosvoa (Kuopion Kaupunginteatteri), Mannerheim-ooppera (Ilmajoen Musiikkijuhlat) ja Notre Damen kellonsoittaja (TT). Notre Damen kellonsoittajan upea lavastus ulottuu katsomonkin puolelle.

Marjatta Kuivasto jäi eläkkeelle lavastajan työstä marraskuussa 2019. Hänen lavastuksiaan nähdään katsojien onneksi jatkossakin. Ansioistaan lavastaja Marjatta Kuivasto on saanut myös Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan palkinnon 2016.

Pirkanmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja: Sari Ilmola, erityisasiantuntija, sari.ilmola(a)taike.fi, 0295 330 830.

Lue koko uutinen Taiken verkkosivuilta


Uuden näytelmän ohjelman 2020-2021 näytelmäkirjailijat valittu  

Uuden näytelmän ohjelman (UNO) vuosille 2020-2021 sijoittuvan viimeisen kirjailijaohjelman näytelmäkirjailijoiksi on valittu Kati Kaartinen, E.L. Karhu, Marjo Niemi ja Minna Nurmelin.  

Kokeneille ammattinäytelmäkirjailijoille suunnattuun kirjailijaohjelmaan etsittiin avoimella haulla omaäänisiä ja kunnianhimoisia tekijöitä, joilla on halua kehittyä taiteilijana ja paloa päästä ammatillisesti eteenpäin. Hakuun osallistui 13 kirjailijaa. Valinnat tehtiin kahdessa vaiheessa: esikarsintaraadin muodostivat dramaturgi Aila Lavaste yhdessä UNOn dramaturgien Paula Salmisen ja Elina Snickerin kanssa. Lopullisista valintapäätöksistä vastasivat UNOn ulkopuoliset asiantuntijat näytelmäkirjailija-dramaturgit Seppo Parkkinen ja Kirsi Porkka.  

Valitut näytelmäkirjailijat osallistuvat aluksi kevään 2020 kestävään orientaatiojaksoon, varsinainen työskentely UNOssa käynnistyy elokuussa 2020 ja kestää syksyyn 2021. Kirjailijoiden UNOssa kehittelemistä uusista näytelmistä kerrotaan lisää elokuussa 2020.  

Uuden näytelmän ohjelma (UNO)  

Uuden näytelmän ohjelma (UNO) on Teatteri 2.0:n käynnistämä hanke suomalaisen näytelmäkirjallisuuden edistämiseksi. UNOn pyrkimyksenä on parantaa ammattinäytelmäkirjailijoiden työn arvostusta ja työskentelyolosuhteita sekä taata suomalaisen näytelmäkirjallisuuden laatu ja tulevaisuus. Kirjailijoiden ja muiden teatterin ammattilaisten yhteistyön ja avoimen dialogin avulla hankkeessa kehitetään uutta näytelmää sekä siihen liittyvää osaamista ja käytäntöjä. UNOn viimeisten vuosien 2020–2021 toimintaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä UNOn Verkoston teatterit. Vuonna 2016 käynnistynyt hanke päättyy vuoden 2021 loppuun.  

LISÄTIEDOT  

Saara Rautavuoma, UNO:n johtaja  
050 302 0706, saara(a)teatterikaksipistenolla.fi  

www.uno-npf.fi 

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Samuel Huberin Taidesäätiö apurahat vuodelle 2020 | Haku 30.12.2019 mennessä

Samuel Huberin Taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkus- ja esitystaiteen alalla. Tukea annetaan kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.

Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai opiskelijatöitä. Apurahat ovat kohdeapurahoja, eli hakemus on kohdennettava tiettyyn produktioon. Vain yksi hakemus per produktio. Huom! Yhtiöille ja yrityksille ei voida myöntää apurahoja.

Yksityisille apurahan hakijoille myönnetään max 1.500 ¤. Ryhmille myönnetään max 2.500 ¤.

Hakuaika on 1.-30.12.2019. Linkki hakukaavakkeeseen

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Feministisen johtamisen alusta | Haku 5.12. mennessä

Suomalaisen esittäväntaiteen kenttä kärsii epätasa-arvosta ja syrjivistä rakenteistä. Rakenteellinen muutos on hidasta ja vaikeaa, muutosta pitää edistää monesta kohtaa samaan aikaan. Yksi tapa edistää taiteenkentän inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta on feministinen johtajuus.

Keväällä 2020 UrbanApa toteuttaa yhteistyössä MAD HOUSEn kanssa feministisen johtamisen alustan. Seitsemästä workshopista koostuva kevyt alusta on ensimmäinen yritys mahdollistaa laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Alustan tavoitteena on koota taiteilijoita yhteen, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministiseen ja inklusiiviseen työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista.

OLETKO KIINNOSTUNUT?  

Haku auki 5.12.2019 saakka!

Lue lisää ja hae


Oulun juhlaviikot etsii taidetta esitettäväksi elokuussa 2020 | Haku 8.12.2019 mennessä

Oulun juhlaviikot etsii taidetta esitettäväksi elokuussa 2020. Oulun juhlaviikot esittää -tapahtumasarja nostaa festivaalitarjonnan rinnalla esiin Oulun ja pohjoisen taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden osaamista. Haku on auki 8.12. asti. Valinnat tehdään 18.12.
 
Kuudetta kertaa toteutettava tapahtumasarja nähdään Oulun juhlaviikkojen ohjelmistossa joka toinen vuosi. Sarjassa on ollut mukana mm. nuorallatanssia, ilma-akrobatiaa, mediataidetta, teatteria, oopperaa, immersiivisiä monitaiteellisia teoksia, kaupunkiseikkailua ja katuteatteria.
 
Oulun juhlaviikot esittää -sarjan valintakriteerit 2020:

 • Hakija on Oulun, pohjoisen alueen tai pohjoisesta lähtöisin oleva ammattimainen taiteentekijä tai ryhmä.
 • Tuotanto toteutetaan Oulun juhlaviikoilla 30.7.–30.8.2020 Oulussa tai lähialueella.
 • Hakuun voivat osallistua kaikki taiteenalat.
 • Hakemuksessa arvioidaan teoksen taiteellisesti korkeaa tasoa, vetovoimaisuutta, ajankohtaisuutta ja tuoreutta sekä pohjoisuutta.
 • Sarjaan valitaan toisiaan täydentävä kokonaisuus.
 • Ohjelmisto voi olla kertaluonteinen esitys tai pidempiaikainen (esim. näyttely).
 • Uusi teos: Teos esitetään ensi kertaa Oulun juhlaviikoilla. Sen jälkeen teoksen voi viedä esitettäväksi muuallekin.
 • Teoksella on omarahoitusta ja se on toteuttamiskelpoinen. (Tuotannosta voidaan tehdä aiesopimus, jos teoksen valmistuminen on ehdollinen muuhun, myöhemmin varmistuvaan rahoitukseen.)

Oulun juhlaviikot valitsee tapahtumasarjaan 1–2 teosta. Teoksen tuotantovastuu on kokonaan teoksen tekijällä/työryhmällä, Oulun juhlaviikot tukee tuotantoa yhteismarkkinoinnillaan ja ostopalveluna taloudellisesti joko 5000 eurolla yhdelle tuotannolle tai 2500 eurolla kahdelle tuotannolle. Jos esitykseen/esityksiin on pääsymaksu, liput voidaan laittaa myyntiin Oulun juhlaviikkojen kautta, lipputulot tulevat tekijälle/työryhmälle. Muusta avusta (viestintä, aikataulut, kontaktit) sovitaan produktiokohtaisesti.
 
Haku tapahtuu tällä lomakkeella, johon liitetään teoksen työsuunnitelma ja budjetti. Hakulomake on auki sunnuntaihin 8.12. kello 23.59 asti.
 
Teosten valinnasta päättää Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen hallitus kokouksessaan 18.12. ja valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.
 
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen pia(at)oulunjuhlaviikot.fi, p. 044 7232676. 


Keidas-residenssin hakuaikaa jatkettu ja laajennettu koskemaan myös ryhmätyöskentelyä ja –teoksia | Haku 12.12.2019 mennessä

Hakuaikaa Keidas-residenssiin on jatkettu torstaihin 12.12.2019 saakka ja se on avoin kaikille vapaan kentän taiteilijoille. Samalla on laajennettu residenssin teemaa, joten nyt myös ryhmätöillä voi hakea mukaan. Vuonna 2020 Keidas-residenssi toteutetaan aikavälillä 18.6.-11.9.

Kerro meille, kuinka haluaisit työskennellä residenssissä ja me teemme parhaamme auttaaksemme sinua! Tarjoamme aikaa työskennellä K&C Tilassa sekä paikan esittää work in progress -esityksesi syyskuun alussa järjestettävässä Keidas-residenssin esitystapahtumassa.

K&C:n Keidas-residenssi on vapaan kentän taiteilijoille suunnattu projekti, jonka tarkoituksena on mahdollistaa moniääninen taide. Vuosittain Keitaassa työskentelee joukko vapaan kentän taiteilijoita, jotka saavat käyttöönsä residenssi- ja esitysperiodeja K&C Tilasta Helsingin Kaapelitehtaalla.

Soolotyöskentely ja sen pohtiminen ovat osa vuoden 2020 Keidas-residenssiä, joka toteutetaan yhteistyössä S-projektin (Heli Keskikallio ja Linda Martikainen) kanssa.

Kirjoita hakemukseen:

 • Kuvaus projektistasi
 • Aikatoive residenssille
 • Lisää mukaan myös ansioluettelo ja portfolio

Mitä tarjoamme:

 • Harjoitustilan Kaapelitehtaalla
 • Paikan Keidas-residenssin esitystapahtumassa
 • Markkinointi- ja viestintäapua Keidas-residenssin esitystapahtumaan liittyen

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen sanja(a)pragmahelsinki.fi 12.12.2019 mennessä. Päätökset valinnoista ilmoitetaan hakijoille viimeistään viikolla 51.

Aurinkoisin terveisin,

Sanja Kulomaa
Tuottaja | Producer
PRAGMA Helsinki
+358 50 337 1333
sanja(a)pragmahelsinki.fi


Blaue Frau: Open Call for performer | Deadline 19 Dec 2019

Blaue Frau, O (former Poste Restante) and Majula Drammeh are looking for a performer for their up-coming production FATALE. FATALE will premier April 17th 2020 in Helsinki, Finland. FATALE is a participatory performance of feminist awakenings and their consequences.

We are looking for a person who:

 • Has an activist background (for example; political involvement tied to gender, class, antiracism, climate)
 • Has worked with participatory art (but you don’t have to be an actor)
 • Speaks Scandinavian and/or English
 • Has experience of being a woman
 • Is available for rehearsals and performances in Helsinki during weeks 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 (2020)

Apply by sending these attachments to info(a)blauefrau.com by December 19th, 2019:
1. Max 1 A4 about a personal dilemma you face concerning feminism
2. A short presentation about yourself (max 1/2 A4)

The position is paid.

blauefrau.com
Poste-restante.se


Ohjelmistohaku Teatterifestivaali Lain§uojattomiin | Haku 31.12.2019 mennessä

Rakas festivaalimme täyttää jo 21 vuotta ja viisipäiväinen festivaali alkaa jälleen The 24 Hour Plays -tapahtumalla, jonka jälkeen on vielä monta päivää silkkaa teatterin juhlaa! Odotamme ehdotuksianne ohjelmistoon pikimmiten, mutta viimeistään vuoden viimeiseen päivään (31.12.2019) mennessä.

Teemme seuraavasta festivaalista hieman pienemmän, joten rajallinen määrä esityksiä mahtuu mukaan. Kokoamme festivaaleille korkeatasoisen läpileikkauksen vapaiden ammattiryhmien esityksistä. Haussa on esityksiä niin aikuisille, nuorille kuin lapsillekin  - katuteatteria ja klubiohjelmaa myös.  

Etsimme erityisesti rohkeita, puhuttelevia ja ajan hermolla olevia esityksiä.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan katsomaan valmiita esityksiä etukäteen.

Tästä syystä pyydämmekin teitä ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä mahdollisista esitysajoista. Mikäli kyse on valmiista esityksestä, toivomme siitä joka tapauksessa taltiointia.
 
Kertokaa hakemuksessanne:

 • lyhyesti millaisesta esityksestä on kysymys
 • mikä on ryhmänne kokoonpano
 • kuinka monta henkilöä on kiertuetyöryhmässä
 • sekä esityksen tekniset tiedot ja tallenne!

Yhteydenotot ja hakemukset festivaaleille voitte lähettää tähän osoitteeseen, lainsuojattomat(a)rakastajat.fi viimeistään 31.12.2019!
 
Festariterveisin,

Salla Jyrkänne
tuotantosuunnittelija
0408491581
Rakastajat-teatteri
Teatterifestivaali Lain§uojattomat
www.rakastajat.fi


fringee – the younger one is looking for artists | Deadline 31 Dec 2019

“fringee – the younger one” is looking for local and international artists for its first edition. Organized by Istanbul Fringe and Istanbul Drama Sanat Akademisi, “fringee – the younger one” is an international performing arts festival for preteen and teenagers. Applications are open to artists working in disciplines such as theater, dance, performance, circus, clown, puppetry and pantomime.  

Where: Istanbul, Turkey 
When: 10, 11, 12 April 2020 
Deadline for applications: 31 December, 2019  

As a new family member of Istanbul Fringe, “fringee – the younger one” would like to build a new art platform where preteen and teenagers can have the opportunity to explore an inspiring performing arts world.

 This new festival aims to stimulate creativity, emotional intelligence, aesthetic potentials without imposing adult codes.  

Requirements:

 •  Creating inspiring art works for children between 9-15 years old in the disciplines of theater, dance, performance, circus, clown, puppetry and pantomime,
 • Fulfilling the online application form,
 • Sending the application fee (25 Euros),
 • Invited artists will be expected to take part inside events such as workshops, talks, etc.

What we offer:

 • 3-night accommodation in volunteer houses during the festival,
 • One meal on the day of your performance,
 • Public transportation on the day of your performance,
 • Venue, technical support and promotion,
 • 50% of the box-office,
 • Free access to all the events in the festival (requires reservation).

We can’t offer you a round trip ticket between your hometown and Istanbul in our first edition, but we would be happy to help you contact the embassy of your country in Istanbul for finding opportunities.

For further information, please visit www.fringeistanbul.com


SEGNI New Generations Festival 2020 | Deadline 31 Dec 2019

Companies and artists who wish to participate in SEGNI New Generations Festival 2020, may apply by filling out the application form on this page from 1st to 31st December 2019.

The artistic director prefers the shows that she could see live, therefore we invite you to send your  invitation to segnidinfanzia(a)gmail.com.

All other communications to call or signal for the programming couldn't be viewed.

More information: segnidinfanzia.org/en/info/artists-area or segnidinfanzia(a)gmail.com


Suomen Lontoon-instituutti etsii ohjelmaehdotuksia | Haku 7.1.2020 mennessä

Vuonna 2020 on tullut kuluneeksi 100 vuotta taiteilija Touko Laaksosen syntymästä. Hänet tunnetaan paremmin nimellä Tom Of Finland, ja hänellä on ollut suuri vaikutus populaarikulttuurin saralla, muun muassa muodin, valokuvauksen ja musiikin alueilla. Etsimme nyt taiteellisia ja yhteiskunnallisia projekteja, jotka käsittelevät Tom Of Finlandin perintöä. Hakemuksella/hakijalla tulee olla selkeä yhteys Suomeen.  

Projekti tulee toteuttaa vuoden 2020 aikana Britanniassa tai Irlannissa. Tuemme valittuja projekteja maksimissaan 10 000¤ summalla. Olemassa olevat kumppanuudet kohdemaissa sekä projektit jotka ovat toteutettavissa useassa eri paikassa katsotaan eduksi.

Lähetä hakemus viimeistään 7.1.2020 Suomen aikaa kello 18.00 mennessä osoitteeseen applications(a)fininst.uk otsikolla OPEN CALL 2020. Hyväksymme vain sähköpostitse lähetetyt hakemukset.

Hakemus saa olla maksimissaan kahden A4-sivun mittainen ja sen tulee olla englanniksi. Siitä tulee selvitä kaikki ehdotuksen olennaiset tiedot, mukaan lukien budjetin pääkohdat, olemassa oleva rahoitus, aikataulu sekä mahdolliset kumppanit Suomessa ja Britanniassa ja/tai Irlannissa.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaavat sähköpostitse 18.12.2019 saakka taide- ja kulttuuriohjelman osalta Jaakko Nousiainen (jaakko.nousiainen(a)fininst.uk) ja yhteiskunta- ja kulttuuriohjelman osalta Ninni Lehtniemi (ninni.lehtniemi(a)fininst.uk), sekä puhelimitse numerosta +44(0)20 37645090 perjantaina 29.11.2019 kello 15.00 – 17.00 Suomen aikaa tai keskiviikkona 11.12.2019 kello 12–14 Suomen aikaa.

Lue lisää


Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi: Yhteistyökumppanihaku | Haku 29.2.2020 mennessä

Onko Venäjällä teatteri, jonka kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä? Haluaisitko kutsua venäläisen teatteriryhmän vierailulle Suomeen? Haaveiletko intensiivikurssin tai teatterileirin toteuttamisesta yhdessä venäläisten kanssa? Entä miltä kuulostaisi suomalais-venäläinen performanssiteos?

Kehitä oma ideasi 29.2.2020 mennessä ja tule mukaan suomalais-venäläiseen kulttuuriyhteistyöhön!  

Yhteistyökumppanihaku on avoin ja maksuton kaikille 

Suomalais-venäläisen kulttuurifooruminavulla löydät sopivan yhteistyökumppanin taiteen ja kulttuurin hankkeisiin Venäjältä. Partneriayhteistyöhönvoivat etsiä foorumin kautta niin erilaiset organisaatiot, yhteisöt kuin yksittäiset toimijat sekä ammattilais-että harrastajatasolla. Foorumitoiminnassaovatedustettuina laajastikaikki kulttuurinja taiteen alat. 

Yhteistyökumppanin etsimisen Venäjältä käynnistät täyttämällä 29.2.2020 mennessä hanke-ehdotuslomakkeen osoitteessa https://www.kultforum.org/fi/hankkeet-ja-haku. Tarkemmat ohjeetlöydät osoitteesta https://www.kultforum.org/fi/lisatietoa-ja-ohjeet

Venäläiset yhteistyökumppaniehdokkaat vastaavatsuomalaisten tekemiin yhteistyöehdotuksiinkeväänaikana,ja saat itse päättää,kenen kanssa aloitat neuvottelut. Voittuoda kulttuurifoorumiin myös jo olemassa olevan yhteistyön ja neuvotella sen jatkosta foorumissa. Täytät vain hanke-ehdotuslomakkeen.

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi –kohtaamis-ja verkostoitumispaikka

Sinulla on mahdollisuus osallistua 2.-3.10.2020Lahdessajärjestettävään kulttuurifoorumitapahtumaanja neuvotella siellä venäläisen yhteistyökumppanisi kanssa tulkin avustuksella. Samalla pääset osallistumaan foorumin mielenkiintoisiin seminaareihin ja tapaamisiin, voit verkostoitua laajemmin muiden toimijoiden kanssa sekä saadahanke-ja rahoitusneuvontaa. Osallistumalla foorumiin voit myös hakeahankkeellesistarttirahoitusta tapahtumaan jälkeen. 

Lisätietoa starttirahoituksesta osoitteesta https://www.kultforum.org/fi/rahoitusmahdollisuuksia.  

Foorumitoiminta käynnistyi vuonna 2000 ja kuluneiden vuosien aikana foorumin kautta on löydetty kumppanitlähes1500 yhteistyöideaan. 

Suomi-Venäjä-seura on kulttuurifoorumin pääjärjestäjä yhteistyössä Suomen opetus-ja kulttuuriministeriön ja Venäjän kulttuuriministeriön kanssa

Lue lisää

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Floor is Yours –työpajat alkuvuonna 2020, Helsinki ja Oulu

Esittävän taiteen, kuten teatteri, musiikki, tanssi, sirkus, toimijakenttä työskentelee taiteellista työtä ja luovuutta arvostavassa ympäristössä. Riskinä piilee, että systemaattinen toiminta työn ja työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittämiseksi saattaa jäädä tämän varjoon. Floor is Yours! -tutkimus tuo merkittävää uutta tietoa alan turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista, yhdistää tutkimustiedon käytännön työvälineiden kehittämiseen ja jakaa tietoa työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin edistämiseksi alan toimijoille.

Hankkeen maksuttomat työpajat alkuvuonna 2020:
 
Helsinki 14.1.2020, ilmoittaudu
Oulu 16.1.2020, ilmoittaudu

Työpajojen tarkempaan ohjelmaan pääset tutustumaan ylläolevien ilmoittautumislinkkien kautta.
Työpajoihin voi osallistua vaikkei olisi osallistunut ensimmäiseen työpajaan. Valitse itsellesi sopiva tapa osallistua ja tule mukaan kerran, kaksi tai vaikka jokaiselle kerralle!


Suomen Kulttuurirahasto järjestää kirjoittajakoulun kriitikoille syksyllä 2020 | Haku 20.1.-17.2.2020

Suomen Kulttuurirahasto järjestää kirjoittajakoulun kriitikoille syksyllä 2020. Kurssi keskittyy taiteesta kirjoittamiseen. Sen tavoitteena on kehittää kriitikoiden ja taiteesta ammatikseen kirjoittavien omaa osaamista, tarjota vertaistukea ja päivittää ajatuksia kritiikistä.

Taidekriitikko E. J. Vehmaksen nimeä kantava rahasto on Suomen Kulttuurirahaston nimikkorahasto, jonka tarkoituksena on tukea taidearvostelijoita.

Kurssin lopputyönä jokainen osallistuja tekee pitkän taide-esseen jostakin kirjoittajaa kiinnostavasta aiheesta. Siihen liittyy myös kurssin aikana tehtävä opintomatka ulkomaille. Kukin osallistuja valitsee itse sellaisen opintomatkan kohteen, joka on kiinnostava tutkimuskohteen kannalta.

SKR:n kurssi sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, ulkomaanmatkan ja kirjoitustehtäviä. Kurssille valitaan enintään 15 osallistujaa, ja valitut saavat 2 500 euron työskentelyapurahan sekä enintään 2 000 euroa opintomatkan toteuttamiseen. Kurssin ohjelma julkaistaan tammikuussa, ja kurssille haetaan Long Playn kautta 20.1.–17.2. Valinnoista ilmoitetaan 31. maaliskuuta 2020 mennessä.

Kurssin sisällön on suunnitellut Long Play -julkaisu, ja kurssin vastuuopettajana toimii toimittaja, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Anu Silfverberg. Hänen lisäkseen kurssilla opettavat muun muassa ruotsalainen kirjallisuuskriitikko ja kääntäjä Rebecka Kärde, Harri Kalha, Kalle Kinnunen, Mervi Kantokorpi, Suna Vuori, Sonja Saarikoski, Tommi Melender, Riikka Pelo, Minna Lindgren sekä Todellisuuden tutkimuskeskus.

Suomen Kulttuurirahasto on aiemmin tukenut taiteesta kirjoittamista järjestämällä kaksi kulttuurijournalismin mestarikurssia. Muotoiluun ja designiin erikoistuneille kriitikoille järjestettiin vuonna 2018 lyhytkurssi yhteistyössä New Yorkin kulttuuri-instituutin kanssa.

Lue lisää SKR:n verkkosivuilta

Lisätietoa:
Maria Säkö, maria_sako(a)hotmail.com, p. 044 076 0917
Johanna Ruohonen, johanna.ruohonen(a)skr.fi, p. 040 516 3475
Anu Silfverberg, anu(a)longplay.fi, p. 044 333 5574

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Uniarts Helsinki: University researcher | Deadline 4 Dec 2019

Do you want to be part of a diverse and visionary community that is shaping up the future? The University of the Arts Helsinki (Uniarts Helsinki) is an international forerunner in education and research in the field of arts. Uniarts Helsinki’s CERADA is now now opening a call for applications in the field of music education research for

UNIVERSITY RESEARCHER

for fixed-term (40-60%) position working in AHRC- funded project starting from 1.2.2020 (or as separately agreed).

The Center for Educational Research and Academic Development in the Arts (CERADA) is one of the three focal research centers for the University of the Arts Helsinki. CERADA’s focus of research is arts pedagogy and the research-based development of higher education in the arts. CERADA is an internationally recognised and socially influential figure and boasts a substantial network. It offers its postdoc researchers an open and international multi and cross-disciplinary research environment that supports career development, as well as a platform for research initiatives (e.g. ArtsEqual, Global Visions, The Music Teacher Education Development Project in Nepal).

Fields of research and tasks

University researcher selected for the post is expected to make a leading contribution to the planning, data-collection, analysis, and dissemination of research investigations undertaken within the AHRC-funded research project Music for Social Impact: Practitioners’ Contexts, Work, and Beliefs January 2020–December 2022.

This is a part- time position for 3 years (2020-2022), to be held by an individual with a PhD in a relevant discipline, with a sound knowledge base of socially oriented projects that employ professional musicians.

This project will examine the growing body of participatory music-making activities being offered to groups around the world defined by their social needs or deprivation, work which focusses on marginalised or excluded groups (in regions of poverty, conflict, or social disruption, including refugees and migrants, people in prison, homeless people, etc.)

Through in-depth interviews and case studies of organisations or projects across four countries (Belgium, Finland, the UK, Colombia), this project will place a spotlight on the artistic practitioners who professionally animate these activities, thus providing insights for training (how to support the development of resilient but reflective practitioners), commissioning and funding (how to support monitoring and evaluation which allows for, and learns from, experimentation and failure), and the creative development of best practice (through enhanced opportunities and frameworks for interprofessional knowledge exchange).

Eligibility requirements

We expect you to have the following:

 • an applicable doctorate
 • demonstrated active research and publishing activity, especially within the research field of arts
 • demonstrated skills in both quantitative and qualitative research analysis methodology
 • competence in disseminating and popularization of research outputs and results
 • excellent English and Finnish language skills
 • the skills to carry out independent research, but also the ability to co-write
 • good presentation, teaching and interaction skills
 • ability to work as part of a team of researchers and in an international research network

In addition, we also appreciate skills related to applying for research funding and demonstrations of international research activity and network.

Working time and salary

The University of the Arts Helsinki adheres to the regulations of the general collective agreement for universities. The total working time of researchers is 1624 hours per annum. Salary is determined in accordance with the Salary System for Finnish Universities, and will fall within demand levels 4 and 6 for teaching and research staff. The total salary will be determined based on the selected candidate’s qualifications and professional experience when defining the job description.

How to apply

The deadline for applying for this position is 4.12.2019 at 15:00 (ECT+2) through the University's electronic recruitment system here. Please attach the following documents as PDF files in English:

Enquiries

 • CERADA research coordinator Tii Salminen, tii.salminen(at)uniarts.fi, tel. +358 50 477 5564
 • For queries related to the recruitment system, please contact HR representative Katja Vento via email katja.vento(at)uniarts.fi or tel. +325 40 710 4213

Read more


Tutkimuksen hanketoiminnan ammattilainen Taideyliopistoon | Haku 11.12.2019 mennessä 

Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta? Taideyliopistossa olet osa moniäänistä yhteisöämme, joka toimii taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisenä suunnannäyttäjänä. Vahvistamme tutkimuspalveluitamme ja etsimme nyt joukkoomme

Tutkimuksen hanketoiminnan ammattilaista määräaikaiseen työsuhteeseen 31.1.2021 saakka (sijaisuus).

Työtehtäviin sisältyy akateemisen henkilöstön tukeminen täydentävän rahoituksen projektien hallinnoimisessa sekä taidekasvatuksen tutkimuskeskuksen (CERADA) koordinaatiotehtäviä. Tehtävässäsi huolehdit hankekoordinaatiosta, talouden seurannasta ja raportoinnista yhdessä talouspalveluiden kanssa, vastaat tutkimuskeskuksen viestinnästä ja tapahtumajärjestelyistä sekä osallistut kansainväliseen yhteistyöhön ja sidosryhmäyhteistyöhön. Lisäksi tehtäviin voi sisältyä muita tutkimushallintoon ja tutkijoiden palveluihin liittyviä tehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaisia koordinointi- ja projektinhallintataitoja sekä paineensietokykyä.

Odotamme sinulta

 • erinomaista kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa
 • oma-aloitteisuutta ja itsensä johtamisen taitoa sekä aktiivista ja itsenäistä otetta työtehtävien kehittämiseen
 • kykyä organisoida laajoja kokonaisuuksia sekä
 • erinomaisia yhteistyö- ja esiintymistaitoja

Eduksi katsotaan kokemus tutkimushankkeiden hankehallinnosta ja käytännöistä sekä taidealojen tuntemus.

Miksi meille?  

Työssäsi pääset osaksi ainutlaatuista työympäristöä taiteen koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Tarjoamme vaihtelevien tehtävien lisäksi moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuuksia monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme joustavat työajat, kattavat työterveyshuollon palvelut sekä laajan tarjonnan yliopiston omia taide- ja kulttuuritapahtumia.

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää. Hanketoiminnan ammattilainen sijoittuu vaativuustasolle 9 (kokonaispalkka työsuhteen alkaessa 3200-3500 euroa).

Hakeminen

Tehtävää haetaan sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Viimeinen hakupäivä on keskiviikko 11.12.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimuspalvelupäällikkö Merja Sagulin, puh. 050 590 6797, merja.sagulin(at)uniarts.fi.

Lisätietoa avoimesta paikasta ja hakemisesta


Taideyliopisto hakee asiantuntijoita tutkimuspaveluihin | Haku 11.12.2019 mennessä  

Taideyliopisto hakee tutkimuspalveluiden asiantuntijoita vastaamaan tutkimusrahoituksen hakemisen ja hankekoordinoinnin palveluista sekä tukemaan akateemista johtoa tutkimuksen kehittämisessä.

Asiantuntija toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen (2 tehtävää)

Asiantuntijat vastaavat tehtävissään mm.:

 • Tutkimusrahoituksen hakemiseen ja tutkimusprojektien hallinnointiin liittyvien prosessien ja palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta
 • Tutkijoiden neuvonnasta ja tuesta tutkimusrahoituksen hakemisessa (hakuneuvonta ja kouluttaminen sekä rahoitushakemusten kommentointi erityisesti EU:n puiteohjelman, Suomen Akatemian ja Business Finlandin rahoitusinstrumenttien osalta)
 • Avoimen tieteen ja julkaisutoiminnan kehittämisestä
 • Vastuulliseen tutkimukseen ja tutkimusetiikkaan liittyvien asioiden valmistelusta ja kehittämisestä
 • Tutkimuspoliittiseen valmisteluun ja johdon tukipalvelutehtäviin osallistumisesta

Lisäksi tehtäviin voi sisältyä muita tutkimushallintoon ja tutkijoiden palveluihin liittyviä tehtäviä sovitun työnjaon mukaisesti. Tehtäviin valittavilta edellytetään tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta, kokemusta tutkimustoiminnasta sekä kokemusta yhdestä tai useammasta edellä mainituista tehtäväalueista.

Miksi meille?  

Työssäsi pääset osaksi ainutlaatuista työympäristöä taiteen koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Tarjoamme vaihtelevien tehtävien lisäksi moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuuksia monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme joustavat työajat, kattavat työterveyshuollon palvelut sekä laajan tarjonnan yliopiston omia taide- ja kulttuuritapahtumia.

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää. Asiantuntijatehtävät sijoittuvat vaativuustasolle 10 (kokonaispalkka työsuhteen alkaessa 3500-4000 euroa).

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimuspalvelupäällikkö Merja Sagulin, puh. 050 590 6797, merja.sagulin(at)uniarts.fi.

Lue lisää avoimesta paikasta ja hakemisesta Taideyliopiston verkkosivuilta


Tanssiteatteri MD etsii määräaikaista tuotantosihteeriä | Haku 11.12.2019 mennessä

Tuotantosihteeri vastaa Tanssiteatteri MD:n esitysten ja Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaalin tuotannosta, markkinoinnista ja viestinnästä. Lisäksi hän vastaa MD:n oman teatteritilan Hällä-näyttämön vuokrauksista.  

Työtään tuotantosihteeri tekee tiiviisti Tanssiteatteri MD:n myyntisihteerin ja toiminnanjohtajan kanssa. Pienessä, alle 10 hengen teatterissa työtehtävät vaihtelevat myös esitysten lippujen myynnistä esitteiden jakamiseen kaupungilla, puhelinmyyntiin ja tilojen siivoukseen.  

Tuotantosihteeriltä odotammekin asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyyttä, joustavuutta, ahkeruutta ja heittäytymistä kiinnostavaan ja monipuoliseen työhön.

Palkkaus määrittyy Teatterialan työehtosopimuksen mukaan. Tuotantosihteeri (TeaTES 30 §)

Tehtävän vaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi edellytämme sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kulttuurialan tuntemusta.   

Haastattelut toteutamme viikolla 2, 2020.

Määräaikainen työsuhde 1.2.2020-15.6.2020

Haku päättyy 11.12.2019 klo 16:00

 Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n voi lähettää osoitteeseen: anniina.kumpuniemi(a)tanssiteatterimd.fi. Liitä hakemuksen mukaan palkkatoiveesi.

Lisätietoja:
teatterisihteeri Hanna Romo 
hanna.romo(a)tanssiteatterimd.fi / p. 050 551 3525.

Tanssiteatteri MD on toiminut tanssitaiteen lipunkantajana Tampereella ja Pirkanmaalla jo yli 20 vuotta. Vuosittain MD tuottaa noin 80 esitystä kotinäyttämöllä sekä 20 esitystä kiertueella. Ensi-iltoja Tanssiteatteri MD tuottaa 2-3 vuodessa.  

Lisää informaatiota Tanssiteatteri MD:stä ja Tanssivirtaa-festivaalista osoitteissa www.tanssiteatterimd.fi ja www.tanssivirtaa.net


Suunnittelija Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun | Haku 12.12.2019 mennessä

Haemme Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun SUUNNITTELIJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan.

Suunnittelijan tehtävät  

Suunnittelijan tehtävänä on vastata ensisijaisesti Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutuksen suunnittelusta, budjetoinnista ja budjetin seuraamisesta. Lisäksi suunnittelija osallistuu tohtorikoulutuksen ja Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja tutkimus sekä muun henkilöstön kanssa.

Mitä odotamme?

 • tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • kokemusta opintohallinnosta
 • yhteistyökykyä, selkeää kommunikaatiota ja järjestelmällisyyttä
 • kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn
 • hyvän suomen kielen lisäksi erinomaista englannin kielen taitoa.

Suunnittelija kuuluu Teatterikorkeakoulun palveluyksikön opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavaan ryhmään. Tehtäviin kuuluu osallistuminen palveluyksikön ja ryhmän työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen sekä mahdollisia muita erikseen sovittavia tehtäviä. Osa tehtävistä toteutetaan yhteistyössä Kuvataideakatemian ja Taideyliopiston muiden yksiköiden kanssa.

Tohtorikoulutuksen ja akatemian taiteenalojen tuntemus sekä opintohallinnon tietojärjestelmien hallinta katsotaan tehtävässä eduksi.

Mitä tarjoamme?

Tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset ja haastavat tehtävät taiteen uusimpien virtausten parissa. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen, joustavat työajat sekä kattavan työterveyshuollon ja muita henkilöstöetuja.

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen muun henkilöstön vaativuustasolle 9, jolloin kokonaispalkka on 3100-3500 euroa riippuen henkilökohtaisesta palkanosasta.

Hakeminen

Kiinnostuitko? Jätäthän hakemuksesi mahdollisimman pian sähköisen e-rekrytointijärjestelmämme kautta tästä, kuitenkin viimeistään torstaina 12.12.2019.

Lisätietoja:
Jan-Peter Kaiku, opetuksen kehittämispäällikkö, jan-peter.kaiku(at)uniarts.fi , 0400 792 041
Laura Jännes, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö, laura.jannes(at)uniarts.fi , 0400 792 043

Lue lisää avoimesta työpaikasta ja hakemisesta Taideyliopiston sivuilta


Projektipäällikkö Oulu2026-hankkeeseen | Haku 12.12.2019 mennessä

Haettavana on PROJEKTIPÄÄLLIKÖN määräaikainen tehtävä konserniohjaus-yksikköön kansainvälisten asioiden ryhmään ajalle 1.1.2020-31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026, jolloin seuraavan kerran valitaan kulttuuripääkaupunki Suomesta. Ensimmäinen hakukirja jätetään Euroopan komissiolle 5.5.2020. Lopullinen päätös vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungista saadaan vuonna 2021. Kulttuuripääkaupunkihankkeen tavoitteena on korostaa Euroopan kulttuurien rikkautta ja moninaisuutta, nostaa esiin eurooppalaisten yhteisiä kulttuuripiirteitä, vahvistaa tunnetta yhteiseen kulttuurialueeseen kuulumisesta sekä kehittää kaupunkia kulttuurin avulla.

Projektipäällikön tehtävänä on:

 • valmistella Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemusta
 • vastata yhdessä hankejohtajan kanssa Oulu2026-hankkeen operatiivisesta toiminnasta sisältäen talous-, hallinto- ja toimintasuunnitelmat, työryhmien työskentelyn ja eri sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kansalllisesti ja kansainvälisesti
 • vastata käynnissä olevista Oulu2026-toimintaa tukevista projekteista
 • valmistella hankehakemuksia kansallisille ja kansainvälisille rahoittajille sekä vastata hankkeiden toteutuksesta
 • vastata kuntayhteistyöstä Oulu 2026-toteutusalueella

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja hyvä suomen ja englannin kielen taito, muu kielitaito katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään kulttuurialan tuntemusta ja osaamista EU-hankeasioissa sekä aiempaa kokemusta projektipäällikön tehtävistä. Hakijalta odotetaan hyvää projektiosaamista, hyviä viestinnällisiä taitoja, hyviä yhteistyötaitoja, itseohjautuvuutta ja paineensietokykyä. Tehtävässä käytetään koeaikaa. Tehtävää sisäisessä haussa hakeneet otetaan huomioon ilman erillistä hakemusta.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/11292/2019.  

Hakemukset on toimitettava 12.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Lue lisää ja hae paikkaa


Koordinaattori Oulu2026-hankkeeseen  | Haku 12.12.2019 mennessä

Haettavana on KOORDINAATTORIN määräaikainen tehtävä konserniohjaus-yksikköön kansainvälisten asioiden ryhmään ajalle 1.1.2020-31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026, jolloin seuraavan kerran valitaan kulttuuripääkaupunki Suomesta. Ensimmäinen hakukirja jätetään Euroopan komissiolle 5.5.2020. Lopullinen päätös vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungista saadaan vuonna 2021. Kulttuuripääkaupunkihankkeen tavoitteena on korostaa Euroopan kulttuurien rikkautta ja moninaisuutta, nostaa esiin eurooppalaisten yhteisiä kulttuuripiirteitä, vahvistaa tunnetta yhteiseen kulttuurialueeseen kuulumisesta sekä kehittää kaupunkia kulttuurin avulla.

Koordinaattorin tehtävänä on:

 • valmistella Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemusta ja koordinoida ohjelmatiimin kanssa kulttuuriohjelmatyötä
 • toimia vuorovaikutuksessa kulttuuriohjelmassa olevien projektien kanssa, etsiä niille rahoituslähteitä ja yhteistyökumppaneita kansallisesti ja kansainvälisesti
 • kartoittaa kansallisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä ja valmistella hankkeita rahoitushakuihin ja vastata osaltaan hankkeiden toteutuksesta
 • toteuttaa suunnitelman mukaisia viestintä- ja markkinointitoimenpiteitä suomeksi ja englanniksi

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen ja englannin kielen taito, muu kielitaito katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään kulttuurialan tuntemusta ja osaamista EU-hankeasioissa. Lisäksi katsotaan eduksi kokemus kulttuurisisältöisten hankkeiden toteutuksesta ja eri rahoituslähteiden tuntemusta.

 Hakijalta odotetaan hyvää projektiosaamista, hyviä viestinnällisiä taitoja, hyviä yhteistyötaitoja, itseohjautuvuutta ja paineensietokykyä. Tehtävää sisäisessä haussa hakeneet otetaan huomioon ilman erillistä hakemusta.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/11294/2019. Hakemukset on toimitettava 12.12.2019 klo 15.00 mennessä.

www.ouka.fi/oulu2026

Lue lisää ja tee hakemus


Riihimäen Nuorisoteatteri hakee teatteriesihteeriä ja teatteriteknikkoa | Haku 16.12.2019 mennessä

Tule töihin maailman parhaaseen työpaikkaan! Riihimäen Nuorisoteatteri hakee joukkoonsa kahta huipputyyppiä: teatterisihteeriä ja teatteriteknikkoa.  

Videohakemus ja cv 16.12. mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen sanna(a)rnt.fi tai whatsapilla numeroon 0503554646.

Teatteriteknikko

Teatterisihteeri

Riihimäen Nuorisoteatteri on vuonna 1991 perustettu laajaa teatteritaiteen perusopetusta antava yhdistys. Nuorisoteatteri toimii 1917 perustetussa vanhassa elokuvateatterissa, Kino Sammossa sekä Kauppakeskus Majakan 3. kerroksen harjoitussaleissa. Riihimäen Nuorisoteatterilla on myös ryhmiä Hyvinkäällä, Lopella sekä Hausjärvellä.

Vuoden 2018 syksyllä Riihimäen Nuorisoteatterissa on n. 550 aktiivista jäsentä, jotka harrastavat 41:ssä harrastusryhmässä. Riihimäen Nuorisoteatteri tuottaa n. 20 ensi-iltaa vuodessa ja on Suomen suurin Nuorisoteatteri.

Talon toiminnasta vastaavat rehtori Sanna Saarela ja yhdistyksen hallitus.

MUITA ILMOITUKSIA

Ehdota Helsingin kulttuuriteko 2019 -palkinnon saajaa 15.12.2019 mennessä

Helsingin kaupunki on palkinnut vuodesta 2009 lähtien merkittäviksi katsomiaan kulttuuritekoja. Palkinto ja mahdolliset kunniamaininnat jaetaan kerran vuodessa, ja nyt on aika ehdottaa vuoden 2019 saajia. Jätä meille oma ehdotuksesi 15.12.2019 mennessä tällä linkillä: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/kulttuuriteko2019

Helsingin kulttuuriteko 2019 -palkinto myönnetään merkittävälle ja uudenlaiselle kulttuuriteolle tai -hankkeelle, joka muuttaa tai haastaa olemassa olevaa tilaa tai toimintatapaa tai saa näkemään asiat uudella tavalla. Sen vaikutusten tulee kohdistua Helsinkiin tai helsinkiläisiin, ja se voidaan myöntää joko yhteisölle tai yksittäiselle henkilölle.

Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Rahapalkinnon lisäksi jaetaan yksi tai kaksi kunniamainintaa.  

Ehdotuksen Helsingin kulttuuriteko -palkinnon saajaksi voi jättää perusteluineen 15.12.2019 mennessä Helsingin kaupungin kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan Uutiset-verkkosivulle.

Palkinnon ja mahdollisten kunniamainintojen saajista päättää Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto.  

Tunnustukset jaetaan alkuvuonna 2020 palkitsemistilaisuudessa, jonka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

Lisätietoja:
kumppanuuspäällikkö 
Veikko Kunnas
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika 
veikko.kunnas(a)hel.fi
040 3341 204


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.