17.08.2017

TINFO-tiedote 22 / 17.8.2017

MIKROPISTOJA ITSENÄISEN SUOMEN TEATTERIIN

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MIKROPISTOJA ITSENÄISEN SUOMEN TEATTERIIN

1965

Maailman teatteripäivänä keskustellaan teatterista. Mikko Majanlahti harmittelee sitä, etteivät  teattereiden lyhyet harjoitteluajat mahdollista ilmaisun kypsymistä. Kalle Holmbergin mielestä teatteri tinkii laadustaan. Kvantiteetti on numero yksi ja kvaliteetti pohjimmaisena jos aikaa jää. Bengt Ahlforsin mielestä suomalainen teatteri laahaa 40 vuotta jäljessä. Suurin osa ohjelmistosta on täytetavaraa. Jos teatterinjohtajat eivät usko tekemiseensä, niin kuka sitten, kysyy Ahlfors.

Kesällä pidetään Odensessa yhteispohjoismainen Vaasa-seminaari, jonka aiheena on Brecht ja nykyteatteri. Seminaariin pääsevät osallistumaan vain alle 40-vuotiaat.

Marraskuussa valmistuu Valtion taidekomitean mietintö, jossa ensimmäisen kerran yritetään kehittää maan taide-elämää. Mietinnössä on laaja teatteria koskeva osuus ja ehdotukset siitä, miten luotaisiin elinkelpoista teatteria kaikkialla maassa. Suomeen esitetään alueteatterijärjestelmää.  Mietintö luo peruskiven nykyiselle taidelaitosjärjestelmälle. Nuorisokulttuuri tuottaa komitealle päänvaivaa. Taiteen statusta ei kaikille heru. Kansalaisia yritetään rokottaa syvällisemmällä taiteentuntemuksella kaikenlaisia turhia houkutuksia vastaan.

1966

Teatterijärjestöjen Keskusliitto lausuu näkemyksensä taiteen edistämisen järjestelyjä koskevasta lakiehdotuksesta. Se toteaa mm. että valtion näyttämötaidetoimikunnan kokoonpanosta säädettäessä olisi nimeltä mainiten turvattava kaikkien kuuden jäsenjärjestön edustus, taidepedagogeille tulisi varata oma apuraharyhmänsä, ja että alueteattereista tulisi säätää erillinen laki.

Svenska Teaternin johtaja Ralf Långbacka esittää näkemyksiään teatterista Dialog-lehdessä. Långbackan mielestä rahaa pitäisi antaa oppositioteattereille, jotka voisivat toimia lyhyemmän tai pidemmän aikaa niin kauan kuin taiteellista polttoainetta riittää. Ne voivat koota samoin ajattelevia näyttelijöitä ja ohjaajia yhteistyöhön. Yhteiskunta käyttää kuitenkin mieluummin rahaa raskassoutuisiin instituutioteattereihin, jotka toimivat edustus- ja kerskuntateattereina.

Suosituin kotimainen puhenäytelmä on Eeva-Liisa Mannerin Uuden vuoden yö, joka sai kantaesityksensä Tampereen Työväen Teatterin Kellariteatterin avajaisnäytelmänä vuonna 1965. Vuonna 1966 se on Suomen Kansallisteatterin ohjelmistossa. Tamperelaistulkinnasta tehdään televisioversio, joka nähdään uudenvuoden aattona 1966 TV 2:ssa.

Viulunsoittaja katolla -musikaalin Euroopan kantaesitys nähdään 17.2. Helsingin Ylioppilastalossa. Esitys siirtyy kaupunginteatterin suurelle näyttämölle uusiin tiloihin lokakuussa 1967.

1967

Joensuussa pohditaan kesällä teatteria. Kalle Holmberg kehottaa dramaturgeja, kirjoittavia teatterintekijöitä, ajattelemaan aineistoa, materiaalia ja teatteritapahtumaa ennen kaikkea erilaisten tilojen, arjen ja päivänvalon kautta. Dramaturgit joutuvat valitsemaan haluavatko olla kämp-säilyttäviä ja näyttämön karvahattu-naturalismia säilyttäviä, edustavatko muotoon ihastunutta senibiliteettiä ja klassisuutta vai ottavatko riskin tehdä tämän päivän ongelmiin ratkaisuja etsivää teatteria.

Helsingin Kaupunginteatterin uusi teatterirakennus luovutetaan Helsingin teatterisäätiölle 7.9. Aikaisemmin oli talon henkilökunta työskennellyt hajallaan seitsemässä eri toimipisteessä, nyt päästään saman katon alle. Teatteritaloa ja sen tekniikkaa esitellään useissa lehdissä. Risto Mäenpää kirjoittaa Arkkitehti-lehdessä (10-11/1967): "Näyttämötekniikan  tehtävänä on luoda monipuoliset mahdollisuudet ja hyvät olosuhteet taiteelliselle toiminnalle antamalla välineet ja menetelmät, joiden avulla taiteelliset ideat ja näyttämön käyttö voidaan toteuttaa joustavasti ja taloudellisesti. Voidaan sanoa, että mitä monipuolisemmat ovat teatteriteknilliset laitteet, sitä enemmän ne laajentavat taiteellisen toiminnan mahdollisuuksia, ja mitä käytännöllisemmiksi ne on suunniteltu, sitä taloudellisemmin voidaan toteuttaa näyttämön käyttö. Aivan eri asiasta on kysymys silloin, kun näyttämöteknillisten laitteiden mahdollisuuksia käytetään väärin, esim. kun aiheettomasti erehdytään leikittelemään teknillisillä mahdollisuuksilla. Tällöin voidaan sanoa mekanisoitavan taidetta. Syy on silloin käyttäjissä, ei tekniikassa. Jos joku syö itsensä kipeäksi voileipäpöydän antimista, ei syy ole suinkaan voileipäpöydässä, vaan syöjän arvostelukyvyssä.”

Helsinki on pohjoismaiden pääkaupungeista ensimmäinen, joka on saanut ajanmukaisen, uuden teatterirakennuksen, kirjoittaa ruotsalainen Mats Edblom Arkitektur-julkaisussa.

Itsenäisyyden 50-vuotisjuhlaa viettävät 500 Helsingin asunnotonta eteläsuomalaisen osakunnan tiloissa. Ohjelmassa esiintyvät Kaj Chydenius, Kalle Holmberg, Vesa-Matti Loiri, Aulikki Oksanen, Muksut ja Tarmo Manni. Arvo Turtiainen toivoo, että itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa voitaisiin viettää niin, että asunnottomien joukko olisi olematon ja sosiaaliset epäkohdat poistettu.

Aiemmin ilmestyneet Mikropistot ja lähdeluettelo

Katso myös Teatterien esityksiä, tapahtumia ja hankkeita juhlavuodelle 2017

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Mansikan, omenan ja porkkanan vertailun mahdottomuudesta

Kiitos Linnateatteri! Olen aina äärikiitollinen jokaisesta palauteviestistä, joka teattereilta ja teatterintekijöiltä tulee koskien Teatteritilastoja, tilastoinnin perusteita, datan analysointia tai tilastoista tiedottamista. Palaute johtaa rakentavaan vuoropuheluun, perusteiden kirkastamiseen ja usein myös pieniin korjausliikkeisiinkin.  

Linnateatteri oli pahoillaan siitä, että teatterin kiertuesuosikki Aino Havukaisen ja Sami Toivosen teoksesta Tatu ja Patu pihalla tehty dramatisointi, koko teatterin perheteatterin saavutettavuuteen tähtäävä kiertuesuosikki jää varjoon. Teatteritilastoissa suosikkilistauksessa se on yhdessä Teatteri Hevosenkengän Tatu ja Patu supersankareina -teoksen kanssa. Oikein tai väärin, tässä siis mennään kirjailija edellä. Me olemme dramatisointien kohdalla noudattaneet tällaista käytäntöä, semminkin kun usein dramatisointi on koottu useista teoksista.

Kysymys ei niinkään ole Tatu ja Patusta vaan siitä, että Linnateatterilla oli kaikista teattereista eniten esityksiä oman kotikuntansa Turun ulkopuolella (259 esitystä, kaikista esityksistä 50 %), sen lippuja myytiin 46 000 enemmän kuin aikaisemmin.

Palautekommentit tulevat hyvään saumaan. Kysymys on siitä, mikä tulee näkyviin, mitä kaikkea tilastot pitävät sisällään ja kuinka monista kulmista teattereiden numeroiksi pelkistettyjä todellisuuksia voikaan avata. Kysymys on myös siitä, mihin esimerkiksi media tarttuu tai jättää tarttumatta, ja minkä näkökulman se ottaa juttuihin. Teatteritilastot ovat sellainen runsaudensarvi, että siitä heruu medialle aineksia vaikka minkälaisiin uusiin ja yllättäviin näkövinkkeleihin ja avauksiin.

TINFO tekee erillistiedotteita tai tietoiskuja teatteritilastojen pohjalta, yksi tulevista koskee lasten- ja nuortenteatteria ja perheteatteria. Mutta eivät meidän tekomme yksin riitä. Tutkivaa journalismia tarvitaan lisää! Tilastolähtöistä analyyttistä tutkimusta lisää! Tilastoista on paljon muuhunkin kuin edunvalvontaan.

”Kun sen tietää”, jotenkin tähän tapaan muistutti liiketaloustieteilijä ja Kauppakorkeakoulun professori Henrik Virkkunen. Pitää tietää, mitä on numeroiden takana, mitä ne pitävät sisällään. Numerot eivät yksin riitä.  Olemme tilastoinnissa yrittäneet tietoisesti vähentää ajatusta numerokilpailusta ja paremmuudesta. Eri lajityyppien sekä eri esitys- ja taidemuotojen taiteellis-tuotannolliset-rakenteelliset todellisuudet ovat usein niin tyystin erilaisia, ettei niitä käy keskenään vertaileminen ja kilpailuttaminen.

Ensiarvoisen tärkeätä on, että tilastoinnin kriteerit ovat yhteismitalliset ja läpinäkyvät, siksi lisäsimmekin Teatteritilastojen loppuun yhteenvetoa periaatteista. Näitä perusteita tarkastellaan jälleen TINFOn ja Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen kesken syksyllä ja tilasto-ohjeistusta yritämme edelleen parantaa.

Tulevaa numerotodellisuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuurille ja taiteelle esitetään 452 miljoonaa euroa, josta rahapelitoiminnan voittovarojen osuus on 238,3 miljoonaa euroa, eli kasvua arvioidaan sentään hieman olevan. Kokonaisuutena momentilla liikutaan tutussa nollasummapelissä. Pikkumiinusprosentteja näkyy lähes kaikkialla. OKM:n esittämä lisärahapotti kohdistuu pääasiassa tutkimukseen ja koulutukseen, siis vanhan paikkailuun. Ensin leikattiin, sitten lisätään. Puretaan ja neulotaan, ei tule takkia. 

Hallituksen budjettiriihi alkaa kuun lopulla, ja eduskunnassa talousarviota ryhdytään käsittelemään 19.9.

Kärkihankkeiden varassa ollaan. Lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin tuetaan ja taiteen prosenttiperiaatetta laajennetaan kattamaan taide- ja kulttuuripalveluiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallisteatterin pienen näyttämön perusparannuksen suunnitteluun esitetään yksi miljoona.

Projektitodellisuudessa siis eletään julkisen tuen suhteen. Hankeavustukset tarjoavat enemmän kuin tarpeellisia lisäsiivuja. Ilahduttavaa, että OKM satsaa nyt kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankeavustuksiin ja niiden avulla osallisuuden ja osallistumisen lisäämiseen. Tämä on tärkeä kädenojennus, joka antaa mahdollisuuksia monen toimijan jo nyt tekemän ylirajaisen ja monen kumppanin kanssa tehtävän osallisuustyön jatkokehittämiseen ja uudenlaisten toimintojen synnyttämiseen.

Liikkuvuusapuraha on ilahduttava uutuus Suomen Kulttuurirahastolta. 3000-10 000 euron suuruisilla liikkuvuusapurahoilla tuetaan kansainvälistä liikkuvuutta joustavasti. Eläköön yksityinen raha(kin)! Tämä tulee suureen tarpeeseen. Kentän ääniä on kuultu!

Miten julkisesta tuesta voi tiedottaa

Arts Council Englandin taiderahoitus on luettavissa tästä selkokielisestä kansallisesta portfoliosta. Councilin nelivuotinen portfolio julkistettiin kesäkuun lopussa. Siellä näytään satsaavan moninaisuuteen ja alueellisuuteen. Jotkut puhuvat ihan käänteestä alueellisuudessa. Taidetta ja kulttuuria pitää olla saatavissa kaikkialla, ei vain Lontoossa.

Kritiikki pääkaupunkikeskeisyydestä on tuottanut tulosta, ja Lontoon ulkopuolella toimivien teattereiden ja festivaalien niska limassa tekemää työtä osallisuuden ja moninaisuuden lisäämiseksi palkitaan ja kannustetaan nyt kasvaneella julkisella tuella. Kiertueongelma odottaa vielä ratkaisuaan.

Perhetaidehanke Britanniassa

Minusta aivan mahtavaa. Tällaista Suomeenkin. Perhetaidekampanja on monen toimijan yhteishanke, jossa tavoitteena on entistä enemmän korkealaatuisia sisältöjä, taide-elämyksiä ja parempaa markkinointia. Kampanjalla halutaan kasvattaa ja moninaistaa yleisöjä. Kampanja julkisti perhestandardinsa Age-Friendly Standards, ohjeistuksen tai tarkastuslistan hyvistä käytännöistä, joilla perheet tuntisivat itsensä entistä tervetulleemmiksi teatteriin tai mihin tahansa taidetapahtumaan.

Nuoret tekijöinä ja kokijoina, lastenteatterin yhteiskuntavastuu

Teatterikesän seminaarissa kuultiin hienoja puheenvuoroja – ne pitää saada verkkoon jaettavaksi ja luettavaksi!  Keskustelua pitää jatkaa ja laajentaa myös lastenteatteriin, josta Teatteri Hevosenkengän johtaja Kirsi Siren kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa tänään 17.8. Siren kirjoittaa teattereiden moninaisesta yhteiskuntavastuusta. Lastenteatterin tekijät ovat näitä vastuunkantajia.

Palaamme tähän. Tehdään katsaus lähimenneisyyteen ja nykytodellisuuteen.

Esitysten äärelle asettautumiseen tarvitaan aikaa

Kauden alkua, täysimittaista esityksiin uppoutumista estävät nyt vähän toisenlaiset työreissut ja lähikotirintaman muuttopuuhat. Aika on enemmän kortilla kuin aikoihin. Viikonloppu kuluu muualla. Ensi viikolla haluan osallistua Todellisuuden tutkimuskeskuksen Platonin Valtion tapahtumiin. Kuumottavaa. Ja Nukketeatteri Sammossa on   nukketeatterifestari SAMPO 2017 tulossa. Sinne haluan. Ja sinne, sinne, sinne… ihan rauhassa asettautumaan esitysten äärelle lähikontaktiin esiintyjien, tilan ja äänen kanssa. Aistimaan ihmistä, tilaa, kuvia, ääniä.

Zodiakissa Sanna Kekäläisen Studien über Hysterie zwei osoitti jälleen teoksen kantovoiman ja avaruuden. Ylevää, kohotettua. Katson Janne Marja-ahon sisäisen mielen näyttämöltä purkautuvia impulsseja lumoutuneena. Kiitos Zodiak!

Suomi 50 v.

Mikropistoista 1967 poimittua: "Itsenäisyyden 50-vuotisjuhlaa viettävät 500 Helsingin asunnotonta eteläsuomalaisen osakunnan tiloissa. Ohjelmassa esiintyvät Kaj Chydenius, Kalle Holmberg, Vesa-Matti Loiri, Aulikki Oksanen, Muksut ja Tarmo Manni. Arvo Turtiainen toivoo, että itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa voitaisiin viettää niin, että asunnottomien joukko olisi olematon ja sosiaaliset epäkohdat poistettu."

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

TINFO on muuttanut, uudet palveluaikamme

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) toimisto on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen: Maneesikatu 2 A, 00170 Helsinki. Olemme edelleen Kruununhaassa, nyt aivan Pohjoisrannassa. Ovisummerista löytyy selaamalla nimemme. Toimistomme on katutasossa, ikkunat rantaan päin.

Toimiston säännölliset aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 10-15, jolloin joku meistä on paikalla. Olemme usein myös matka- ja etätöissä, joten tapaamisesta kannattaa joka tapauksessa sopia etukäteen.  

Tinfolaiset tavoitat parhaiten sähköpostitse ja puhelimitse, katso kaikki yhteystietomme.


Teatteritilastot 2016 nyt TINFO-verkkokaupassa

Teatteritilastot on suomalainen teatteri purettuna luvuiksi!

TINFO kerää vuosittain tilastot maan ammattiteattereiden ja teatteri- ja orkesterilain piirissä olevien tanssiryhmien ohjelmistoista, katsojista, henkilöstöstä ja taloudesta. Myös lain ulkopuolisilta ryhmiltä kerätään tilastotietoja mahdollisuuksien mukaan. Teatteritilastot 2016 antaa kattavan kuvan Suomen teatterikentästä.
 
Teatteritilastojen 2016 hinta on 40 ¤. Yli kymmenen kappaleen tilaukset 30 ¤ /kpl.
 
Myös aiempien vuosien tilastokirjoja on tilattavissa verkkokaupastamme. Vuoden 2015 tilastojen hinta on 20 ¤ ja sitä vanhempien 10 ¤.

Tilaa Teatteritilastot 2016 täältä


TINFO-apuraha käännöstyöhön | seuraava haku 8.9.2017 mennessä  

TINFO-apurahalla on tästä lähtien hakemusten määräpäivät. Syksyllä 2017 on vielä kaksi hakukierrosta, joista ensimmäiseen tarkoitettujen hakemusten ja liitteiden on oltava meillä viimeistään 8.9.2017.

Hakukriteereihin on lisätty, ettei TINFO-apurahaa voi saada keskeneräisen näytelmäteoksen kääntämiseen ja että apurahaa ei myönnetä käännöshankkeeseen takautuvasti.

Katso TINFO-apurahan hakuohjeet ja -lomake.

Lue myös: TINFO-apurahasta nyt tukea myös esitysten tekstityksille


Syyskauden ensi-illat, selaa ohjelmistoja

TINFO kerää tiedot ammattiteatterien ensi-illoista. Ensi-illat ovat avoimesti selattavissa verkkopalvelussamme. Teatterien kesätauon jälkeen ensimmäiseksi ehtii 18.8.2017 Oulun kaupunginteatterissa ensi-iltaan tuleva Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Meille voi jatkuvasti ilmoittaa tulevista syksyn ja ensi vuoden ensi-illoista: tinfo(a)tinfo.fi

UUTISIA

Samira Algozin kaksi teosta Riikan Homo Novus -festivaalilla

Amsterdamin kautta maailmassa vaikuttavan suomalais-egyptiläisen Samira Elagozin kaksi elokuvaa ovat riikalaisen nykyteatterifestivaalin, Homo Novuksen ohjelmistossa 2.-3.9.2017. Teosten Cock, Cock... Who's there ja Craiglist Allstars aiheita ovat välkivalta, valtasuhteet ja seksuaalisuus. Näistä Cock, Cock oli aiemmin tänä kesänä kutsuttuna myös Santarcangelo Festivalille Italiassa ja Wienin InPulsTanziin.


Jari Juutisen I am Faransis W saa huomiota Edinburgh Fringessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke From Start to Finnish vie tänä vuonna neljä esitystä Edinburgh Fringe -festivaalille. Koko elokuun kestävän suurtapahtuman ohjelmassa ovat: Sadsongskomplex:fi:n esitys I am Faransis W., Viiruksen Ramy – In the Frontline, Kallo Collectiven Helga ja ACE-Productionin Dates at the Speed of Sound.

Festivaaliesitysvetoja on kullekin teokselle yli 20. Jari Juutisen kirjoittama ja ohjaama I am Faransis W. on jo tähän mennessä ehtinyt saada huomiota brittilehdistössä:

The Guardian

Voicemag


Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus Arkkitehtuurin Finlandian ehdokkaana

Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus on yksi neljästä Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaasta. Tänä vuonna ehdolle asetettiin peruskorjauskohteita, jotka alun perin ovat Suomen itsenäisyyden aikana valmistuneita. 

Helsingin kaupunginteatterin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi koko rakennus on peruskorjattu. Rakennusta kunnioittava hienovarainen uudistaminen ja tekninen taituruus näkyvät hienolla tavalla teatterin peruskorjauksessa. Timo Penttilän arkkitehtuurin erityisominaisuudet on kyetty säilyttämään ja osin myös palauttamaan alkuperäiseen asuunsa huolimatta rakennukseen tuodusta uudesta tekniikasta. Tänä vuonna valmistuneen peruskorjauksen suunnittelusta vastasi LPR Arkkitehdit (arkkitehdit Pauno Narjus, Richard Alaskewicz ja Tiitta Itkonen sekä sisustusarkkitehdit Tuomas Lemmetyinen ja Philip Kronqvist) yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon nyt neljättä kertaa. Muut esiraadin valitsemat vuoden 2017 finalistit – Tarton Paavalinkirkko, Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus ja Roihuvuoren ala-aste. Palkinnon saajan valitsee OP Ryhmän pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen. Voittaja julkistetaan 2. lokakuuta.

Lisätietoa


Taideneuvosto nimesi kaksi uutta jäsentä esittävien taiteiden toimikuntaan

Taideneuvosto nimesi kokouksessaan 16. elokuuta esittävien taiteiden toimikunnan uusiksi jäseniksi Ville Sandqvistin ja Lotta Nevalaisen. Neuvosto valitsi varapuheenjohtajakseen Saara Tiuraniemen toimikautensa loppuun.

Ville Sandqvist (1960) on näyttelijä, teatteriohjaaja ja näyttämötyönopettaja. Hän toimii freelance-taiteilijana sekä yliopistolehtorina Taideyliopistossa.

Lotta Nevalainen työskentelee Sirkuksen tiedotuskeskuksessa kansainvälisten asioiden päällikkönä.

Taideneuvosto nimesi uudet jäsenet aiemmin eronneiden Joachim Thibblinin ja Taina Kopran tilalle.

Esittävien taiteiden toimikunta päättää näyttämötaiteen, performanssi- ja esitystaiteen, tanssitaiteen ja sirkustaiteen apurahoista ja palkinnoista, ja antaa asiantuntijalausuntoja. Nykyisen toimikunnan toimikausi on 2017–18.

Lisätietoja:

taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p. 0295 330 720, esa.rantanen(a)taike.fi


Taike esittää: Sata uutta taiteilija-apurahaa kasvualan työllistämiseen

Suomen 100-vuotislahjaksi Taiteen edistämiskeskus (Taike) esittää taiteilija-apurahojen lukumäärän kasvattamista sadalla sekä apurahan korottamista 10 prosentilla. Nämä tulee sisällyttää vuoden 2018 talousarvioon. Tällä edistetään työllisyyttä, yritystoimintaa ja talouden kasvua.

”Taike työllistää taiteilija- ja työskentelyapurahoilla taiteen ja kulttuurin tekijöitä noin 900 henkilötyövuoden verran”, sanoo Taiken johtaja Minna Sirnö.  ”Ilman valtion tukea moni teos jäisi tekemättä. Apurahoilla turvataan kotimaisen taiteen ja kulttuurin perusta. Sen ansiosta saamme lukea kirjallisuutta omalla kielellämme, katsoa laadukasta kotimaista teatteria ja elokuvaa, muun muassa.”

Julkisia palveluita, niin myös taidetta, pidetään usein pelkkänä kulueränä. Taiteen taloudelliset heijastusvaikutukset sivuutetaan, samoin sen vaikutus työllisyyteen.

Taide parantaa Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten yritysten ja ammattilaisten silmissä, jolloin maahan saadaan uusia osaajia ja investointeja. On tärkeää, että yhteiskunta tukee taidetta, vaikka taiteen arvoa tekijälleen ja kokijalleen ei voida mitata liike-elämän mittareilla. Taiteen tekijöiden julkinen tuki onkin tutkimukseen ja kehitykseen verrattavissa oleva investointi, jolla turvataan luovan alan kasvua.

Poliittinen ilmapiiri oli taiteelle suotuisa 50 vuotta sitten, jolloin valtion nykymuotoisesta apurahajärjestelmästä päätettiin. Tuolloin eduskunta katsoi rohkeasti tulevaisuuteen.

Taide ja luovat alat työllistävät

Sadalla uudella taiteilija-apurahalla voidaan edistää suomalaista työllisyyttä, yritystoimintaa ja talouden kasvua. Luovat alat on kasvuala, jonka infrasta – taiteilijoista, työtiloista, -välineistä ja verkostoista – on huolehdittava.

Taiteilija-apurahoilla työskentelee vuodessa runsaat 600 eri alojen taiteilijaa, joista kolmannes työllistää myös muita ihmisiä. Apurahoja maksetaan noin 11 miljoonaa euroa vuodessa. Taloudellisen tuen ohella apurahoilla on keskeinen merkitys kansainvälistymisen edistäjänä sekä henkisenä kannustajana.

Taiteilija-apurahan kehitys on jäänyt merkittävästi jälkeen ansiotason kehityksestä. Kun 1970-luvun alussa apurahan suuruus oli lähellä palkansaajien kokonaisansioiden mediaania, niin vuonna 2015 apurahan suuruus oli enää alle puolet palkansaajien ansioista. Taike esittää apurahan korottamista 10 prosentilla.

Lisätietoja:

Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, esa.rantanen(a)taike.fi, p. 0295 330 720.


Tampereen Teatterikesälle uusi taiteellinen johto

Tampereen Teatterikesän taiteelliseen johtoon Hilkka-Liisa Iivanainen ja Aleksis Meaney – johtoryhmässä jatkaa Miko Jaakkola
 
Teatterikesän hallitus on kokouksessaan 1.8.2017 valinnut festivaalin taiteelliseen johtoryhmään kolmivuotiskaudelle kaksi uutta jäsentä: ohjaaja-käsikirjoittaja Hilkka-Liisa Iivanaisen sekä ohjaaja Aleksis Meaneyn. Aiemmasta kokoonpanosta johtoryhmässä jatkaa ohjaaja Miko Jaakkola, ja sen jättävät ohjaaja-käsikirjoittaja Milja Sarkola ja ohjaaja Erik Söderblom. Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl toimii työnsä puolesta taiteellisen johtoryhmän jäsenenä.
 
Hilkka-Liisa (Hili) Iivanainen (s. 1980, Lieksa) on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010 teatteritaiteen maisteriksi, ohjauksen koulutusohjelmasta. Hän on opiskellut myös Yhdysvalloissa, Chicagossa teatteri- ja esitystaidetta. Tällä hetkellä Iivanainen opiskelee tulevaisuuden tutkimuksen maisteriopintoja Turun Kauppakorkeakoulussa. Kotkan Kaupunginteatterissa hän oli kiinnityksellä vuosina 2010–2012. Vuodesta 2016 lähtien Iivanainen on toiminut Teatteri Jurkan taiteellisena johtajana. Iivanaisen ohjaukset ovat pääsääntöisesti nykydraamojen kantaesityksiä sekä monitaiteellisia näyttämöteoksia, mukaan mahtuu pienoisoopperoitakin. Iivanaisen ohjauksia on ollut esillä kotimaisten teattereiden ja konserttisalien lisäksi ulkomailla mm. Drama Fest Mexicossa. Hän on tehnyt myös kuunnelmia Yleisradion Radioteatteriin sekä opettanut Teatterikorkeakoulussa.  
 
Aleksis Meaney (s. 1979, Joensuu) on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010 teatteritaiteen maisteriksi, ohjauksen koulutusohjelmasta. Hänellä on lisäksi filosofian maisterin tutkinto Tampereen yliopistosta. Hänet tunnetaan mm. Kansallisteatterin ohjauksistaan Juurihoito (2016) ja Metsäjätti (2013). Meaney on ohjannut myös Svenska Teaterniin, Kokkolan, Joensuun ja Turun Kaupunginteattereihin sekä Ryhmäteatteriin, ja tehnyt lukudraamaohjauksia ja näytelmien käännöstöitä. Hän on ohjannut esityksiä neljälle eri kielelle (suomi, englanti, unkari ja ruotsi) ja hänen ohjauksiaan on esitetty ulkomailla mm. Skotlannissa (Edinburgh Fringe -festivaalilla), Unkarissa ja Kiinassa. Vuosina 2014–2015 Meaney toimi STAGE-festivaalien taiteellisen suunnitteluryhmän jäsenenä.  
 
Miko Jaakkola (s. 1969, Orimattila) valmistui teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2000, ohjauksen koulutusohjelmasta. Jaakkola työskenteli Kajaanin kaupunginteatterin johtajana ja ohjaajana 2009–2015. Ennen Kajaanin kauttaan hän toimi viisi vuotta Teatteri Takomon taiteellisena johtajana ja ohjaajana. Hän on tehnyt useita ohjauksia sekä laitosteattereihin että vapaille ryhmille. Teatterikesän taiteellisen johtoryhmän jäsenenä hän ollut vuodesta 2015 lähtien. Jaakkola aloitti elokuun alussa Kotkan kaupunginteatterin johtajana.
 
Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl, p. 040 5944 600
Tiedotus- ja markkinointivastaava Tiina Hurskainen, p. 040 865 5852

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Osaamiskiihdyttämöt Helsingissä, Oulussa ja Tampereella

Ilmoittautuminen Osaamiskiihdyttämön toiselle kaudelle on alkanut!
Tule sparraamaan soveltavan taiteen osaamistasi ja verkostoitumaan Helsinkiin, Tampereelle tai Ouluun.

“Ei yhtään kilpailua osaajien kesken, vaan kannustusta alusta loppuun.”
“Sain itseni työllistämisen prosessia isosti eteenpäin ja vahvemmaksi, verkostoiduin, inspiroiduin, kehityin.”

Toisen kerran järjestettävä Osaamiskiihdyttämö sai ensimmäisellä kaudellaan hyvää palautetta ja toimintaa on kehitetty entisestään. Kiihdyttämössä keskitytään taiteen mahdollisuuksiin erilaisissa konteksteissa: esim. työyhteisöissä, sote-alalla, tieteessä ja yhteiskunnallisena fasilitaattorina. Osaamiskiihdyttämö on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja muille taiteen ja kulttuurin parissa toimiville, kuten tuottajille, sote-alan toimijoille, työelämän kehittäjille ja pedagogeille, joilla on uteliaisuutta taiteen mahdollisuuksiin uusissa konteksteissa. 

Kiihdyttämön tavoitteena on tukea osallistujan käytännön työtä soveltavalla taidealalla. Pääpainopisteenä on osallistujan oma idea/aloite/projekti/palvelu ja sen kehittäminen. Osallistujat saavat työkaluja oman ydinosaamisensa tueksi sekä uusia näkökulmia, joiden kautta ymmärtää laajemmin soveltavan taiteen kontekstia, sen ajankohtaisuutta ja näiden suhdetta omaan toimijuuteen ja yhteistyöhön toisten osapuolten kanssa. 

Osaamiskiihdyttämö sisältää kuusi ohjattua työpajaa, jonka lisäksi osallistujat tapaavat kerran itsenäisesti. Tarjolla olevan verkkomateriaalin kautta osallistuja voi syventää ymmärrystä aiheesta. Tämän lisäksi osallistujat saavat tietoa aiheeseen liittyvistä seminaareista ja verkostoitumistilaisuuksista. 

Lisätietoa


New Performance Turku | 6.-8.10.2017, Turku

Kansainvälinen performanssi- ja esitystaiteen festivaali New Performance Turku Festival järjestetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Ohjelmiston ytimessä on tänäkin vuonna ajankohtainen, kiinnostava performanssi- ja esitystaide Turun esitystiloissa sekä katukuvassa. Erityisessä fokuksessa tänä vuonna on poliittisuus ja kaupunkitilan taiteellinen haltuunotto.
   
Taiteilijoita saapuu Turkuun mm. Kanadasta, Norjasta ja Ruotsista. Lisäksi ohjelmistossa nähdään myös merkittäviä kotimaisia taiteilijoita. Tapahtuman yhteydessä nähdään myös Tanssin talon ja Tanssin aluekeskusten järjestämä ammattilaisfoorumi Kiertoliike, joka tuo Turkuun huomattavan määrän tanssin ammattilaisia ympäri Suomea.

newperformance.fi


Pikku Aasi - International Puppet Theatre Festival | 27.-29.10.2017, Vaasa 

Vaasassa aikoinaan elänyt nukketeatterifestivaali-perinne katosi tärkeimmän paikallisen nukketeatterin,Peukalopotin, toiminnan loputtua.Pikku Aasin Nukketeatteri haluaa tuoda Vaasaan raikkaita tuulia nukketeatterin saralta.  

Nukketeatterifestivaaleja järjestetään Suomessa onneksi muutamia - ainakin Oulussa, Turussa, Helsingissä,Tampereella, Rovaniemellä, Imatralla jne.... Haluaisimme että Vaasa saisi oman, vaihtoehtoisen ja pienimuotoisen nukketeatterifestivaalin, joka toisi aitoa piristettä lasten kulttuuriin. Olemme kutsuneet Ruotsista, Norjasta ja Suomesta esiintyjiä vieraaksi. 

Esitykset tulee ensisijaisesti olla lapsille soveltuvia ja ymmärrettäviä, kuitenkaan laadun/taiteellisuuden siitä kärsimättä. Vaasan Nukketeatterifestivaali kestää 3 päivää, yht. 8 esitystä ja yksi Nukketeatteriluento.  

Tapahtuman järjestäjä on vaasalainen Pikku Aasin Nukketeatteri.Teemme yhteistyötä Suomen Uniman, Vaasan Kulttuurikeskuksen ja Wasa Teaterin kanssa.Esitykset toteutetaan näissä tiloissa: - Vaasan kirjaston Draamasali, Kirjastonkatu 13, Vaasa ja - Wasa Teater, studioscenen, Kirkkopuistikko 16, Vaasa.

www.pikkuaasi.org
www.facebook.com/PikkuAasinNukketeatteri
tel. 045-6746422 (Cosimo)

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Avoin haku K&C:n Keidas-residenssiin | haku 15.9.2017 mennessä

Avaamme avoimen haun Keidas-residenssiin kesäkaudelle 2018 Kekäläinen & Companyn Ruumiillisen taiteen teatterissa. Residenssi sisältää työskentelyajan kesä-heinäkuussa ja mahdollisen work-in-process -esityksen elokuussa 2018. Esitykset toteutetaan ilman teatteritekniikkaa unplugged-hengessä ja muista yksityiskohdista sovitaan erikseen.

Vapaamuotoiset hakemukset (projektiesittely, lyhyt CV, toiveet residenssistä) 15.9.2017 mennessä osoitteeseen kc(a)kekalainencompany.net. Valinnoista tiedotetaan lokakuun alkuun mennessä.

Keidas-residenssiprojekti aloitettiin K&C:n 20-vuotisjuhlavuonna 2016. Tähän mennessä on toteutettu neljä Keidas-residenssiä. Keidas-residenssin tarkoitus on helpottaa vapaan kentän harjoitustilapuutetta ja vahvistaa kenttämme taiteilija-tekijäidentiteettejä. K&C on ollut vuokralaisena Kaapelitehtaalla vuodesta 1996 lähtien ja Ruumiillisen taiteen teatteria ovat vuosien varrella käyttäneet kymmenet taiteilijat.

Lisätietoa


ChinaSPAF 2017 - Application Opens for the Festival Investment Session | deadline 31 Aug 2017

The Festival Investment Session: Entrepreneurship and Investment in Performing Arts Industry has started to call for application!

The session will be held on Monday 23 October 2017 at InterContinental Shanghai Puxi. It will continue to serve as the platform between performing arts companies and financial and investment institutions. If you are looking for potential investors in China, the Investment Session would be a very good starting point!

Successful stories include the Shanghai version of immersive theatre Sleep No More (UK), spectacular show Cavalia (Canada), and the virtual idol of Shanghai Pingtan Troupe (China), etc.

How to Apply 

Click here to download the application form and send back the complete one with all required materials to Ms Ling Qian at lingqian0806(a)outlook.com. 

Deadline of submission: Thursday 31 August 2017.

What to Apply 

  • Application form; 
  • Video file(s) of the project (preferred Youku link or WeTransfer); 
  • Images. 
  • All material should be submitted in English and/or Chinese.

What to Expect 

After submission, your project will be uploaded to the Official Website of the 19th China Shanghai International Arts Festival for investors to review. 

Based on votes of investors, the top 10 projects will have the opportunity to deliver a presentation at the Festival Investment Session on Monday 23 October 2017. 

All the applicants will have the opportunity to meet with the investors who are interested in their projects for further discussion at the Business Talk section of the Festival Investment Session in the afternoon of Monday 23 October 2017.

If you have any projects in mind to look for investors and/or potential collaborators, don’t miss the opportunity! Deadline of submission is Thursday 31 August 2017.

Should you have any questions related to the Festival Investment Session, please don’t hesitate to contact Ms Ling Qian at lingqian0806(a)outlook.com.


6th International Ismir Theatre Festival | deadline 25 Aug 2017

6th International Ismir Theatre Festival

  • Will be between 08-18 December 2017
  • Applications can be made until 25th August 2017
  • This year’s thema has determined as “COURAGE”…

The 6th İZMİR INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL which is founded by TAKSAV (FOUNDATION of SOCIAL RESEARCHES, CULTURE AND ART),  will be executed between 8th and 18th of December 2017.  

Art is a important fact to create independent society which contributes culture and leads men and society to modern world. New percipiences, modern thoughts can be reached to the society most efficiently and permanently by art. Art, which gives meaning to the world and makes it liveable, have been voice of conscience against the carnages and deaths of mankind’s history. And it will be.

Application form (.doc)

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Zodiakin syksyn kurssit | ilmoittaudu nyt

Zodiakin syksyn kurssin käynnistyvät. Ensimmäisenä starttavat erityisesti istumatyötä tekeville räätälöidyt kehonhuoltotunnit keskiviikkoaamuisin. Vetreyttä kehoille tarjoilevat Jonna Eiskonen (pilates) ja Kati Raatikainen (jooga). 

Pian umpeutuvat ilmoittautumiset Anni Rissasen Liikkeen jälki -kurssille, Joona Halosen Tight-teoskurssille sekä Jonna Eiskosen ohjaamalle senioreiden kehonhuoltokurssille. Myös Beniamino Borghin ohjaaman miesten kurssin Why Do We Move? viimeinen ilmoittautumispäivä lähestyy. 

Syksyn koko kurssiohjelma löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.zodiak.fi/#kurssit. Hyppää mukaan, sillä lepoa on vain liikkeessä!


Taideyliopiston avoin yliopisto: Osuuskuntakurssi | ilmoittaudu 22.8.2017 mennessä

3y2 AMMATTINA TAITEILIJA: Osuuskunta (2 op)

Toimiminen ammattilaisena taiteen kentällä edellyttää tietoa ja osaamista erilaisista itsensä työllistymisen työkaluista. Perinteisten palkkatyön ja yrittäjyyden väliin mahtuu erilaisia tapoja toimia, joista yksi on työn tekeminen osuuskunnan kautta. Osuuskunta sopii erinomaisesti luovan alan tekijöille. Siinä yhdistyvät yrittäjämaisen ja verkostomaisen toiminnan parhaat puolet. Osuuskunnassa voit toimi yksin tai yhdessä, osuuskunnan tarjotessa työn tekemiseen liittyvät palvelut, kuten kirjanpidon, laskutuksen ja palkanmaksun.


Osuuskuntakurssi antaa tietoa itsensä työllistämisestä ja elannon hankkimisesta osuuskunnan kautta. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee toimimaan osuuskunnan jäsenenä ja tietää kuinka osuuskunta perustetaan. Kurssin aikana käydään myös oman osaamisen tuotteistamista taiteen kentällä ja markkinoilla.

Opettaja: FM, osuuskuntakouluttaja Petri Katajarinne

Keskiviikkoisin klo 17-19.15; 27.9.- 13.11.2017 (opetus ei 18.10./8.11./6.12.) ja tiistaina 7.11. klo 17-19.15.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Nervanderinkatu 13

Opintomaksu: 30 ¤

Tarkemmat tiedot opinnoista ja ilmoittautumisohjeet

Tiedustelut: Taideyliopiston avoin yliopisto, avoin(a)uniarts.fi, puh. 050 384 3452


Taideyliopiston avoin yliopisto: Taide sosiaali- ja terveysalalla | ilmoittaudu 22.8.2017 mennessä

Näyttämöt kohtaavat: taide sosiaali- ja terveysalalla

Opintojaksolla pohditaan taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan kohtaamista.  Miten taide astuu sosiaali- ja terveysalan näyttämöille? Miten arjessa kommunikaatio on mahdollista? Millaisia odotuksia, rooleja ja mahdollisuuksia eri alojen kohtaaminen tuottaa? Kuka rahoittaa taidetoimintaa ja millaisia vaikutuksia siltä odotetaan?

Opintojakso tarjoaa keskustelufoorumin sekä taiteen että sosiaali- ja terveysalan kentällä toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille. Siinä käsitellään muun muassa eri taidemuotoja, taiteen merkitystä arjessa eri osapuolille – unohtamatta asiakkaita tai potilaita – sekä eettisiä kysymyksiä. Opintojakson vastuuopettajana toimii tanssija-tutkija Kirsi Heimonen. Opiskelijat valitaan opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa


Tampereen kesäyliopisto: Naamionäyttelemistä ja kulttuuriorganisaation johtamista

Naamio peittää paljastaakseen -naamionäyttelemisen kurssi 2 op, hinta 200 ¤.

Opetuksen tavoitteena on tutustua fyysisen ilmaisun ja teatterin perusteisiin naamioiden kautta. Miten saada haluttu asia liikkeellä näkyväksi? Mikä liikkuu, mikä ei? Miten syntyy esiintyjän suhde tilaan ja aikaan? Neutraalinaamiotyöskentelyn sisällöllisinä painopisteinä ovat ilmaisun taloudellisuus, tarkoituksenmukaisuus ja tasapaino. Opiskelija saa tietoa myös omasta erityisestä tavastaan liikkua. Larval (tai larvaire)-naamiolla työskennellessä korostuu koko kehon käyttö tilassa. Opiskelija oppii käyttämään mm. muotoa ja rytmiä ilmaisun ja naamiohahmon lähtökohtina.  Tavoitteena on myös tutustua naamioteatterin ja sanattoman tarinnankerronnan perusteisiin tekemällä yksinkertaisia kohtauksia larval-naamioilla. Työtapoina ovat erilaiset liikeharjoitukset sekä improvisaatio.

Kouluttaja Taina Mäki-Iso FM on fyysiseen teatteriin erikoistunut teatteriohjaaja, klovni ja -pedagogi. Hän on opettanut fyysistä ilmaisua, naamionäyttelemistä ja klovneriaa esim. Teatterikorkeakoulussa, Lahden/Koulutuskeskus Salpauksen sirkuskoulutuksessa, NÄTY:llä, Turun Taideakatemiassa, Jyväskylän yliopistossa ja Janacek-Akatemiassa Brnossa Tšekin tasavallassa. Hän myös ohjannut useita naamioteatteriesityksiä, mm.: Kiikun Kaakun Kekkerit -00 Kuopion kaupunginteatteri, Horror:Remix –01 Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos, Avainkepponen -01 Oulun kaupunginteatteri, Vasta&Kohta –08 Vastakohtia –työryhmä ja Maija-Karhinen-Ilo: Harpun voima –naamioballadi -13.  Opinnot alkavat 15.9.2017, ilmoittaudu viimeistään 1.9.2017 kesäyliopiston sivuilla.

Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys, 5 op, hinta 195 ¤

Opintojaksolla käsitellään kulttuuriorganisaation johtamisen ja johtajuuden kysymyksiä, strategista johtamista sekä johtamisen prosesseja kulttuurisektorilla. Opintojakson aiheita ovat lisäksi yrittäjyyden erityispiirteet kulttuurialalla. Tämän päivän taide- ja kulttuuriorganisaatioissa tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa, jotta löydetään uusia ansaintamalleja ja tapoja toimia. Kulttuuriyrittäjyyttä käsitellään niin yrittäjyysteorioiden valossa kuin käytännön esimerkein. Opettajana toimii MuM Tomas Järvinen ja lisäksi opettajina on vierailevia kulttuurialan asiantuntijoita. Opinnot alkavat 19.9.2017, ilmoittaudu viimeistään 5.9.2017 kesäyliopiston sivuilla.

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Pukija-ompelija & kampaaja-pukija, Kouvolan Teatteri | haku 23.8.2017 mennessä

Kouvolan Teatteri Oy hakee kokoaikaista PUKIJA-OMPELIJAA, jonka tehtäviin kuuluu toimia pukijana näytöksissä, huoltaa ja korjata pukuja sekä osallistua vaatteiden valmistukseen sekä osa-aikaista KAMPAAJA-PUKIJAA sijaiseksi.

Edellytämme alan koulutusta ja kokemusta, teatterialan tuntemus on eduksi. Työt sisältävät ilta- ja viikonlopputyötä. 

Tiedustelut arkisin klo 13 -15 puvustomestari Leila Kosonen p. 044 722 3051 tai sähköpostitse leila.kosonen(a)kouvolanteatteri.fi. Tehtävät täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Hakuaika päättyy 23.8. Hakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse leila.kosonen(a)+kouvolanteatteri.fi, ilmoita myös kumpaa tehtävää ensisijaisesti olet hakemassa.


Talouspäällikkö, Tanssiteatteri Hurjaruuth | haku 28.8.2017 mennessä

Tanssiteatteri Hurjaruuth etsii mainioon työyhteisöönsä Kaapelitehtaalle TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ. Kyseessä sairasloman sijaisuus ainakin helmikuun 2018 loppuun. 

Tanssiteatteri Hurjaruuth on dynaaminen koko perheen teatteri, joka työllistää vuosittain 130 eri alojen osaajaa. Projekteihin kuuluu palkitun Talvisirkuksen lisäksi muita ensi-iltoja, kaksi kansainvälistä festivaalia ja oma sirkuskoulu. 

Talouspäällikön työtehtäviin kuuluu mm. kirjanpito, tilitykset, avustusten hakeminen, palkanlaskenta ja työsopimusten laadinta. Työ edellyttää tarkkuutta, joustavuutta, kielitaitoa (vähintään englanti) ja yhteistyökykyä. VOS-teatterin arjen tuntemus eduksi. 

Vaatimuksena korkeakoulututkinto ja/tai kokemus vastaavista työtehtävistä. 

Aloitus mahdollisimman pian. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, CV ja palkkatoive 28.8. mennessä teatterinjohtaja Arja Petterssonille arja.pettersson(a)hurjaruuth.fi. 

Lisätietoa


Viirus söker värdar/värdinnor | ansök senast den 31 augusti 2017

Viirus söker värdar/värdinnor till våra nya utrymmen på Busholmen. Är det du som är vårt nya ansikte utåt, som välkomnar publiken till teaterns föreställningar och klubbkvällar och bidrar till att skapa en varm och ledig stämning i vår trivsamma foajé?  

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. kundbetjäning, biljettförsäljning, servering, städning och textning under föreställningarna, huvudsakligen kvällstid. Vi uppskattar god kommunikationsförmåga, ansvarskänsla och intresse för teater och konst. Tidigare arbetserfarenhet inom kundbetjäning är en fördel men inget tvång. För arbetet behöver du ett alkopass, som du vid behov kan skaffa innan du börjar. Vi talar svenska, finska och engelska, andra språkkunskaper är ett plus men inte nödvändigt. Vi erbjuder ett perfekt kvällsjobb för studerande!  

Är det dig vi söker? Fritt formulerad ansökan skickas till viirus@viirus.fi eller Viirus, Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors, senast den 31 augusti 2017. Bifoga CV. Frågor riktas till Viirus marknadsförare Ville Vuorelma 050-444 0344, ville.vuorelma(a)viirus.fi

Mer information


Miesnäyttelijä, Kouvolan Teatteri | haku 10.9.2017 mennessä

Ain’ laulain työtäs tee? Me täällä Kouvolan Teatterissa teemme yhdessä töitä – ja pidämme hauskaa! 

Hyvästä yhteishengestä ja ilmapiiristä kuulee usein kiittelyä teatterissamme vierailevalta henkilöstöltä, samoin kuin taiteellisesta osaamisestamme. Haluaisitko mukaan? 

Haemme näyttämöiältään 40 – 50-vuotiasta koulutettua tai ammattiteatteri-kokemusta omaavaa laulutaitoista MIESNÄYTTELIJÄÄ. Tehtävä täytetään joulukuussa 2017 määräaikaisena kiinnityksenä sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi klo 14-16 välisenä aikana p. 040 213 8503 tai sähköpostitse tiina.luhtaniemi(a)kouvolanteatteri.fi. Hakemukset ko. sähköpostiin viimeistään 10.9. mennessä. 

Kouvolan Teatteri Oy on keskisuuri ammattiteatteri. Vakituista henkilökuntaa on hieman yli 40 ja ensi-iltoja vuosittain 5 - 7. Lähes 90.000 asukkaan Kouvola sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä luontoa.

Lisätietoa


Suunnitteleva äänimestari, Joensuun kaupunginteatteri| hakuaikaa jatkettu

Työtehtäviisi kuuluu näytelmien äänimaailman suunnittelu ja toteuttaminen itsenäisesti, ohjeiden mukaan tai yhdessä työryhmän kanssa. Osallistut myös äänikaluston huoltoon ja laitehankintoihin. Vastaat myös omien työtehtäviesi ja työalasi organisoinnista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vankkaa ammattiteatterikokemusta, motivaatiota, työyhteisötaitoja ja hyvää ajanhallintaa. Joensuun kaupunginteatterissa on mahdollisuus työskennellä kokonaistyöaikasopimuksella. 

Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva, aloitus sopimuksen mukaan.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, CV ja palkkapyyntösi osoitteeseen marko.polonen(a)jns.fi viimeistään 31.8.2017. Lisätiedustelut käyttöpäällikkö Marko Pölönen p. 050 310 9451 tai marko.polonen(a)jns.fi.

Lue ja kuuntele lisää

”Joensuun kaupunginteatterilla on pitkät ja vahvat perinteet aivan mahtavasta kansallisen tason valon ja äänen käytöstä. Rokkaa lainaten, jos sie oot oikei hyvä tyyppi nii täs on siul oikei hyvä työpaikka!”


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.