02.04.2020

TINFO-tiedote 12 / 2.4.2020

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Korutonta jo ennen koronaakin

Liki tuhannen taiteilijan näkemykset taiteilijan työstä ja toimeentulosta ovat luettavissa Cuporen uusimmasta barometristä.

Tätä kirjoittaessani on kaikille avoin webinaari vielä edessäpäin: torstaina 2.4.2020 klo 13-15. Keskustelun anti ei Merkintöihin enää ehdi. Webinaarissa Paula Tuovinen, Elina Kuusikko, Annukka Vähäsöyrinki ja Ilmi Villacís keskustelevat siitä, mistä heikko sosiaaliturva johtuu ja miten sitä voitaisiin korjata.

Barometri tarjoaa useaan otteeseen eri muodoissa jo artikuloitua tietoa – mutta on vain artikuloitava kerta toisensa jälkeen uudelleen, kun kerran tilanteeseen ei saada muutoksia. Muutamia uusia kysymyksenasetteluja: yrittäjyydestä ja pääomatuloista.

TIIVISTYS: ”Taiteilijan työllä, jossa taiteellinen työ on ytimessä, ei tulla Suomessa toimeen kuin poikkeustilanteissa. Poikkeukset ovat lähinnä esittävien taiteiden ja musiikin aloilla julkisen tuen piirissä olevat vakituiset työpaikat. Tärkeimmät muut olosuhteet, joiden varassa taiteilijan työtä Suomessa tehdään, ovat ei-taiteelliseen työhön liittyvä muu ansiotyön palkka, sekä puolison varaan rakentuva yhteinen talous. Kaikkien vastaajien mielestä yhteisön ja perheen tuki on oleellinen. Kyse ei kuitenkaan ole ensisijaisesti suorasta taloudellisesta tuesta tai turvasta, vaan ennemminkin henkisestä tuesta ja kannustamisesta.”

Ja tässä barometrin tulokset pähkinänkuoressa:

·       Työ, työaika ja toimentulo ovat epäsymmetriassa. Kaikilla taiteenaloilla taiteilijoiden toimeentulo tulee suuresta määrästä eri tulolähteitä. Eri aloilla on erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia.

·       Työn ja tulon suhde on rajoiltaan huokoinen ja työn tekemisen reunaehdot ja työn määrittely eroavat taiteenalakohtaisesti.  Se, miten työtä määritellään ja minkälaista työ on luonteeltaan, vaihtelee taiteenalakohtaisesti. Työtä määritellään eri taiteenaloilla eri tavoin ja työllistymisen tavat eroavat alakohtaisesti ja eri taiteenaloilla työn tekemisen reunaehdot vaihtelevat.

·       Ani harva elää taiteilijan työllään. Vain hieman alle puolet vastaajista oli saanut vähintään puolet vuoden tuloistaan taiteilijan työstä. Esittävien taiteiden aloilla taiteilijan työstä saatujen tulojen osuus oli suhteellisesti suurin.

·       Mistä tulot? Taiteellisesta työstä saatu palkkio, palkka työ- tai virkasuhteesta tai taiteelliseen toimintaan liittyvästä työstä saatu palkkio olivat yleisimmät ansiotulon muodot. Säätiöiden apurahat koki vastaajista 14 % tärkeimmäksi, valtion työskentelyapurahat olivat vain 5 %:lle tärkein tulo.

·       Yritystuloja oli saanut 20 % vastaajista, mutta vain 5 %:lle se oli tärkein tulojen muoto.

·       Palkaton työ on ”resurssikysymys” ja ”tottumiskysymys”.  Taiteenaloilla vallitsee resurssipula.  Taiteilijoiden tekemän työn määrään nähden rahaa saadaan liian vähän, eikä yhteiskunnassa tunnusteta taiteilijan työn arvoa samalla tavalla kuin muiden tekijöiden.

·       Vanhojen toimintamallien mukaan toimitaan eikä niitä aktiivisesti pyritä muuttamaan. Sisäisissä rakenteissa oletetaan erityisesti nuoren ja uransa alussa olevan tekijän maksavan ilmaistyöllä oppirahoja.

·       Työmarkkinoiden joustamattomat työmarkkina-asemamäärittelyt ja tukirakenteet tunnistavat kaksi pääasiallista työnteon muotoa. Työtä tehdään joko työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Ja kuitenkin valtaosa tekee työtä erilaisten työnteon muotojen yhdistelmin ja limittäin, mistä seuraa taiteilijalle sattumanvaraista kohtelua, monimutkaisia ja ennakoimattomia tilanteita verotuksen ja sosiaaliturvan suhteen.

·       Erilaiset yhdistelmät ja liukuvat työn teon muodot johtavat sattumanvaraisuuteen ja ennakoimattomuuteen. Samalla joustamattomat työmarkkina-aseman määrittelyt johtavat monimutkaisiin tilanteisiin sekä verotusasioissa että sosiaaliturvajärjestelmän rakenteissa.  TE-keskus, Kela ja verottaja eivät ymmärrä, tunnista tai kykene joustamaan. Juuri yrittäjyyttä vältetään järjestelmien joustamattomuuden vuoksi. Pienimuotoista yksinyrittämistä taiteilijat välttävät toiminnan epävarmuuden, taloudellisen riskin ja heikon sosiaaliturvan vuoksi.

·       Työmarkkina-asemien väliinputoajia ovat itsensätyöllistäjät ja ammatinharjoittajat: verottaja kohtelee heitä yrittäjinä, työttömyysjaksot ovat tavallisia ja taiteilijat joutuvat usein turvautumaan työttömyyskorvauksiin. Lähes puolet vastanneista oli saanut työttömyystukia vuoden 2018 aikana.

·       Apurahat ovat tärkeitä, mutta ne pitävät yllä matalaa tulotasoa.

·       Taiteilijat eivät välttämättä osaa hyödyntää tekijänoikeuksia taloudellisesti.

·       Esittävien taiteiden aloilla ei yksikään vastaaja katsonut, että pääomatuloilla olisi hyvin suuri merkitys toimeentulolle. Arkkitehtuurin ja muotoilun alalla tilanne oli toinen: pääomatuloilla oli ainakin vähän merkitystä toimeentuloon 20 prosentille vastanneista.

·       Barometri valaisee taiteilijan työtä myös ”ikigain” näkökulmasta. Taiteilija ja taide tuottavat hyvää elämää. Taiteen tekemiseen innoittaa intohimo ja kokemus siitä, että taiteella on jotain annettavaa toisille ihmisille ja maailmalle. Tätä mieltä oli yli 90 % vastanneista. Mutta kysymys elannon hankkimisesta taiteilijan ammatilla jakoi mielipiteet taiteenalakohtaisesti.

·       Taiteilijan ammatti on sekä kutsumusammatti että ammatti ammattien joukossa. Ei kyse ole ammatinvalinnasta vaan pikemminkin identiteetistä.

·       Taiteilijan professio rinnastuu sellaisiin perinteisiin professioihin kuin lääkärin, lakimiehen, opettajan tai papin.

Miten parantaa taiteilijan toimeentuloa?

Barometriin sisältyvät ehdotukset ohessa pähkinänkuoressa:

·       Itsensätyöllistäville sosiaaliturvan erityisratkaisut ja kaikkia mahdollisia keinoja käyttöön, joilla saadaan aikaan parannusta.

·       Yleinen ja yhtäläinen perustulo

·       Yrittäjyys jakaa kenttää: 28 % kannatti ajatusta siitä, että taidealoille tarvitaan enemmän yrittäjyyttä, 39 % vastusti. Kannattajia eniten arkkitehtuurissa ja muotoilussa, mutta myös esittävien taiteiden alalla.

·       Valtaosa (77 %) oli jossain määrin samaa mieltä siitä, että taidealan koulutusta tulisi kehittää vastaamaan nykyistä paremmin työelämän tarpeisiin.

·       74 % vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen sisäistä liikkuvuutta tulisi tukea enemmän.

·       Taiteilijoiden työn tukeminen ja elintason turvaaminen nähtiin julkisen vallan tehtävänä (73 % vastaajista kannatti).

·       Verotusta tulee kehittää ottamaan paremmin huomioon taiteellisen työn monipuoliset toimeentulolähteet ja työskentelymuodot (72 %).

·       Sektorirajat ylittäviä työskentelymahdollisuuksia tulee kehittää (71 %).

·       Kansainvälisen toiminnan edellytyksiä tulee kehittää (70 %).

·       Liiketoimintaosaamista tulee kehittää täydennyskoulutuksella (65 %).

·       Taiteilija-apurahat tulee korvata taiteilijapalkalla (58 %).

·       Rahoitusta tulee myöntää taiteen hankintaan, tilauksiin ja välitystyöhön, ei taiteelliseen työhön ja taideteosten valmistamiseen (47 %)

Taiteilijoiden avoimet kommentit valaisevat tilannetta ja mielipiteiden kirjoa.

Hallituksen koronapelastuspaketissa itsensätyöllistäjät rinnastetaan palkansaajiin. Tästä aivan liian myöhään tulleesta korjaustoimenpiteestä tulee tehdä pysyvä. Olen sitä mieltä, työsuhde tulee jatkossa määritellä laajemmin siten, että itsensätyöllistäjät rinnastetaan palkansaajiin.

Kiitos, kun jaksatte vastata tilastokyselyihin

Arvoisat teatterialan erilaiset yhteisölliset toimijat! Tiedämme täällä TINFOssa, millaisen työpaineen alla työskennellään – työskentelevät ne, joilla on työtä. Teillä on tuhatmäärin muutakin ajateltavaa kuin vastaaminen tilastokyselyihin. Kiitos kuitenkin, että jaksatte! Me kiitämme teitä nöyrästi!

Esittävän taiteen tilastot ovat tässäkin tilanteessa tärkeät, ehkä jopa tärkeämmät kuin koskaan. Kysymme nyt myös tietoja peruuntuneiden esitysten ja ensi-iltojen ja niiden esitysten määristä. Tätä tietoa tarvitaan!

Tieto tulee käyttöön jo heti syksyllä, ja viimeistään se näkyy kokonaisuutena kesällä 2021 julkaistavista kuluvan vuoden tilastoista. Me tiedämme sen ammottavan loven, jonka korona aiheuttaa – taidetyön tekijöiden ansioihin, teattereiden pääsylippu- ja muihin tuloihin, ensi-iltojen, esityskertojen ja katsojien määriin.

Kaikkialla tehdään työtä sen eteen, miten livekontaktiin perustuva taidemuoto pidetään hengissä tällaisena aikana. Jokainen yrittää kaikin voimin pitää yhteisönsä oman itsensä hengissä ja jokainen yrittää sinnitellä tämän vaikean ajan lävitse, joka koskettaa omaa, perheen, ystävien, lasten, naapureiden terveyttä. Mitä tuleekaan tapahtumaan teatterityössä, yhteisöissä, yhteiskunnassa. Nyt on pakko hidastaa, ehkä miettiä asioita ja toimintatapoja uusiksi. Pysykää terveinä!

Esittävät taiteet ja korona

IETM on julkistanut pienen ajankohtaisraportin koronan vaikutuksista ja toimenpiteistä eri maissa. Raportti sisältää myös toimenpidesuositukset EU:lle ja eri maiden viranomaisille valtion tasolla ja paikallisesti. IETM:ssä on avoin webinaari perjantaina 3.4.2020.

Ilouutinen

TINFOn uudeksi johtajaksi on valittu Linnea Stara, joka aloittaa 1.9.2020. Hienon valinnan teitte! Mieleni täyttää syvä ilo! Pian tervetuloa Linnea! Viisi kuukautta on lyhyt aika.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Ilmoita muuttuneet ja tulevat ensi-iltatiedot TINFOn verkkosivulle

Ilmoita teatterisi tiedossa olevat ensi-iltapäivämäärät TINFOn verkkosivuilla olevalle Ensi-iltalistalle.

Ilmoittaminen on helppoa ja nopeaa tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/ilmoita-ensi-ilta. Jos pelkkä päivämäärä on muuttunut, voit laittaa muutospyynnön sähköpostilla osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, tai tietoihin on tullut muutoksia, voit ilmoittaa tiedot tällä lomakkeella: www.tinfo.fi/fi/Ilmoita-teatteri


TINFOn poikkeusaikatauluja

TINFO vetäytyy hetkeksi päivystystauolle 14.-17.4. väliseksi ajaksi.

Myös TINFO-tiedote on tuona aikana tauolla. Seuraavat uutiskirjepäivät ovat:

 • tiistai 7.4.2020
 • torstai 23.4.2020

UUTISIA

TINFO on valinnut uuden johtajan. FM Linnea Stara aloittaa työssään syyskuussa 2020.

FM Linnea Stara on valittu Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) johtajaksi. Hän aloittaa työssään 1.9.2020. TINFO on teatterin ja esitystaiteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa alan tilastoinnista ja toimii kansainvälisen liikkuvuuden mentorina ja yhteistyökumppanina sekä tuottaa viestintäaineistoja suomalaisesta teatterista, teoksista ja sen tekijöistä. Nykyinen johtaja Hanna Helavuori siirtyy kirjoitustöiden ja opetuksen pariin.

Tulevassa työssäni voin seurata teatterin kehitystä aitiopaikalta ja ennakoida tulevaa. TINFOn tuottamat tilastot kertovat teatterin tilanteesta, trendeistä ja yleisön suhteesta teatteriin kansallisella tasolla. Viestinnällään ja kansainvälisen liikkuvuuden palveluillaan TINFO edistää suomalaista näyttämötaidetta ja ylpeästi nostaa niin teoksia kuin tekijöitä laajempaan tietoisuuteen, myös yli rajojen”, sanoo Linnea Stara.

Linnea Stara työskentelee tällä hetkellä suomenruotsalaista näytelmäkirjallisuutta edistävän Labbetin toisena toiminnanjohtajana. Vuosina 2013-2018 hän toimi Svenska Teaternin dramaturgina. Stara on kirjoittanut teatterista freelancekriitikkona mm. Hufvudstadbladetiin ja Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehteen ja kirjoittanut artikkeleita alan teoksiin. Hän on toimittanut näytelmäantologioita sekä kirjoittanut selvityksen suomenruotsalaisesta teatterikentästä. Linnea Staralla on maisterintutkinto Helsingin yliopiston teatteritieteestä, minkä lisäksi hän on opiskellut teatteria ja draamaa Chicagossa, Northwestern Universityssa.

Linnea Staran teatterialan sisältöosaaminen suhteessa tulevaan TINFOn johtajan työhön on syvällistä ja laajaa. Hänen käsityksensä tulevasta työnkuvasta on rohkaisevan moninainen, monialainen, kansainvälinen ja samalla realistinen. Lisäksi hänen teatterikentän tuntemuksensa on perusteellista. Kaikki tämä tekee Linnea Starasta parhaan mahdollisen valinnan johtamaan TINFOa,” luonnehtii Teatterin tiedotuskeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja, teatterinjohtaja Mikko Kanninen.

Tiedustelut:

TINFO / hallituksen pj Mikko Kanninen, 050 532 6500, mikko.kanninen (a) tampereenteatteri.fi

Linnea Stara, 050 301 2723, linnea.stara (a) gmail.com

www.tinfo.fi

Linnea Staran CV

TINFO har valt en ny verkställande direktör


Näytelmät Ateria, Homoäiti ja Toinen luonto eurooppalaiselle listalle

Eurodram on laaja eurooppalainen, taiteilijalähtöinen kääntäjien ja muiden asiantuntijoiden verkosto, jonka kielikohtaiset komiteat valitsevat vuorovuosina kolme alkuperäiskielistä tekstiä ja kolme käännöstekstiä suositeltavien nykynäytelmien listalle. Nyt oli alkuperäistekstien vuosi.  

Eurodramin eri kieliset komiteat ovat tehneet valintansa ja esittelevät  vuoden 2020 valintansa käännettäviksi suositelluista näytelmistä. 290 jäsentä yhteensä 29 kielikomiteassa vastaanotti 841 alkuperäiskielistä  näytelmää, joiden joukosta valinnat on tehty.  

Eurodram – European network for drama in translation 2020 Honours – Aluperäiskieliset näytelmät. Selections.

Suomenkielisen komitean valinnat ovat:  

Okko Leo: Ateria  
Heini Junkkaala: Homoäiti
Pipsa Lonka: Toinen luonto
 
Suomenkielisen komitean koordinaattoreina toimivat Salla Kozma ja David  
Kozma. Kielikohtaisille toimikunnille haetaan luettavia näytelmiä avoimen haun kautta.

Aikaisemmin Eurodramin käännösnäytelmien listojen kautta eurooppalaiseen tietoisuuteen on tullut esimerkiksi Saara Turusen Tavallisuuden aave.

TINFO 2.4.2020


Uutta venäläistä teatterilaboratoriosta

Viktor Drevitskin kellarinäyttämö on esitellyt yleisölle venäjänkielistä uutta draamaa. Nyt VikArt tarttuu suomalaiseen näytelmään.

Ohjaaja Viktor Drevitski on Venäjällä ja Yhdysvalloissa ammattilaisuutensa hankkinut teatterintekijä, joka on asunut Suomessa vuodesta 1985. Hän on ohjannut venäläisiä näytelmiä muun muassa Helsingin Kaupunginteatteriin, Jyväskylän kaupunginteatteriin ja Tampereen Teatteriin. Uudet näytelmätekstit ovatkin aina olleet Drevitskin sydäntä lähellä. Kun uuden draaman aalto syntyi Moskovassa 25 vuotta sitten, niin yhteistyökumppanina oli myös lontoolainen Royal Court Theatre. Ja Viktor Drevitski.

Kaapelitehtaan C-rapun kellarista löytyy Drevitskin perustaman teatteriryhmän VikArtin pieni huoneteatteritila, jota hän kutsuu laboratorioksi. Kolme vuotta pyörinyt lähes omarahoitteinen toiminta on tuonut laboratorionäyttämölle jo 16 uutta ukrainalaista ja venäläistä näytelmätekstiä.

Näytelmissä näkyy ja kuuluu ajankohtaisuus. Ikävä kyllä, sillä naapurimaassamme eivät tunnu konfliktit loppuvan. Yksi näytelmistä on tehty lukudraamana, muut kokonaisina näyttämöteoksina, joista osa on myös tekstitetty suomeksi. Kaikki laboratorion esitykset ovat Viktor Drevitskin ohjaamia. Innokkaita näyttelijöitä ei tarvitse kaukaa etsiä.

Suomessa asuu melkein 100 000 venäjänkielistä, kyllä heistä artisteja löytyy”, kertoo Drevitski. Tulijoita olisi enemmänkin, kuin voi ottaa mukaan, joten koe-esiintymisten kautta myös VikArtin pienelle lavalle mennään.

Jokaisella tuotannolla on oma työryhmänsä ja tällä hetkellä pyörii kahdeksan eri esitystä”, jatkaa Drevitski. Vähintään kerran vuodessa kaikki saavat jonkin roolin, lupaa ohjaaja.

Viimeisin esitys on uralilaisen Vladimir Zuevin kirjoittama Mama mila ramu (Äiti pesi ikkunan; ei suomennettu). Zuev on maailmankuulun jekaterinburgilaisen kirjailija-ohjaaja Nikolai Koljadan oppilas. Koljadaan Viktor Drevitskillä on aivan erityinen suhde.

Ohjasin hänen Kana-näytelmänsä Kokoteatteriin 12 vuotta sitten, kutsuin hänet Suomeen katsomaan sitä, ja sen jälkeen olemme olleet vakiovieraita Koljadan omalla teatterifestivaalilla Jekaterinburgissa”, valaisee Drevitski. Viime vuonna siellä nähtiin VikArtin tuottama tuore Koljada-näytelmä Masakra. Se esitettiin myös Pietarissa uuden draaman festivaalilla.

Koljadan teatterifestivaali saattaa olla suunta myös Viktor Drevitskin suunnittelemalle ohjaukselle Pasi Lampelan Granada-näytelmästä. Näytelmän tulevasta menestyksestä Venäjällä vakuuttuneen Drevitskin käännöstyötä tuettiin TINFO-apurahalla. Muitakin kutsuja ulkomaille on tullut, mutta rahoitusta perille pääsemiseksi on ollut vaikea saada. Syksyllä on suunnitteilla esiintymismatka Israeliin Alexandr Galitshin kirjoittaman Kadish-näytelmän kera.
 

TINFO / Jukka Hyde Hytti 31.3.2020

Lue alkuperäinen uutinen


Uusi barometri kertoo taiteilijoiden työmarkkina-asemasta: Palkatonta työtä, pirstaleista toimeentuloa

Tällä viikolla julkistettu barometrikysely antaa kattavan kuvan taiteilijoiden ongelmallisesta työmarkkinatilanteesta. Tuloksista ilmenee, että taiteilijoiden toimeentulo on hyvin pirstaleista. Tulevaisuudessa tarvitaan selkeämpiä turvaverkkoja tukemaan ennakoimattomuuden leimaamaa toimeentuloa.

Viidettä kertaa tehtyyn Taiteen ja kulttuurin barometriin vastasi 983 eri taiteenaloilla toimivaa ammattilaista. Taiteen edistämiskeskuksen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tänään julkistetun barometrin teemana on taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot.  
 
Taiteilijoiden työmarkkina-asema vaihtelee paljon yhdenkin vuoden sisällä. Syksyllä 2019 tehdyn kyselyn tulokset kuvaavat taiteilijoiden tilannetta ennen koronaepidemian aiheuttamaa kriisiä.
 
Taiteilijoilla on yleensä paljon töitä, mutta vähän tuloja. Eri taiteenalojen toimintaedellytykset ja työllistymismahdollisuudet poikkeavat huomattavasti toisistaan – freelancer-työ on yleistä, mutta julkisen rahoituksen piirissä toimivissa taidelaitoksissa on tarjolla vakituisia työpaikkoja. Parhaat mahdollisuudet saada toimeentulo taiteilijan työstä on esittävien taiteiden ja musiikin aloilla. Palkatonta työtä tehdään kaikilla taiteenaloilla. 

Barometrissa korostuu taiteilijoiden työmarkkina-aseman erityislaatuisuus

Taiteilijoiden työtä ja toimeentuloa leimaa työn, työajan ja tulojen epäsymmetria. Päätoiminenkaan taiteilijan työ ei takaa sitä, että se tuottaisi pääosan vuoden tuloista. Taiteilijoiden yleisimmät tulolähteet ovat apurahat, palkat ja palkkiot sekä tekijänoikeustulot. Tärkeimmäksi tulolähteeksi barometrikyselyn vastaajat ilmoittivat palkkatyön (31 %), säätiöiden apurahat (14 %), oman yrityksen tulot (11 %) ja valtion apurahat (8 %). Vaihtelevan työtilanteen vuoksi taiteilijat joutuvat turvautumaan hyvin usein erilaisiin työttömyystukiin ja sosiaalietuuksiin.

Taide on luovien alojen alkutuotannon ytimessä

Taide on luonteeltaan kuin perustutkimus – pitkällä tähtäimellä  äärimmäisen tarpeellinen, mutta tuntuu, että vasta nyt kriisitilanteessa voidaan hahmottaa taiteen ja kulttuurin laajempi merkitys yhteiskunnalle. Taiken johtaja Paula Tuovinen painottaa, että jos taide kärsii, myös laajempi luovien alojen menestyminen ja koko yhteiskunnan hyvinvointi kärsivät.

“Taide luo älyllistä ja emotionaalista hyvinvointia ihmisille mutta taiteen ympärille rakentuu myös  arvoa tuottavaa innovaatiotoimintaa. Jos taide kärsii, se vaikuttaa myös muiden alojen mahdollisuuteen menestyä” sanoo Tuovinen.

Barometrista käy ilmi, että taiteilijat itse kokevat työnsä merkityksellisenä sekä itselleen että yhteiskunnalle. Tietoisuus oman työn taustalla olevasta koulutuksesta ja kokemuksesta tuo varmuutta taiteen tekemiseen. Taloudellinen toimeentulo ja taiteellinen ammattimaisuus eivät kuitenkaan välttämättä kulje käsi kädessä.

Hirvi-Ijäs, Maria; Kautio, Tiina; Kurlin, Ari; Rensujeff, Kaija; Sokka, Sakarias: Taiteen ja kulttuurin barometri 2019: Taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot. Cuporen verkkojulkaisuja 57. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.  
 
Lue yhteenveto kokonaan ja lataa julkaisu Cuporen verkkosivuilta   

Aiempina vuosina ilmestyneitä barometriraportteja

Lisätietoja barometrista:

Cupore:

Erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs
maria.hirvi-ijas (a) cupore.fi
+ 358 50 463 5575

Erikoistutkija Sakarias Sokka
sakarias.sokka (a) cupore.fi
+358 50 387 2728
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
www.cupore.fi

Taike:
erityisasiantuntija Kaija Rensujeff
kaija.rensujeff (a) taike.fi
+358 295 330 721


Uuden näytelmän ohjelmasta tietoa ja välineitä dramaturgin työn jäsentämiseksi  

Dramaturgin työ otettiin vuonna 2019 Uuden näytelmän ohjelman (UNO) erityisen huomion kohteeksi. Dramaturginen työ ja ammattitaito on keskiössä näytelmän kirjoittamisen taiteellisessa prosessissa.  

UNOn ajatushautomossa järjestettiin dramaturgeille kolme työn sisältöjä ja työnkuvaa tutkivaa työskentelyä sekä yhden dramaturgeille ja UNOn Verkoston teattereiden johtajille yhteisen työpajan. Dramaturgin työn tutkimista jatketaan ohjelman loppuun saakka.
 
UNOn asiantuntija Kati Sirénin vetämien kohtaamisten tuloksena rakentui koonti, joka selkiyttää kuvaa dramaturgin työn moninaisista ulottuvuuksista. Materiaalin sisältöä ovat olleet tuottamassa useat eri vaiheessa uraansa olevat dramaturgit, joilla on kokemusta erilaisissa teattereissa, alan oppilaitoksissa sekä freelancereina työskentelystä.  

Dramaturgin tehtävänkuvia ja työn orientaatioita -koonti on saatavilla UNOn nettisivuilta: https://uno-npf.fi/wp-content/uploads/2017/08/UNO-Ajatushautomo-2019_DRAMATURGIT_Koonti.pdf  

Lisäksi UNO on tuottanut kolme podcast-jaksoa, joissa avataan kokeneiden tekijöiden havaintoja lukevan dramaturgin ja näytelmäkirjailijan yhteistyöstä uuden näytelmän kirjoitusprosessissa.  
 
Reilun tunnin mittaisissa keskusteluissa UNOn dramaturgi Paula Salminen haastattelee kahta pitkään yhteistyötä tehnyttä työparia E.L. Karhua ja Pipsa Lonkaa sekä Heini Junkkaalaa ja Elina Snickeriä.  

UNO podcastit:  https://soundcloud.com/user-367032165 

Lisätiedot:  UNOn johtaja Saara Rautavuoma, 050 302 0706, saara (a) teatterikaksipistenola.fi 


Ann-Luise Bertell on Wasa Teaterin uusi johtaja

Ann-Luise Bertell on Wasa Teaterin uusi johtaja. Bertell aloittaa työnsä 1.8.2020. Hänet valittiin viisivuotiselle kaudelle.

Lähde: YLE Österbotten

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia
Teatteri kotisohvalle: https://www.tinfo.fi/fi/Teatteri_kotisohvalle


Karanteeniteatteri aloitti esitysten striimaukset

Karanteeniteatterin ensimmäinen striimaus Matti Nykänen - Hyppy Sumuun nähtiin 1.4.2020. Seuraavat striimaukset ovat:

2.4 Pinja Hahtola: Eino Leinon Eksät. Klo.18.00
4.4 Stella Polaris: ImproLive. Klo. 18.00

Helsingin Kaupunki maksaa jokaiselle esiintyjälle liiton suositteleman palkkion esityksestä. Striimaukset ovat nähtävissä kaikille.

Jos haluat tukea yksittäistä esitystä tai Karanteeniteatterin toimintaa, voit hankkia edullisen kannatuslipun. Kannatuslipun voit ostaa helposti Mobilepayllä, lähettämällä 5¤ tai 10¤ numeroon +358405721096 tai lahjoittamalla haluamasi summan suoraan tilille: FI8340550017033230 (Tili toistaiseksi nimellä: Tatu Mönttinen). 

Molemmissa tapauksissa VIESTIKENTTÄÄN tulee kirjoittaa joko ESITYKSEN NIMI (lipun summa menee esityksen työryhmälle) TAI KARANTEENITEATTERI (lipun summa menee Karanteeniteatterin toiminnan tukemiseen).

Karanteeniteatteri on suomalaisten ammattinäyttelijöiden ja teatterinystävien koti näinä vaikeina aikoina. Pyrimme keräämään sivustolle ammattiteattereiden nähtävissä olevat ja striimattavat projektit. Jos sinun kaupunkisi teatteri tekee striimauksia tai tarjoaa tallenteita esityksistään, niin ilmoittakaa niistä info(a)karanteeniteatteri.fi . Lisään ne sivuille katsottavaksi. Tarkoitus olisi, että koko Suomen karanteeniteatteritarjonta olisi kätevästi yhden sivuston takana. Karanteeniteatteri toimii, kuten oikea teatteri eli sillä on ohjelmisto, jonka mukaan esityksiä striimataan tiettyinä aikoina. Lisäksi karanteeniteatteri tarjoaa eri teattereiden vanhoja esitystallenteita vuokrattavaksi. 

Täällä Helsingin päässä toteutamme yhteistyössä Helsingin Kapungin kulttuuri -ja tapahtumapaikka Tiivistämön kanssa striimattuja teatterielämyksiä suorina tai tallennettuina lähetyksinä, riippuen esityksestä. Luvassa hienoja monologeja, improvisaatiota, lauluiltoja, lastenteatteria runoja ja vaikka mitä muuta! Noudatamme kaikissa esityksissä hallituksen asettamia kokoontumissäädöksiä.


Floor is Yours!: Webinaari "henkinen ensiapu" | 3.4.2020

Esittävien taiteiden parissa työskentelevät ovat joutuneet poikkeuksellisen kuormittaviin olosuhteisiin koronaepidemiasta johtuen. Tämä kaikkia koskettava tilanne voi ymmärrettävästi herättää monenlaisia huolen ja epävarmuuden tunteita; saattaa jopa tuntua siltä, ettei voi olla varma enää oikein m­istään. 

Floor is Yours! -hanke järjestää maksuttoman webinaarin kaikille esittävien taiteiden parissa työskenteleville, jonka tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan ja käsittelemään niitä reaktioita, joita poikkeustilanne aiheuttaa itsessä ja muissa. 

Webinaari tarjoaa mahdollisuuden purkaa nykytilanteeseen liittyviä tunteita ja kokemuksia asiantuntijoiden tuella. Tilaisuus toteutetaan ”Henkinen ensiapu™” -mallin mukaisesti. Malli on kehitetty poikkeavien tilanteiden aiheuttamien kokemusten purkuun ja yhteiseen käsittelyyn esimerkiksi työyhteisöissä.

Aika: perjantai 3.4.2020 klo 13.00-15.00.

Kenelle: Sinulle, joka työskentelet teatterin, musiikin, tanssin, oopperan, sirkuksen, tv- ja elokuva-alan tai muiden esittävien taiteiden parissa, missä tahansa tehtävissä.
Ilmoittaudu viimeistään 2.4.2020: https://link.webropolsurveys.com/EP/39438783477F2719
Webinaari on maksuton. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja -ohjeet pe 3.4.2020 aamupäivällä.
Lisätietoja Floor is Yours! -tutkimushankkeesta: www.ttl.fi/floorisyours


IETM:Advocate for the future of the arts - webinar | 3 April 2020

Our recent Corona Survey shows that the COVID-19 crisis had a catastrophic impact on our sector. Different governments - some more than others - have responded with emergency measures to help those under existential threat. Cultural organisations and individual artists have shown tremendous solidarity with their peers back home and all over the world. But what’s next? How do we transform the urgent survival plan into a long-lasting revival strategy? How do we make sure our sector is not left aside amidst yet another economic turmoil? In this online session, we will share with you the outcomes of our Corona Survey, and we will update you on our future advocacy steps. Moreover, we want to hear from you how you envisage the next steps to be taken to support performing arts in your own country and internationally. Please make sure to read the survey report before the webinar.

Date: Friday, 3 April
Time: 12:00 - 13:30 CET

The webinar will be held through Zoom and is open to both IETM members and non-members. No registration required - you can tune in through this link: https://zoom.us/j/814687587

https://www.ietm.org/en/advocate-for-the-future-of-the-arts-webinar


Immunity of the Arts, web panel | 3 April 2020

You are invited you to to join a discussion about the possible impact of COVID-19 on artistic and cultural interventions in public space.

The web panel, initiated by the master Performing Public Space in Tilburg, invites you to join a discussion about the possible impact of the current global health crisis (COVID-19) on artistic and cultural interventions in public space on Friday April 3, 14.00-15.00.

What is the state of the arts field right now? How can the arts adapt to social behavioural changes? What is the future for public space as a 'shared space for engagement'?

International Speakers:

- Karen Cheung, Head Dance, West Kowloon Cultural District 西九文化區, HK/China
- Ása Richardsdóttir, Secretary General, IETM Network, Belgium
- Alessandro Carboni, Performer & Researcher, Italy
- Bojana Panevska, Managing Editor & Educator, DutchCulture centre for international cooperation / TransArtists

Moderated by Heleen de Hoon, Head Master Performing Public Space, The Netherlands

Share your thoughts in a post panel Q&A.

#coronavirus #TheShowMustGoOnline #PPSwebinar #PPS

Facebook event: https://www.facebook.com/events/585929895344701/


Esittävän taiteen etätapahtuma Playdate Remote  | 4.4.2020

Uudenlainen esittävän taiteen etätapahtuma Playdate Remote luo turvallisempia keinoja tehdä ja kokea esittävää taidetta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan keskellä. Kaiken keskuksen järjestämä Playdate Remote -tapahtuma järjestetään etänä lauantaina 4. 4. 2020 klo 18 - 23 ja koostuu kolmesta erilaisesta etäesityksestä. Lisäksi tapahtuman ohjelmistossa on keskustelu, jossa etäesityksistä ja niiden mahdollisuuksista vallitsevassa poikkeustilanteessa on keskustelemassa etäesitysten suomalaisia asiantuntijoita Digiteatterin Maria Oiva ja Jyrki Pylväs sekä immersiosuunnittelija Eero Tiainen. Keskustelun vetää Sami Henrik Haapala.

Tarkat tiedot kootaan Kaiken keskuksen verkkosivuille osoitteeseen https://tinyurl.com/playdateremote sekä tapahtuman Facebook-eventtiin osoitteeseen https://www.facebook.com/events/263614611321512/

Kaiken keskusta tukee Taiteen edistämiskeskus.

Lisätietoja:  

Sami Henrik Haapala 050 323 0987 / sami (a) centerforeverything.com


Save the date – #StopHatredNow virtuaalisena | 11.–15.5.2020

#STOPHATREDNOW 2020 NEW STANDARDS

Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan
 
#StopHatredNow järjestetään virtuaalisesti 11.-15.5.2020

Interkulttuurinen ja antirasistinen #StopHatredNow palaa jälleen! Tapahtuma-alustan järjestämistä jatketaan, mutta koronapandemian takia pidämme sen virtuaalisesti. Nykytilanne on iskenyt taiteen ja kulttuurin kentälle lujaa ja odottamatta, ja nyt jos koskaan tulee painottaa antirasistista ja interkulttuurista lähestymistapaa. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, valtarakenteista, toiseudesta, representaatioista sekä antirasistisista strategioista.

Inklusiivisuus, moninaisuus, syrjimättömyys, saavutettavuus ja sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat jokaisen taide- ja kulttuuri-instituution tulevaisuutta määrittäviä kysymyksiä. Vuoden 2020 teemana onkin New Standards eli uudet standardit, jotka tuntuvat nykyisessä tilanteessa ajankohtaisemmalta teemalta kuin koskaan ennen.

Luvassa on maksuttomia luentoja, keskusteluja, taiteellisia tuloksia ja työpajoja, jotka tarjoavat oppimisen ja konkreettisen työskentelyn välineitä. Koska #StopHatredNow’n tapahtumapaikka on tänä vuonna virtuaalisessa maailmassa, voi yleisö helposti osallistua myös omalta kotisohvaltaan.

Tämän vuoden New Standards -teemaan sisältyy aina standardien uudelleenmäärittelystä feministinen johtajuuteen ja institutionaalisen kritiikin pohtimiseen. Viikon aikana pohditaan muun muassa myös sitä, kuinka muutosta ja uusia standardeja voi tuoda esille instituutioiden sisältä kestävällä ja mukaan ottavalla tavalla.

Viikon mittaan mukana muun muassa Feminist Culture House, Abdullah Qureshi, Jessie Bullivant, ARMA Alliance ja Museum of Impossible Forms! Ohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

Tapahtuman tuottavat yhteistyössä UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Goethe-Institut Finnland, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia, Kiila ry, Helsingin kaupunki, Interkult ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus. Yhteistyökumppaneina ARMA Alliance, Art for Equ(al)ity, Feminist Culture House sekä Fem-R.

Lisätietoja koko ohjelmasta tulossa pian: http://urbanapa.fi/

https://www.facebook.com/stophatrednow/

Taiteellinen johtaja: Sonya Lindfors // sonya(a)urbanapa.fi // +358 40 516 4420
Tuottaja: Lisa Kalkowski  // producer(a)urbanapa.fi // +358 44 238 7933 

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaisia apurahahakuja löydät lisää Apurahavahdista


TOP-säätiön erityisapuraha Turun seudun taiteilijoille | Haku 30.4.2020 mennessä

TOP-Säätiö kohdentaa erityisen apurahahaun taiteen ammattilaisille, joiden työtilannetta ja tuloja koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on äkillisesti ja vakavasti  heikentänyt. Tuki myönnetään ensisijaisesti lyhyinä apurahoina freelance-taiteilijoille. Apurahaa voivat hakea sekä yksityishenkilöt että työryhmät. Erityishaussa jaettavalla 100.000 eurolla TOP-Säätiö haluaa tukea Turun seudulla toimivia taiteen harjoittajia poikkeustilanteen yli. Päätökset apurahoista tehdään toukokuun aikana.

Hae taideapurahaa 30.4.2020 mennessä täältä.

Seuraava hakuaika alkaa elokuussa 2020.

Lue koko ilmoitus TOP-säätiön verkkosivuilta

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Avoin kirjoituskutsu kriitikoille ja freelance-kirjoittajille | Ehdotukset 15.4.2020 mennessä

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia myös monien kulttuuritoimittajien ja kriitikoiden työmahdollisuudet ovat heikentyneet merkittävästi.

Tämän takia 70-vuotisjuhlavuottaan viettävä Suomen arvostelijain liitto ry, SARV haluaa yhdessä Kritiikin Uutiset -lehden kanssa tukea kriitikoita ja kulttuurialan freelance-toimijoita tarjoamalla heille lisää työmahdollisuuksia.

SARVin taloudellisen lisäpanostuksen turvin tullaan lehdessä julkaisemaan kymmenen pohdiskelevan esseen sarja aiheesta Kritiikki ennen ja nyt: Muutoksia suomalaisessa taidekritiikissä viimeisen 70 vuoden aikana.

Digitalisaatio on ollut pitkään ajankohtainen aihe myös kritiikin alalla. Koronapandemian aiheuttama fyysisten kontaktien minimoiminen yhteiskunnassa on kuitenkin johtanut todelliseen digiloikkaan, joka vauhdittaa virtuaalisten yhteisöjen arkipäiväistymistä kulttuurin alueella. Erilaiset vapaasti netin kautta virtuaalisilla alustoilla tarjottavat esitykset runoesitysten livestriimauksista virtuaalisesti järjestettäviin elokuvafestivaaleihin ja taidenäyttelyihin elävät nousukauttaan. Mutta miten nämä kehityskulut muuttavat kriitikon asemaa kulttuurin kentällä?

Entä mitä arkistot kertovat kritiikin muutoksista vuosikymmenten kuluessa? Tai miten sanomalehtiajan vanhat työtavat ja käytännöt suhteutuvat nykyhetken tilanteeseen?

Kontribuutioita toivotaan kritiikin eri alueilta. Näkökulma teemaan on kuitenkin vapaa, se voi olla esimerkiksi esteettinen, poliittinen tai historiallinen. Esseissä voi hyvin olla mukana myös omakohtaisuutta sekä hahmotuksia tulevasta.

Palkkio kustakin esseestä on 400 euroa. Tekstien ohjepituus on 10 000 merkkiä. Tekstejä toivotaan eri taiteenalojen kritiikkiin perehtyneiltä kirjoittajilta. Kannustamme myös niitä kirjoittajia, jotka eivät ole aiemmin avustaneet Kritiikin Uutisia, lähestymään lehden päätoimittajaa essee-ehdotuksin! Esseesarjaa aletaan julkaista kuluvan kevään aikana.

Lähetä siis ehdotuksesi 15.4.2020 mennessä lehden päätoimittajalle sähköpostilla osoitteeseen kritiikin.uutiset(at)sarv.fi

Lue koko ilmoitus


Avoin haku: Liisa Pentti +Co Studion kesäresidenssi 2020 | Haku 24.4.2020 mennessä

Liisa Pentti +Co tarjoaa residenssimahdollisuuden Suomessa ja ulkomailla toimiville tanssi- ja esitystaiteilijoille ja työryhmille uudessa studiossaan Bulevardilla kesä-heinäkuussa 2020. Residenssitoiminnan tavoitteena on tarjota taiteilijoille ja työryhmille rauhallinen työskentelytila, jota voi hakea esim. tutkimukselliseen tai tulevaan projektiin liittyvään työskentelyyn. Residenssin lopuksi taiteilijoilla on halutessaan mahdollisuus järjestää work-in-progress-tyylinen esitys tai tapahtuma.
 
Tarjoamme kaksi 2-3 viikon mittaista residenssiperiodia välillä 22.6.-2.8.2020. Liisa Pentti +Co Studion pinta-ala on 80 m², josta tanssilattian osuus on 68 m². Tilan korkeus on noin 5,5 metriä ja tilassa on ikkunat kahdella seinällä. Studiossa on harmaa tanssimatto, säädettävä loisteputkivalaistus sekä äänentoistolaitteet.
 
Haku residenssiin aukeaa 1.4. ja päättyy 24.4. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää yhteystiedot, residenssiperiodin työsuunnitelma, toivottu ajankohta, mahdollisimman monen työryhmän jäsenen ansioluettelot sekä 1-2 videolinkkiä taiteilijan/työryhmän aikaisempiin töihin. Lähetä hakemus 24.4. mennessä osoitteeseen info (a) liisapentti.com. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 4.5.2020 mennessä.
 
Lisätietoja residenssimahdollisuudesta antaa Liisa Pentti. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info (a) liisapentti.com tai puhelimitse numeroon 050 582 4914.


Onassis AiR | Deadline 24 April 2020

Onassis AiR 2020/21 Open Call invites artists, curators, designers, activists, collectives, filmmakers, educators who defy the marketable academic establishments, lawyers, performance makers, economists, agitators of institutional models, philosophers, and other practitioners who are interested in a communal exploration of two research topics we find urgent to explore during our second year in existence: identities and ecologies.

Fall 2020: Identities Annihilated - Movement I & II (convened by Hypatia Vourloumis)

Spring 2021: Everything Equally Evolved - Movement III & IV (convened by James Bridle)

Application Deadline: April 24th, 2020 at 17:00 Eastern European Time (UTC+03:00)

See the full Onassis AiR Open Call 2020/21 announcement and the link to the application form

https://www.onassis.org/open-calls/onassis-air-2020-21-school-infinite-rehearsals


Open Call for Creativate Digital Arts Festival | Deadline 15 May 2020

The Creativate Digital Arts Festival, which runs during South Africa’s National Arts Festival from 25 June – 5 July, is calling all artists, technologists, futurists, animators, gamers, performers and musicians to reimagine, unravel and question our new world and submit a proposal for the 2020 edition of Creativate. The organisers want to explore the realms of theatre, dance, visual art, film, music, gaming, hacking, coding, design, robotics, virtual reality, crowdsourced inspiration, artificial intelligence and all the spaces and crevices in between.

‘Technological connection is the new normal and we must reimagine what is ‘real’, what is ‘natural’, what is creativity. What does it mean to be human, to be aware, what does it means to produce and consume? What does it mean to be watched and tracked and be infected with malicious code? Also, always be social, always be online, live through the avatar, live your best life? What does it mean to have silence… no social media envy, no late-night pings and pokes? What of the panic of no WiFi, no connection, failed servers and fatal system crashes? What does it mean to have new tools to create and connect and make the world nearer and further through online portals and physical disconnection? How does the world change when we are able to navigate alternative realities through gaming, 3D-print new worlds and experience magic-realism and alternative realities through virtual reality?’

Due to the Coronavirus epidemic, the National Arts Festival will this year take place entirely online. The festival is still organising its digital platform, but in the meantime invites submissions for Creativate 2020 from any one or combination of arts disciplines where the proposed work features or deploys technology as a critical component or tool for execution of the work. Successful applicants will be offered a production budget, presentation/speaker’s fee or honorarium depending on the nature of the proposal.

Deadline: 15 May 2020

Read more: www.nationalartsfestival.co.za/news/creativate2020-call

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Tanssin talo hakee teknistä vastaavaa | Haku 19.4.2020 mennessä

Tanssin talo on nykyisten ja etenkin tulevaisuuden yleisöjen ja esittäjien tarpeisiin suunniteltu kulttuuritila. Haluamme tarjota kokonaisvaltaisia elämyksiä ja huolellisesti suunniteltuja asiakaskokemuksia. Tavoittenamme on luoda tanssille uusia yleisöjä ja kehittää tulovirtoja. Talo avaa ovensa keväällä 2022.

Rakentaminen on tällä hetkellä käynnissä. Talon maanrakennustyöt käynnistyivät lokakuussa 2019, ja arvioitu käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 loppupuoliskolla. Tällä hetkellä suunnittelemme toiminnan teknisiä ratkaisuja sekä valmistelemme teknisiä palveluita ja toimintamalleja.

Head of Technical Deparment -roolissa olet osa johtoryhmää ja raportoit suoraan talon johtajalle. Olet vastuussa esitysteknisten ratkaisujen kehittämisestä rakentamisen aikana ja jälkeen. Valvot Tanssin talon rakennushanketta teknisestä näkökulmasta. Päätehtävänäsi on varmistaa esitysteknisesti toimiva ja tavoitteiden mukainen talo tanssille ja esittäville taiteille.

Head of Technical Department -roolissa vastuualueenasi rakentamisen aikana on

 • varmistaa talon käytettävyys toiminnan näkökulmasta ja vahvistaa omistajuuttamme teknisistä ratkaisuista
 • vastata esitystilojen teknisen käytön suunnittelusta ja resurssien määrittelyistä sekä niiden jalkauttamisesta käytännön toimiksi  
 • suunnitella toimintaamme palveleva teknisen henkilökunnan kokoonpano ja toimintamallit ja määritellä tilojen tekniset palvelut
 • valmistella ja johtaa talon tekninen testaus- ja käyttöönottoprosessi
 • luoda talon teknisen käyttöönoton aikataulut  
 • rekrytoida ja johtaa teknistä tiimiä.

Käyttöönoton jälkeen

 • otat osaa talon strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun
 • jalkautat strategiaamme teknisessä tiimissä
 • kehität teknisiä resurssejamme ja toimintojamme
 • varmistat, että tekniset ratkaisumme vastaavat käyttäjien ja asiakkaiden tarpeita
 • johdat teknistä tiimiä ja teknisiä ostopalveluitamme.

Sinulla on vahva ymmärrys erityisesti tanssitaiteen vierailunäyttämöiden teknisistä vaatimuksista. Etsimme esitystekniikan moniosaajaa, jolla on

 • kokemusta esimiehenä työskentelemisestä sekä vahvaa käytännön työkokemusta
 • erinomainen osaaminen ja ymmärrys esitystekniikasta  
 • vahvaa näyttöä teatteritilojen teknisestä kehittämistä
 • käytännön ymmärrystä tanssituotannoista etenkin vierailunäyttämöiden näkökulmasta
 • sujuva kirjallinen ja suullinen osaaminen englannista työkielenä.

Tarjoamme ainutlaatuisen roolin avainhenkilönä tulevaisuuden tanssinäyttämön rakentamisessa. Olet osa rentoa mutta kunnianhimoista tiimiä, joka kunnioittaa sinua omana itsenäsi. Työpisteesi sijaitsee mukavissa toimistotiloissamme Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Herätimmekö kiinnostuksesi? Lähetä hakemus palkkatoiveineen sekä CV:si sähköpostitse 19.4.2020 mennessä osoitteeseen recruitment(a)tanssintalo.fi. Haastattelemme valittuja kandidaatteja toukokuussa 2020. Työn aloitusajankohta on neuvoteltavissa, mutta toivomme pääsevämme töihin kanssasi viimeistään elokuussa 2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtaja Matti Numminen (+358 50 467 0276) maanantaina 30.3. klo 13-15, maanantaina 6.4. klo 10-12 ja tiistaina 9.4.2020 klo 13-15. 

Lue koko ilmoitus Tanssin talon sivuilta


KOM-teatteri etsii teatteriteknikkoa | Haku 24.4.2020 mennessä

KOM-teatteri etsii teknisen tiiminsä vahvistukseksi teatteriteknikkoa. Etsimämme henkilön työtehtävä on laaja-alainen ja luova, sen ytimessä on vahva teatteritekniikan (valo, ääni, video) tuntemus. Työtehtäviin kuuluu esitystekniikan rakennus ja purku sekä esitysten ajo. KOM-teatterissa käytettävät laitteet/ohjelmistot: MA Dot2, Digico S21, Ableton Live, QLab, Adobe CC, Vectorworks ym. Järjestelmien, laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön annetaan opastus. Teatteritekniikkaan liittyvien töiden ohella teatteriteknikko toimii tarpeen mukaan lavastepystytyksissä apuna – lavasterakennustaidot plussaa! – sekä avustaa muissa työnantajan osoittamissa työtehtävissä. Toivomme, että teatteriteknikollamme on myös perustiedot sähkötekniikasta.

Koska teemme teatterissa töitä yhdessä, toivomme että teatteriteknikollamme on hyvät sosiaaliset taidot ja että hän puhuu hyvää suomea. Muu kielitaito on plussaa. Työn suorittaminen edellyttää myös ajokorttia (B).  

Tarjoamme kokopäivätyön yhdessä Suomen legendaarisimmista ammattiteattereista Helsingin Ullanlinnassa. Työ alkaa 1.7.2020 tai sopimuksen mukaan. Työtehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

Jos epäsäännölliset työajat eivät ole sinulle ongelma ja koet muutenkin sopivasi kuvaukseemme, lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoivomuksen kera 24.4.2020 mennessä osoitteeseen tomi.suovankoski (a) kom-teatteri.fi.  
 
Lisätietoja tehtävästä antaa valosuunnittelija Tomi Suovankoski puh: 040 5198656.


Konstuniversitetets Teaterhögskola söker professor i skådespelarkonst | Ansök senast 3.5.2020

Konstuniversitetets Teaterhögskola (Helsinki) söker PROFESSOR I SKÅDESPELARKONST (på svenska)
med ett föränderligt ansvarsområde för en tidsbunden femårsperiod som börjar 1.1.2021.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 3.5.2020 kl. 23:59 (UTC +2).

Information om anställningen och ansökningsprocessen på https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/lediga-jobb/

Linkedin https://www.linkedin.com/school/uniartshelsinki

MUITA ILMOITUKSIA

Kaikki teatterista Podcastin ensimmäinen osa julkaistu

Rosanna Liuskin Kaikki teatterista Podcastin ensimmäinen jakso saapui! Helsingin Kaupunginteatteri 'n ohjaaja Lauri Maijala kertoo meille ajatuksiaan ohjaamisesta, teatterin tekemisestä ja tulkitsemisesta ja vaikka mistä muusta: kommenteissa jakson ranka, josta voi valita itselleen mielenkiintoisen aiheen ja minuuttikohdan.

Spotify

Podbean

www.facebook.com/kaikki.teatterista/


Pragma Helsinki: Virtuaalinen Tuottajaklinikka tanssin ja sirkuksen kentälle

Pistikö korona suunnitelmat uusiksi? Oletko hukassa kaikkien uusien apurahojen ja tuotanto- ja viestintäsuunnitelmien kanssa? Mietitkö mitä tehdä, kun kaikki kevään tulot menivät? Ei hätää, me pragmalaiset olemme täällä sinua varten.  

Olemme päättäneet avata maksuttoman virtuaalisen Tuottajaklinikan koko tanssin ja sirkuksen kentälle ainakin 30.4.2020 saakka. Tuottajaklinikalla pyrimme vastaamaan mahdollisimman monipuolisesti teidän taiteilijoiden kysymyksiin ja auttamaan kaikessa missä apua tällä hetkellä kaikkein kipeimmin tarvitaan.  

Voit varata meiltä maksuttomia 45 minuutin mittaisia etäaikoja 6.4.2020 alkaen sähköpostilla. Kerrothan sähköpostissa muutamalla lauseella, mitä asiaa haluat käsitellä, jotta ehdimme valmistautumaan asiaasi ennen tapaamista. Tapaaminen voidaan järjestää Google Hangoutissa, Zoomissa tai Skypessä, mikä vain sinulle parhaiten sopii.  

Lue lisää Tuottajaklinikasta Pragma Helsingin sivuilta


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.