22.05.2018

TINFO e-Nytt 3 / 2018

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG

FESTIVALER

OPEN CALL

STIPENDIER OCH BIDRAG

KURSER OCH WORKSHOPS

JOBB

twitter.com/tinfotweets

TEATERNYTT I FINLAND

MOTI: finländskt internationaliseringsprogram antog fem grupper

Teaterinfo Finland (TINFO) fick ta emot hela 28 ansökningar om deltagande i projektet för internationaliseringsutveckling inom teater- och performance. Det treåriga MOTI-programmet siktar på nya konstnärliga och produktionsmässiga modeller som ger föreställningarna nya publiker och därmed längre livslängd än förr.

Under urvalsprocessen utvärderades en del av ansökningarna av utländska experter. Till internationaliseringsprogrammet MOTI, som är skapat för grupper och arbetspar, valdes följande fem ensembler: Hirvanen ja Valkeapää, Jalostamo², Oblivia, sadsongskomplex:fi samt W A U H A U S.

Maija Hirvanen och Juha Valkeapää har gjort varsin lång karriär både i Finland och utrikes, bl.a. hör de till de regelbundna gästartisterna på festivalen Baltic Circle. Nu kommer de att förena sina krafter och göra sitt första gemensamma verk.

Jalostamo² är en teatergrupp bestående av skådespelare Anna Lipponen, ljusdesigner-scenograf Petri Tuhkanen och producent Jaakko Lenni-Taattola. Gruppen samarbetar just nu med den ryktbara estniska teatern NO99.

Den egensinniga gruppen Oblivia är redan känd i många europeiska länder. Gruppen, som snart fyller 20 år, siktar på en stor internationell samproduktion år 2020.

sadsongskomplex:fi som grundades av regissören och dramatikern Jari Juutinen och skådespelaren Liisa Sofia Pöntinen, fick återigen en inbjudan till Festival OFF d’Avignon. De har turnerat mycket i Ryssland och bl.a. uppträtt på Fringe-festivalen i Edinburgh.

Den multikonstnärliga gruppen W A U H A U S har utvecklat en ny kollektiv arbetsmetod för att producera föreställningar. Kollektivet strävar efter att bygga ett nätverk av internationella delproducenter, längre samarbeten, nya publiker och därmed längre livslängd för verken.

Vad är MOTI?

Programmets namn, MOTI är härlett från latinets motus, som betyder rörelse. MOTI hjälper teater och performancekonst på traven för att nå utanför Finlands gränser. Å andra sidan syftar MOTI på motivation, något som behövs då teaterkonstnärer besluter sig för att söka sitt levebröd i utlandet. Det kräver brinnande lust och stark motivation att bjuda ut den egna konsten i den internationella marknadens hårda konkurrens.

www.tinfo.fi/moti


Projektet NOKKA nosar efter gemenskap

Teaterfolket har en ömsesidig vilja att överskrida statliga och kulturella gränser mellan Finland och Ryssland. Specialunderstödet som Undervisnings- och kulturministeriet beviljat Teaterinfo Finland (TINFO) för teatersamarbete mellan Finland och Ryssland har gett konkreta resultat. Projektet räcker i två och ett halvt år och går under namnet NOKKA/HOC [nos] (=näbb, näsa). Namnet ger uttryck för nyfikenheten som drivkraft inom konsten.

År 2018 deltog följande grupper och institutioner i projektet: Kajana stadsteater, examensprogrammet för teaterarbete (Näty) vid Tammerfors universitet, Q-teaterns internationella festival Baltic Circle, den finlandssvenska teatergruppen DuvTeatern, finsk-ryska InterLab, gruppen Vapaa Vyöhyke samt Aura of Puppets. TINFO utnyttjar sitt kunnande, sina ryska teaternätverk och personliga kontakter vid sammankopplandet av olika aktörer.

I augusti kommer man i samarbete med programmet Näty vid universitetet i Tammerfors att förverkliga en unik nätverks- och utbildningsperiod. Då kommer Näty-eleverna att repetera in en ryskspråkig föreställning i Ryssland med regissör Boris Pavlovitsh. Under utbildningen kommer man att undersöka hur ett främmande språk påverkar skådespelarnas uttryck, närvaro och interaktion.

På Baltic Circle-festivalen i november blir det premiär för dokumentteaterföreställningen Death at Work, ett verk där man presenterar människor som arbetar med döden och deras tankar om livet. Föreställningen är planerad och regisserad av Semjon Aleksandrovski vid Pop Up Teatr i Sankt Petersburg. Föreställningen Toivo av gruppen Vapaa Vyöhyke har fått en inbjudan till Kazan och Mikko Bredenbergs och Mira Taussis (Aura of Puppets) pjäs Huoneet meren äärellä till Parallels-festivalen i Kurgan. Projektet ger TINFO möjlighet att stå för resekostnader.

DuvTeatern gör personer med funktionsvariationer banbrytande teaterkonst i Finland. De har funnit en grupp syskonsjälar i Sankt Petersburg, Team of Apartment (Kvartira) och grupperna kommer att samarbeta i en gemensam teaterverkstad 2019. Föreningen InterLab förbereder ett samarbetsprojekt med tonvikt på den virtuella teaterns verktyg tillsammans med den karelska nationalscenen i Petrozavodsk. Regissör är Oleg Nikolaenko, som är bosatt i Finland. Bröderna Karamazov på stadsteatern i Kajana har försetts med rysk textning och föreställningen marknadsförs för ryska festivaler.

 

(TINFO 21.5.2018)

Läs mera om projektet NOKKA


Kollektivet Toisissa tiloissa gestaltar ett korallrev i Hamburg

Live art-kollektivet Toisissa tiloissa gästar Dangerous Minds-festivalen i Hamburg den 26-28.5.2018. Där förverkligas den Stora Korallrevsworkshopen samt en undervattensdemonstration tillsammans med publiken. Deltagarna genomgår en metamorfos till utrotningshotad korall. Till verket hör vykort med ett budskap till människorna: ”Det är för hett här. Hälsningar, Korallen.” Uppvärmningen av havsvattnet som följd av växthuseffekten hotar att utplåna stora hela ekosystem och korallrevet med dem.

Urpremiären för Det Stora Korallrevet var i april på festivalen Kontula Electronic i Helsingfors. Även den finländska gruppen Oblivia deltar i Dangerous Minds-festivalen i Hamburg. Festivalen är arrangerad av konsthuset Kampnagel.

(TINFO 3.5.2018)


Oblivias Children and Other Radicals har premiär i Hamburg

Den finländska performancegruppen Oblivia, grundad år 2000, har blivit känd för sina grandiosa idéer och sina minimalistiska föreställningar. Gruppens nya verk Children and Other Radicals har premiär 24 maj i Hamburg under produktionshuset Kampnagels Dangerous Minds -festival, vars tema är samarbetet mellan barn och vuxna.  

För Children and Other Radicals har Oblivia kompletterat sitt team med en grupp Helsingforsungdomar. Tonåringarna och de professionella konstnärerna jobbar tillsammans på jämlik grund när de med konstens medel granskar ekonomiska strukturer och penningens makt.

Under föreställningen funderar de olika generationerna över mekanismerna för hur makt fördelas och vilken roll pengarna spelar. Både X-, Y- och Z-generationens framtidsvyer är företrädda på scenen i detta samtidigt humoristiska och djuplodande verk.  

Oblivia ger också work-shops i Oblivias “do what you saw” praxis som är en viktig del av föreställningen tillsammans med barnen i Hamburg.  

Premiär 24 maj 2018 på Dangerous Minds -festivalen, Kampnagel, Hamburg. Finlandspremiären är på Helsingfors Festspel 29 augusti 2018. 

Med stöd av: Helsingfors stad, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden & Centret för konstfrämjande,  Elbkulturfonds der Kulturbehörde Hamburg, Finnland-Institut, TINFO –Teaterinfo Finland

Information, intervjuförfrågningar och pressreservationer: informatör Katja Tolonen, katja(a)oblivia.fi  050 492 2017


Invisible Lands på en bred Europaturné 

Den till Grus Grus Teater hörande duon Livsmedlet fortsätter sin internationella turné i år genom att uppträda Invisible Lands i 7 olika länder, på 15 olika festivaler med totalt 60 framträdanden. Ishmael Falkes och Sandrina Lindgrens nutida dockteaterföreställning öppnar upp temat flyktingskap från ett originellt perspektiv. I en modig lek med storleksskalor förändras skådespelarnas kroppar till landskap i vilka miniatyrkaraktäreras resor äger rum.  
 
Invisible Lands adresserar glappet som uppstår mellan medias bild av flyktingar och flyktingarnas egna fysiska upplevelse, glappet mellan “dom” och “oss”.  

Detta år besöker föreställningen Frankrike, Polen, Sverige, Tyskland, Ryssland, Slovenia och Norge. Nästa år fortsätter turnén i Tyskland och Frankrike samt även i Spanien, Belgien, Skottland, Danmark och Kanada. 
 


Hur kan vi motverka sexuella trakasserier?

När det gäller att motverka sexuella trakasserier har man i Sverige hunnit bra mycket längre än här hemma och i kölvattnet på #metoo- kampanjen har Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film tillsatt en kommission för att gripa tag i problemet och ge förslag till vad som bör göras!

Sexuella trakasserier brukar trivialiseras, beläggas med skam, skämtas bort, osynliggöras, bortförklaras, försvaras, idealiseras och befästas som oundvikliga. Men nu är tiden inne för att stanna upp, granska och agera mot detta som bara har fått pågå utan att bli ifrågasatt.

Nu är kommissionens rapport publicerad: Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring -- Rapport från Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten 2018.
 
Kommissionen konstaterar att sexuella trakasserier handlar om makt, maktmissbruk och ojämställdhet. Kommissionen kommer med flera förslag för att motverka maktmissbruk och sexuella trakasserier inom de konstnärliga branscherna, bl.a.:  
 
- analys av aktuell lagstiftning och genomgång av förfaranden i ljuset av rådande avtal inom branscherna som berörs
- genomgång av aktuella kollektivavtal inom teater, dans, film, opera, musik i syfte att förbättra dem
- rekommendationer ang. förebyggande åtgärder
- identifiering av härskartekniker  
- skapa förutsättning för gott ledarskap
och mycket mer...

Rapportens rubrik kan vara missvisande för en finländsk läsare, det problemkomplex som rapporten tar upp handlar inte enbart om scenkonst. I Sverige täcker begreppet scenkonst ett brett fält: teater, opera, dans, musik – allt det som på finska kallas esittävät taiteet.  

Rapporten översätts som bäst till finska och kommer att presenteras på Tammerfors teaterdagar i augusti.  

 
(TINFO 22.5.2018)

Läs mera om ämnet: Nolltolerans för trakasserier

Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring  Rapport från Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten 2018


Arbetsmiljön i scenkonstbranschen bör förbättras

I scenkonstbranschen (musik, teater, dans, cirkus, med mera) finns många arbetsmiljöfaktorer som innebär risk för belastningsskador och arbetsolyckor. Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt Floor is Yours! har som målsättning att främja utvecklingen av säkerhetsledningen och säkerhetskulturen i branschen. Projektet har en unik omfattning och genomförs med medverkan av landets mest betydande instanser på scenkonstområdet. I projektet deltar konstnärer, teknisk personal och ledande personal i branschen. 

Delta i enkäten och lyfta fram dina egna synpunkter och erfarenheter om faror och störningar i arbetet och om hur säkerheten/välbefinnandet hanteras samt vilka utvecklingsbehov som finns

Läs mer

Mer information:
Pia Houni, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2401, pia.houni(a)ttl.fi
Susanna Visuri, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 5912, susanna.visuri(a)ttl.fi

Www: https://www.ttl.fi/floorisyours
Twitter: #stagelleturvallisesti
Instagram: @stagelleturvallisesti

TINFO BETJÄNAR 

Teaterstatistik 2017 utkommer före midsommar 

Teaterinfo Finlands (TINFO) årliga teaterstatistik utkommer 19 juni 2018. I statistiken (Teatteritilastot 2017) finns statistik över sammanlagt cirka 200 aktörer inom teater, dans och cirkuskonst.
 
Statistiken ger en bild av teatrarnas ekonomi, personal, repertoar, föreställningsantal, gästföreställningar och samproduktioner. Statistiken innehåller också information om teaterns geografiska tillgänglighet och genusordning. Om man studerar statistikens långa tidsserie kan man få ett långtidsperspektiv på utvecklingen. 

Från den 19 juni 2018 kommer Teaterstatistiken 2017 samt ytterligare information och material att finnas på TINFOswebbsida: www.tinfo.fi/tilastot

Förfrågningar: 
TINFO / vd Hanna Helavuori, +358 44 3631722 hanna.helavuori(a)tinfo.fi  


TINFO stipendium för översättning

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.    

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år. För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 23 maj 2018.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.    

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Teaterinfo Finlands nya styrelse 2018-2019

Styrelsen för Teaterinfo Finland (TINFO) väljs för två år i taget. Förutom ordförande och viceordförande väljs högst åtta ledamöter. Minst en av dem bör representera det svenskspråkiga teaterfältet.

TINFO-styrelsen 2018-2019

Ordförande Mikko Kanninen, doktor i teaterkonst, universitetslektor

Medlemmar

Elias Edström, skådespelare, regissör
Markku Hoikkala, manusförfattare, författare
Elina Kuusikko, verksamhetsledare
Saana Lavaste, regissör, professor
Samuli Nordberg, danskonstnär, universitetslektor
Kalle Ropponen, ljusdesigner
Annukka Ruuskanen, verksamhetsledare
Hanna-Reetta Schreck, sakkunnig i organisationsfrågor
Anna Veijalainen, teaterchef

EVENEMANG

Digiteatterin #kaaosperhonen -hackathon | 31.5.2018, Riihimäki

Näemme digitaalisuuden mahdollisuuksina ja unelmien täyttymisen välineenä. #digiteatterin hackathon on paikka luoville kohtaamisille, uusien oivallusten tekemiselle ja erityisesti sinun ajatustesi esiintuomiseen. Tule mukaan etsimään, tutkimaan ja löytämään yhdessä!

Vaivaavatko nämä kysymykset sinua öisin:

 • Onko sosiaalinen media yhteisten asioiden päänäyttämö?
 • Millainen sosiaalinen media voisi olla tarinankerronnan paikkana?  
 • Mitä digitalisaatio tarkoittaa luovan toiminnan näkökulmasta?

Hackathonissa pääset työskentelemään digitaiteilijoiden Maria Oivan, Jyrki Pylvään ja Aku Meriläisen kanssa. Alustajina ovat mediataiteen tienraivaaja Minna Tarkka, tanssija-koreografi Pia Lindy ja pelisuunnittelija, perrformanssitaiteilija Pekko Koskinen.

Hackathoniin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.  

Ilmoittautumiset Hackathoniin 27.5.2018 mennessä.   

Katso hackathonin ohjelma Digiteatterin Facebookista

Hackathonissa osallistujat jaetaan alustusten jälkeen ennakolta määriteltyihin työryhmiin, joille annetaan erilaisia toimeksiantoja. Hackathonin aikana tuotettu materiaali on vapaasti kaikkien osallistujien käytössä ja Riihimäen Teatterilla on oikeus käyttää sitä osana #digiteatterin #kaaosperhonen -teosta.

Riihimäen Teatteri tarjoaa hackathoniin osallistuville ruokaa ja juomaa, langattoman nettiyhteyden ja tilat työskentelylle.

Lisätietoja: tuottaja Paula Susitaival, 044 709 0971, paula.susitaival(a)riihimaenteatteri.fi

#kaaosperhonen on ajalla 1.4.2018-31.3.2019 tapahtuva immersiivinen teoskokonaisuus.  

Lue lisää Kaaosperhosesta


Northern Platform #1 | 6.6.2018, Kittilä

Northern Platform #1
june 6th at 10.00-17.00
Särestöniemi studio
(Särestöntie, kaukonen)
How to co-operate? Experiences and best practices from cross-disciplinary and international projects and tools for artistic collaborations and regional networks.

Northern Platform is an encounter of performing arts professionals from the Northern parts of Nordic countries. It is a one-day event for mutual sharing, discussion and collaboration.  Northern Platform aims  to provide tools for regional collaboration in the field of performing arts and the event is targeted to artists and other art professionals who are interested in co-operation in the High North region.

Northern Platform #1 provides new angles to networks and regional collaboration. The invited speakers are experienced artists, developers and representatives of performing arts networks and organisations from the Nordic countries. The day's schedule will consists of speeches, case presentations, panel discussions and mutual sharing. Northern Platform #1 is an opportunity to improve one's own capacity for regional collaboration, wider the perspective of Northern performing arts and find new partners for the future collaborations.

Invited speakers: artists Thomas Eisenhardt (DK), Juha Hurme (FI), Catherine Poher (DK/FR), Ida Løken Valkeapää (NO), researcher Sami Keto (FI), producer and expert of Arctic collaboration Inger-Marie Lampe-Lupton (NO) and others.

In Northern Platform #1 you will also hear more about a recently established Northern Network for Performing Arts. The participants will also have an opportunity to influence on the concept and activities of the network and create new inclusive practices.

Read more


#Metoo – Hur vill vi förändra vårt arbetsklimat? | 8.6.2018, Hangö

FREDAG 8.6 kl. 13:00 Alan’s Café

En mötesplats där vi vill vara med och fundera kring lösningar på de problem som vi har på teaterfältet med allt från sexuella trakasserier till ohållbara maktstrukturer.
 
Vi lyssnar till talare från olika delar av fältet och deras funderingar  kring en väg framåt. Efter det blir det publikdiskussion kring hur vi  tillsammans kan gå vidare.
 
Camst är en arbetsgrupp tillsatt av Cefisto. Vi arbetar för främjandet  av en trygg arbetskultur på det svenska teaterfältet i Finland fria från  sexuella trakasserier. Vi vill också hjälpa till att skapa hållbara och  rättvisa strukturer för att förbättra miljön för alla teaterarbetare.
 
Arbetsgruppen:
Elias Edström, Regissör
Anna Simberg, Dramaturg
Nina-Maria Häggblom, Dramaturg
Emilia Jansson, Teaterstuderande
Övriga talare:
Marina Meinander, Konstnärlig ledare för Lilla Teatern
Åsa Salvesén, Teaterchef
Mari-Helen Hyvärinen, Skådespelare
Joel Backström, Filosof
 
Genre: Seminarium
Längd: 2h
Språk: Svenska

Läs mer


Exploring Sustainability under the Midnight Sun -konferenssi | 18.-20.6.2018, Rovaniemi 

Res Artis Meeting Rovaniemi, Lapland Finland

Exploring Sustainability Under the Midnight Sun
18 – 20 June 2018

In partnership with the Arts Promotion Centre Finland and the City of Rovaniemi (http://www.visitrovaniemi.fi/) Res Artis is excited to announce our next meeting Exploring Sustainability under the Midnight Sun in Rovaniemi, Lapland, Finland from 18 – 20 June 2018.

This 3-day meeting will address the theme of Residencies and Sustainability from different angles – The sustainability of the arts residencies field; Indigenous aspects; Interdisciplinary residencies; the intersections between curators and residencies; and the concept of ‘ethical tourism’. Questions that will be discussed include: How can residency operators pursue their activities to better meet the principles of sustainability? How can residencies contribute to sustainable regional development? And what is the social and economic impact of residencies?

The event will take place in the remote but culturally dynamic and vibrant Arctic region at the height of the Midnight Sun, offering a topical location for the meeting’s focus on sustainability. Participants from all over the globe are invited to experience the unique environmental arts scene of Northern Finland and learn more about Indigenous aspects to residencies and the need for ethical tourism through the local Sami people.

 Res Artis
 
Läs mer:
www.resartis.org/en/meetings/upcoming_meetings/june_2018_-_rovaniemi_lapland/ 


LUST open lecture Thomas Frank | 9.6.2018, Hangö

Telling Time – Storytelling in Performative Theatre
9.6.2018 kl. 14:30 på Alan’s Café, Rådhustorget 4 Hangö

LUST arrangerar ett öppet föreläsningstillfälle med Thomas Frank under Hangö Teaterträff. Föreläsningen arrangeras som en del av projektet Den autonoma skådespelaren#3 – Storytelling: Från samhället tillbaka till scenen.  Föreläsningen hålls på engelska.

I en offentlig föreläsning kommer Thomas Frank att ge en inblick i den historiska utvecklingen som lett till samtida strategier av berättarkonst. Föreläsningen utgår från Hans Thies Lehmanns teori om den postdramatiska teatern, som postulerade skillnaden till dramatisk teater, och som inte huvudsakligen bygger på litterära berättelser. Under de senaste två decennierna har många samtida scenkonstnärer presenterat nyskapande konstnärliga strategier för att berätta historier i teater som inte är baserade på skriven drama utan är rotade i specifika performativa strategier. Föreläsningen ger olika praktiska exempel och reflekterar på estetiken för berättarkonst och nya narrativ inom samtida teater.

Thomas Frank är konstnärlig ledare för Residens-programmet på Schauspiel Leipzig och internationell gästande kurator på VabaLava Tallinn. Han var tillsammans med Haiko Pfost konstnärlig ledare vid brut Wien mellan 2007 och 2015. Thomas Frank arbetade tidigare han som programplanerare, producent och dramatiker på Sophiensaele Berlin och Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt och utvecklade ett antal program om berättande i samtida teater som “Telling Time” i Sophiensaele, som återintroducerade kraften i storytelling inom perfomativ teater. Han utexaminerades med en MA i teater-, kommunikations- och mediestudier vid universitetet i Leipzig år 2000.

Den autonoma skådespelaren utförs som ett av de strategiska projekten som stöds av Svenska kulturfonden. Föreläsningen arrangeras med stöd av Goethe-Institut Finnland.

Läs mer


Future is Present Encounters at Tampere Theatre Festival | 10-11 Aug 2018

TINFO – Theatre Info Finland  and the Tampere Theatre Festival together with New Play Finland will arrange encounters between international curators, festival directors, dramaturges and Finnish performing arts artists and playwrights on 10th -11th August 2018 . On 11th August we will concentrate on new, Finnish playwriting. You will have the chance to meet young artists and playwrights and see performances.

We would like to invite you to come and experience our Future is Present programme. We would be proud to introduce you to the work of some of the most intriguing and exciting artists, thinkers, and activists of the Finnish theatre scene. Their work is challenging, honest, and funny as hell.   

Performances and events in the Future is Present programme

Thursday 9th Aug

16:30 Cock Cock… Who’s There?
by Samira Elagoz

19:00 Turkka kuolee
by Ruusu Haarla & Julia Lappalainen

Friday 10th Aug

11.30-14.00 Meeting with young theatre artists
Amanda & Olga Palo, Ruusu Haarla & Julia Lappalainen, Ami Karvonen & Anni Puolakka, Milja Sarkola

15:00 Turkka kuolee
by Ruusu Haarla & Julia Lappalainen

19:00 Kilari
by Amanda & Olga Palo

Saturday 11th Aug

10:00 -12:00 Meeting with playwrights and dramaturges (in cooperation with UNO)
Pipsa Lonka, E.L. Karhu, Marie Kajava, Iira Halttunen, Laura Valkama, Otto Sandqvist

12:00 -13:00 Informal meetings, discussions

13:00 Nälänhätä by Marie Kajava – stage reading

14:00 Kilari by Amanda & Olga Palo

19:00 I Would Prefer Not To
by Milja Sarkola   

Sunday 12th of Aug

15:30 I Would Prefer Not To
by Milja Sarkola 

Link to the entire main programme of the festival

For further information please contact:
TINFO – Theatre Info Finland  / Director Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi


Med Norden som scen | 12.9.2018, Esbo

Save the date: Med Norden som scen
Tid: Ons 12.9.2018 kl. 13.30-15.30
Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5, Esbo, Finland

Ett branschmöte för teaterchefer, dramatiker och finansierer inom scenkonst. Inför finlandspremiären av den nordiska samproduktionen Episod av Lars Norén ordnar Hanaholmen i samarbete med Svenska Teatern en träff för professionella inom scenkonst.

Case Jupiter Josephsson
Jupither Josephsson Theatre Company är ett fristående scenkonstkompani som med förebilder i kontinentens produktionsformer ökar utbytet och samproduktionen mellan teatrar i såväl Europa som olika städer i Sverige. Kompaniet ska vara en konstnärlig spjutspets som berikar och ger en injektion av högkvalitativ scenkonst med tydlig samtidskoppling till svenskt kulturliv samt stärker samarbeten med teatrar och festivaler i Europa.

Ulrika Josephsson från Jupither Josephsson Theatre Company presenterar en samarbetsmodellen för Episod, som är kompaniets tredje produktion.

Efter inledningen fokuserar deltagarna på följande frågeställningar:

 • Nordiska samarbeten 2018 och i framtiden?  
 • Hurudana produktioner söks för vilka tider och vart?  
 • Under vilka förutsättningar kan vi fortsätta utveckla turnéerna mellan Sverige och Finland?  

Diskussionen leds av Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin.

Efter branschmötet fortsätter eftermiddagen med ett scensamtal ”I fokus Lars Norén” öppet för allmänheten. I fokus Lars Norén kl. 16:30-17:00 i auditoriet Celsius. Läs mer om scensamtalet här

Anmäl dig till branschmötet via denna länk

Tilläggsinformation: Projektchef Jaana Tamminen, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi

TEATERFESTIVALER

Hangö Teaterträff | 7.-10.6.2018, Hanko

Hangö teaterträff är en årlig festival där scenkonst uppförs, upplevs, diskuteras och utvecklas. Festivalen verkar i diagonalen mellan lokalt och internationellt, traditionellt och experimentellt. En samlingsplats i scenkonstens tecken i Hangös unika skärgårdsmiljö.
 
Hangö Teaterträff 2018 program
 
Biljetter kan ni köpa här


URB festival |  7 - 14 June 2018, Helsinki

URB is an annual urban art and culture festival that presents the influence of ever-changing urban and youth culture on different forms of contemporary art. The festival is produced by Kiasma Theatre.

Read more


15th Black and White Theatre Festival 6.-10.6.2018

The main festival theme is  ‘15 1/2`
Artistic Director Kamran Shahmardan

For more information


Silence festival | 6 - 10 June 2018, Kittilä

Silence festival gathers the most interesting performances and artists from Finland and abroad to Lapland. The multidisciplinary program of art and culture is spread in and around Kaukonen village. At the Silence festival you will experience art, beautiful nature and a very special atmosphere.

Read more


Paikallisliike Festival | 13 - 19 June 2018, Helsinki

Regional Dance Centre of Eastern Finland ends its spring season with the annual Paikallisliike Festival, which presents a comprehensive overview of the latest works by dance artists from Eastern Finland.

Read more


Full Moon Dance Festival | 25 -29 July 2018, Pyhäjärvi

The main aim of the Full Moon Dance Festival is to keep abreast of the time and to respond to the challenges presented by the changes taking place in the dance world by offering choreographers and dancers an opportunity to work and present their work, providing them with feedback from experts and audiences in post-performance discussion sessions and by arranging courses in various areas of dance.

The programme of this year’s festival is unusually international. There are seven works from abroad, and eight works from Finland in the programme. Guest performers come from 13 countries: Belgium, Brazil, Burkina Faso, Congo, Germany, Iraq, Luxemburg, Portugal, Senegal, Spain, Switzerland, Syria and Taiwan.

For more information


Tampere Theatre Festival | 6 - 12 August 2018, Tampere

Tampere Theatre Festival is the oldest and the largest professional theatre festival in the Nordic countries, serving as a display window for the finest Finnish and international productions. The festival programme includes 21st century drama, classics, circus, dance theatre and street theatre.

The 50th edition of Tampere Theatre Festival takes place 6th–12th of August 2018 around the city of Tampere.

For more information


Helsingfors festspel | 17 Augusti – 2 September 2018, Helsingfors

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Finland. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

Läs mer


SAMPO 2018 – International Puppet Theatre Festival 22.-26.8.2018, Helsinki

Puppet Theatre Sampo is organizing an international puppet theatre festival for the second time this year. Stay tuned for SAMPO 2018, coming in August!

The festival program will be announced later in the spring. Again we will offer performances for both children and adults, visual theatre and music as well as puppetry. A festival club is open in the evenings at Sampos Fairytale Café, offering interesting artists for adult audiences and a place for the audience and artists to meet.

Performances will take place in Puppet Theatre Sampo in Erottajankatu, but also other venues nearby.

Our partners and collaborators in the festival are Helsingin Juhlaviikot / Helsinki Festival, The City of Helsinki, Teatteri Avoimet Ovet, Päivälehti Museum among others.

Check out the program of the first international puppet theatre festival SAMPO 2017 at nukketeatterisampo.fi/sampo2017.

Follow our work and find out what is to come for the new festival on Facebook: @sampofestivaali!


ANTI - Contemporary Art Festival | 25 - 30 September 2018

The 17th edition of ANTI - Contemporary Art Festival will take place between 25th and 30th September 2018. Internationally celebrated, award-winning artists from around the world will present projects engaged with ideas of play, playfulness, games and gaming.

Read more


Time of Dance Festival | 26.-29.9.2018 Jyväskylä, Äänekoski, Joutsa, Jämsä

The vibrant and ever evolving cultural life of Jyväskylä continually revives the expression of the  city, while keeping a tight grip on the here and now. This can be seen in how new approaches are appreciated with genuine interest in the arts.

The 2018 programme presents several of this dance-year’s most interesting new performances. Interaction between dance and live music is one of the central themes for this year’s festival: Compañia Kaari & Roni Martin bring their own version of Tolstoi’s classic Anna Karenina, accompanied by a four-person band; on the City Theatre’s main stage Tero Saarinen and Kimmo Pohjonen perform their duet, Breath, which recently premiered in Canada; and we demonstrate what emerges when a cross cultural team meets chamber musicians from the Jyväskylä Symphony. But these are just a fraction of the festival’s diverse performances. Be curious, and let dance surprise you.

Read more

OPEN CALLS

Open Call: LUST / DEMO Deadline 10 Sep 2018

LUST / DEMO –  6.10.2018 på Reprum, Verkstadsgatan 10A, Helsingfors
 
Syftet med LUST / DEMO är att erbjuda en plattform och ett kollegialt forum för att utveckla halvfärdiga idéer för sceniska verk, inspireras och komma vidare i en konstnärlig process. Tillställningen är öppen, men har ett begränsat antal platser. Vi avrundar det hela med fest!
 
LUST / DEMO verkar utifrån följande ramar:
 
– På festivalen presenteras företrädesvis verk/koncept av arbetsgrupper som består av minst en LUST-medlem. Soloverk är också välkomna.
 
– Festivalen är till för demon eller presentationer av verk och koncept, inte för föreställningar som redan är långt inne i en repetitionsperiod. Med detta hoppas vi öppna upp för möjligheten att hitta nya konstnärliga riktningar, nya arbetsgrupper bildas eller gamla formas om kring nya idéer.  
 
– Jämbördig, konstruktiv diskussion, feedback och vilt idéande är en väsentligt del av festivalen.  
 
Mer info

Deadline för intresseanmälningar är 10.9.2018 och skickas med rubriken LUST / DEMO till lustrf(a)gmail.com
 
Frågor kan riktas till verksamhetsledaren på samma adress.
Varmt välkommen och tveka inte att fråga om det finns funderingar!


Call for Young Theatre Artists | Deadline 28 May 2018

Call to join the Network of Emerging Artists and Professionals as part as the 70th Anniversary of the International Theatre Institute.

NEAP FEST is the first theatrical exchange festival organized by members of the Network of Emerging Artists and Professionals of ITI. The Festival opens on 23 October 23 at the Federal University of the State of Rio de Janeiro, Brasil.

The first NEAP Fest will feature: 10 international shows—7 from NEAP artists and 3 Street performances from Latin America—as well as 7 Brazilian shows, of which 4 are street performances; 13 Invited workshops; 8 roundtable discussions and 1 Short Scenes Exhibition of UNIRIO students. 

For more information


Call for Submissions BigCi Environmental Awards 2018 | Deadline 1 June 2018

Australian and International Artists from various fields – visual art, installation, multimedia, performance, literature, music, photography, film making, curating – are invited to submit entries for the BigCi Environmental Awards 2018.

The two winning artists will each receive 4 free weeks of BigCi residency and AUD$2,000 spending money. In addition to that, up to AUD$2,000 flight travel subsidy will be shared between the two winners.

Deadline: 1 June 2018

Find all details online


The Call for Artists to take part in Buffer Fringe Performing Arts Festival | Deadline 4 June 2018

The call for artists to take part in Buffer Fringe 5th edition which will take place between the 1st and 4th of November is now open!

Artists and interested groups are encouraged to apply with innovative and original pieces that explore the social, global, or intimate implications of the festival’s theme—“Breaking Point.” Local and international performances of all kind are invited to apply by June 4th, 2018, 12:00, noon, the latest, using the application found here.

The artistic director of Buffer Fringe festival, Achim Wieland, expressed his enthusiasm for the 5th edition of the festival “with the aim to frame an open and dynamic engagement between performers and audience, become a mediator and influencer of intercultural dialogue and provide a platform of enhanced inter-artistic exchange.” Mr. Wielandhas extensive experience working with artists across the divide in Cyprus and also internationally on devised theatre pieces, exploring themes of otherness, ego, and fear.

Buffer Fringe Performing Arts Festival showcases new and experimental work by local and international artists, challenges physical and artistic barriers, and creates opportunities for artists to meet and exchange ideas. The festival hosts innovative work by artists who take risks and constantly look for new ways to express themselves. Last year, the festival received over 100 applications from all around the world. In the past 4 years, the Buffer Fringe Performing Arts Festival hosted 42 performances, 29 of which are local and 13 from abroad. The festival also received the EFFE label of “remarkable festival”, won the local Stelios Award with the concept “Buffer Fringe on Tour”, established partnerships with several Fringe Festivals in Europe and the World Fringe Network, and offered various workshops and networking activities for both local and international artists.  

Further information can be obtained from the Home for Cooperation through +357 22 445 57 40 / +90 542 834 57 40 or at admin(a)home4coopeation.info.

www.facebook.com/BufferFringe/


Open Call for Transnational Research Residencies | Deadline 8 June 2018

RESA (Residency for Exchange and Sustainability in the Arts) offers support to artists conducting research aiming at deepening insights, knowledge and collegial exchange in the field of choreography.

Dansehallerne has invited a network of European arts organisations, academic research platforms and artist-driven venues active in the field of choreography, to design a pilot programme dedicated to experienced, mid-career choreographers in order to support the transnational research trajectories of artists.

According to the needs discussed by the artists and the network, the transnational residency may include access to housing, offices, studios, universities or resource centres, venues, seminars for professionals or industry events, documentation and publications. The network is committed to facilitate access to key local curators, artists and experts in various fields, all reflecting the diversity of Dansehallerne’s partners. No tangible outputs are expected (e.g. production of performances) but selected artists are expected to regularly share their processes and progresses with the arts and academic communities, for example by participating in open conversations, seminars or conferences.

Transnational residencies for 2 to 12 months starting in October 2018

Deadline for application is June 8, 2018

More information


Call for the 12th edition of Skupi Festival | Deadline 20 June 2018

The International Theater Festival Skupi Festival is announcing an open call for participation at this year’s 12th edition, which will take place with duration of six days, from 24th of October till 29th of October 2018, on the stage of The Youth Cultural Center in Skopje,Macedonia.

We are looking for high-quality, contemporary, and inventive performances which use the theater as a media for advocating changes within the society.

ITF Skupi Festival open call for admission is open for professional theater groups from 20th of March till 20th of June. All selected participants will be announced by e-mail by September 2018.

HOW TO APPLY  da ostane isto samo da se smeni datumot vo ovoj del:

Please send your application together with the required documents not later than 20th of June 2018 to skupifestival(a)gmail.com 

Read more


Open Call for the Students Performing Groups to Participate into the Grand ITI 70th Anniversary Celebration Event in Hainan, China | Deadline 22 June 2018

The International Theatre Institute ITI invites the students performing groups from the current member academies, institutions of the ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts or the student groups from the non-member academies, institutions which are interested to join in the Network, to participate into and perform during the Grand ITI 70th Anniversary Celebration which will happen from 23 to 26 November 2018 in Hainan Province, China.

It is our hope that this event can be a great opportunity for the young students on performing arts to exchange, learn and cooperate. With hundreds of participants from the global performing arts community as well as the local participants, we also believe this will be a great opportunity to promote the ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts.

The deadline to apply is 22 June 2018.

For more information


Institut Français: Residencies at the Cité internationale des arts, Paris | Deadline 29 June 2018

The program is aimed at foreign artists from all around the world who wish to pursue a research project in Paris during a minimum period of three consecutive months, and that are supported by one or more cultural partners.

These partners associated with the artist may be institutions of the French cultural network abroad (Institut français, Cultural Services of the French Embassies, and Alliance française) and / or French or foreign cultural structures (art centers, associations, multidisciplinary laboratories, galleries, museums, theaters, production centers for dance and circus, concert halls, festivals abroad, etc.).

This program is aimed at artists in every artistic discipline:

Architecture/landscape/urbanism, street arts/circus/puppets, digital arts, visual arts, comics, cinema/movies/video, curating projects, dance/performances, design, literature, youth book, fine arts and crafts, modern music and jazz, classical and contemporary music, contemporary art performances, photography, theatre, musics for films and video games.  

Duration of stay: 3 or 6 months

The Institut français in Paris provides artists with a studio-apartment at the Cité internationale des arts.

The partner associated with the artist, in France or abroad, finances the artist's travel and / or living expenses and submits the artist's application. 

The associated partner who submits the application must:  

 • commit in writing to cover the travel and / or subsistence expenses of the artist and can also specify the financial commitment of other partners involved in the project;
 • provide a reasoned opinion on the reasons for its support of the application of the artist
 • explicitly indicate how it intends to showcase the work of the laureate during or following the residency.

Candidates must:

 • have started their professional life;
 • Speak French or English;
 • Provide proof of previous artistic work;
 • Be independent to organize their residency on their own once in Paris
 • Be available (without any professional obligations) during the residency

There is no age limit.

Deadline 29 June 2018 (open from 2nd May)

Find all details online


Worldwide Competition for Music Theatre and new Opera | Deadline 30 June 2018

The Music Theatre NOW Network of the International Theatre Institute in cooperation with the German Centre of the ITI invites artists to make submissions to their worldwide competition for the creators of new opera and music theatre. They are looking forward to groundbreaking works from all forms of professional opera and music theatre.

The jury welcomes submissions that demonstrate dynamism textually, in genre, score, or staging. We welcome works made by opera and theatre institutions, works created by festivals, or works created by individuals: the jury will appreciate a broad range of submissions that demonstrate new developments and dynamism.

The deadline for submissions is 30 June 2018.

For more information


Call for artists: Festival Internazionale di Teatro Arte e Nuove Tecnologie | Deadline 15 July 2018

Between November and December 2018, Kyber Teatro organises in Cagliari (Italy) the Fifth Edition of International Theatre, Art and New Technologies Festival “Le meraviglie del Possibile”.

LMDP Festival is the first of this kind in the whole Italy. It aim is to promote the interrelation between artistic and technological languages.

The participation is open to artists of every nationality, working individually or in a group.

Eligible projects

 • Theatrical plays, performances.
 • Installations that explore and realize the interaction between artwork, exhibition space and observers with the contribution of technology.

    Application (deadline the 15th of July 2018)
     
    The theme of the fifth edition of LMDP Festival is the interrelation between theatre, arts and  new technology.
     
    The application must contain:    
    • Artist's CV;    
    • Detailed description of the project (in PDF);    
    • Technical rider;    
    • Selection of max 5 photos;    
    • Link audio / video material (Vimeo or Youtube).
     
The result is going to be notified only to selected projects by the 15th Of August 2018.

Application materials must be sent to: info(a)kyberteatro.it

Read more


Inbjudan till konstnärer med funktionsvariationer och teckenspråkiga konstnärer: Skriv och berätta din historia senast 31 July 2018

Den här texten uppläst på YouTube. Videon är textad.

Med den här inbjudan samlar jag upp material till min magisteravhandling. Jag studerar kulturpolitik vid Jyväskylä universitetet. I min undersökning samlar jag information om hurdan position konstnärer med funktionsvariationer och teckenspråkiga konstnärer har på konst- och kulturfältet. Syftet med undersökningen är att få information om de möjligheter och utmaningar som gäller konstnärskarriärer ur funktionshindrade människors perspektiv. Ändamålet med undersökningen är att skapa utvecklingsförslag åt konstfältet och förbättra jämlikheten hos konstnärer med funktionsvariationer.

Jag samlar information om konstnärer som bor i Finland. Jag samlar berättelser från alla konstområden, till exempel visuell konst, musik, litteratur, teater, cirkus, dans, performanskonst, serieteckning och film. Du kan också skicka din berättelse om du är studerande på konstfältet och ditt syfte är att arbeta som konstnär. Ytterligare kan du även skicka din historia fast du skulle ha lämnat arbetet som konstnär. Viktigast är att du arbetar, har arbetat eller ska arbeta huvudsakligen som konstnär.

Jag ber dig att skriva en fritt formulerad berättelse om hur du blev konstnär och hur det har varit att arbeta som konstnär. Du kan skriva på svenska, finska eller engelska. Ifall du inte kan eller vill skriva, kan du också skicka mig en inspelning eller video i vilken du berättar din historia. Beroende på tid och plats finns det också en möjlighet att jag kan komma och intervjua dig. Vänligen kontakta mig om du skulle vilja berätta din historia på ett annat sätt än genom att skriva.  

Skicka din berättelse senast 1.7.2018 via e-formulär
Formulär för att skicka din historia på svenska

Jag ber dig också att fylla i bakgrundsinformationsformuläret:
Bakgrundsinformationsformuläret på svenska  

Därtill intervjuar jag konstnärer på hösten 2018. Om du är intresserad av att ta del i en intervju, kan du lämna dina kontaktuppgifter när du skickar din historia. Om du vill delta bara i en intervju, vänligen kontakta mig.

Mitt syfte är att få min avhandling färdig på våren 2019. Den kommer att finnas tillgänglig på nätet på finska. 

Jag ger gärna närmare information om undersökningen.

Outi Salonlahti
outi.m.salonlahti(a)student.jyu.fi
+358 40 584 2734
International Master’s Degree Programme in Cultural Policy
Jyväskylä Universitetet


Movement: Directing/Teaching Lab | 15-21 August 2018, Austria

This intensive will provide you a great breakthrough in performance making, choreography and movement directing!

You will be introduced to theoretical knowledge and essential practical skills needed for a career of a director, choreographer and teacher!

Why us?

1) The most hands-on intensive;
2) Comprehensive knowledge and applicability to real-life settings;
4) Week-long full creative immersion;
5) Beautiful and quiet venue fostering concentration;
5) Easy registration for the program!
6) There are several scholarships for participation!

Visit our website for more details: https://www.movementdirectinglab.com/


Hurraa! Festival is searching performances | 20 Aug 2018

The Hurraa! National festival for children and young people is searching for fresh and open-minded theatrical performances, both inside the traditional space of theatre and out.

The Hurraa! Festival will be arranged in the cultural centres of the Helsinki region on the 16th to the 24rd of March 2019. We are looking for performances from professional theatres and groups, aimed at 0 to 18 year olds, which have not been previously performed in the Helsinki area.

Suggestions will be received from the 1st of May to the 20th of August 2018 at tuottaja@hurraa.org or via mail at Hurraa! Annantalo PB 10417 000099 City of Helsinki (postage stamp not later than 20thst  of August).

Please attach to your application the size of your ensemble, a description of a space suitable for the performance, the technical raider and the price of 2 to 6 performances. Short, high-quality video about the performance/the idea you have about it is desirable. ATTN! Please attach the video as links in your email. To avoid blocking our inbox, the application can be 200 KB max. If you have more material, please send it via traditional mail or links to cloud services.

The festival is arranged by cultural centres in Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen.
More info: katariina.metsalampi(a)hel.fi


Open Call Hangö Teaterträff 2019 | Ansök senast 21.10.2018

Hangö Teaterträff söker produktioner och föreställningskoncept för festivalen 6-9.6.2019. Genom en Open Call vill Hangö Teaterträff uppmuntra speciellt yngre, fria scenkonstnärer och arbetsgrupper att skapa nya verk som utmanar och breddar teaterbegreppet och den finlandssvenska scenkonsten. På basen av ansökningarna väljer Hangö Teaterträffs styrelse ut 1-3 verk att uppföras på Hangö Teaterträff 2019 och som också ska kunna presenteras på andra ställen.  

Slutgiltig ansökningsdeadline är 21.10.2018. Ansökningar som skickas in före 10.9.2018 kan be om feedback på sin ansökan/projektidé.  

Hangö Teaterträff erbjuder:

 • Föreställningsgage*. Summan på gaget beror på arbetsgruppens storlek och antalet föreställningar.
 • Teknisk hjälp i anknytning till föreställningarna
 • Handledning kring produktion och hjälp att förlänga spelperioden med andra samarbetsparter.
 • Tillgång till en mentor / outside eye som väljs i samråd mellan arbetsgruppen, HTTs ledning och Tinfo.
 • Boendekostnader och dagtraktamenten för max 4 personer för föreställningsdagar + 1 bygg-/repetitionsdag samt resekostnader inom Finland.  

Ansökningskriterier:

 • Endast professionella arbetsgrupper. Kan gärna vara tvärkonstnärliga och flerspråkiga.
 • Verket ska endera vara ett uruppförande eller ha haft premiär inom det närmaste året.
 • Verket ska ha en nyskapande hållning.

Ansökningarna ska innehålla:

 •  Beskrivning av arbetsgruppen
 • Tematisk beskrivning av föreställningen / föreställningskonceptet
 • Produktionsplan och preliminär teknisk rider.
 • Produktionsbudget och finansieringsplan
 • Kontaktinformation

*Hangö Teaterträff inväntar finansieringsbesked om att kunna ingå samproduktionsavtal med utvalda produktioner. Storleken på gaget och möjligheten till ytterligare produktionsstöd bekräftas under sommaren. 

För mer information:
Jonas Welander
welanderj[at]gmail.com

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


TINFO stipendium för översättning  | Ansök senast 23 maj 2018

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.    

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år. För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 23 maj 2018.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.    

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Statsunderstöd för att främja integration 2018 |Ansök senast 25.5.2018

Utbildningsstyrelsen öppnar statens specialunderstöd för projekt som främjar invandrares och asylsökandes integration i det finländska samhället i enlighet med statsbudgeten 2017 och 2018. Utbildningsstyrelsen delar ut cirka 8 miljoner euro i understöd. Understödet ska användas till att försnabba och stödja invandrares och asylsökandes utbildningsvägar samt till integrationsfrämjande åtgärder.

Understödet ansöks enligt följande ansökningsgrupper:

 • Utveckling av lärande och handledning
 • Organisationers åtgärder för att förstärka delaktighet och främja välmående
 • Stöd av funktionsförmåga och aktivt medborgarskap samt goda etniska relationer
 • Behörighetsgivande utbildning för undervisnings- och handledningspersonal
 • Ansökningsmeddelande (pdf)
 • Länk till ansökningsblanketten

Läs mer


Centret för konstfrämjande: Mobilitetsstipendier | Ansök senast 15.8.2018

Ansökningstid:  09.03.2018 - 15.08.2018. Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00. 

Mobilitetsstipendierna har fortlöpande ansökningstid med tre ansökningsomgångar i året som upphör i februari, augusti och november.

Mobilitetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar samt för sakkunniga inom konst. Stipendiet är avsett för privatpersoner, inte för sammanslutningar.

Läs mer


Nordisk kulturkontakt stödprogram

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid.

Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och vistelse inom nordiska och/eller baltiska länder.

Ansöknings­tider:  
23.07.2018 – 22.08.2018 15:59
21.09.2018 – 22.10.2018 15:59 

Kultur- och konst­programmet

Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Ansöknings­tider:  20.08.2018 – 20.09.2018 15:59  

Kortvarigt nätverks­stöd

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer samt kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

Ansöknings­tider:  27.08.2018 – 27.09.2018 15:59 

NORDBUK stödprogram

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Ansöknings­tider:  06.09.2018 – 08.10.2018 15:59  


TelepART Mobility Support Platform

TelepART Mobility Support promotes opportunities for performing artists to travel and perform internationally. It is a light micro-funding format aimed for emerging and semi-established professional artists.

Run by the Finnish Cultural Institutes, the platform hopes to generate more cultural exchange opportunities between Finland and the following countries:

Austria,  Belgium,  Croatia,  Estonia, Germany, Great Britain, Hungary, Ireland, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland

The platform is permanently open to applications, which can be submitted by individual performers; groups; representatives of performers, such as agencies; or event organisers. Applicants will be notified of the decision within two weeks of submitting the application.

Funding may be granted for travel, accommodation and shipping costs. Starting from ¤100, the support is limited to a maximum of ¤1,000 and must not represent more than 50% of the total cost of the production (including travel, accommodation and shipping costs, performance fees and other performance related non-fixed costs, including VAT).

The funding is granted at the discretion of the Finnish Cultural Institutes, in consultation with varying performing arts professionals. Funded projects are published on the website of the relevant institute.

Awarding criteria

The application will be evaluated by the following criteria:

 • Artistic merit
 • The significance of the funding for the performer’s professional and artistic activities
 • The amount of funding applied for and the budget balance
 •  The impact of the project on the quality and quantity of cultural exchange between Finland and the specified country
 • In order to be eligible for the grant, both the performer and the event organiser must have a preliminary commitment to the project.

Thank you for supporting and enabling the TelepART project: Finnish Cultural Foundation, the Wihuri Foundation and the Finnish Ministry of Education and Culture

Read more

KURSER OCH WORKSHOPS

Skriva för scenen, kurs för nya dramatiker | Ansök senast 27.5.2018, Helsingfors

Kursen vänder sig till professionella skribenter/författare som inte i huvudsak arbetar med text för scen alternativt scenkonstnärer som inte huvudsakligen arbetar med text. Under träffarna går vi igenom grundläggande förutsättningar för text på teaterscenen, skriver och gör övningar, läser och diskuterar varandras och andras texter. Parallellt med träffarna förväntas de som deltar arbeta med en egen text med målet att ha en färdig pjäs vid kursens slut. Individuell handledning ingår. I mån av plats och intresse kan även mer erfarna dramatiker delta.

8 veckoslut + 3 ggr individuell handledning

kursträff 1: 7-9.9
kursträff 2: 28-30.9
kursträff 3: 26-28.10 
kursträff 4: 30.11-2.12 
kursträff 5: 1-3.2
kursträff 6: 1-3.3
kursträff 7: 3-5.5
kursträff 8: inte fastslaget

Tider för veckosluten: fre 16-19, lör 10-16, sön 10-13
Plats: Helsingfors. Plats meddelas senare. 
Kursledare: Christoffer Mellgren, gästlärare kan förekomma i specifika moment
Deltagare: max 5
Pris: 250 euro (se nedan för ytterligare information) 

Ansökan: Sänd din ansökan till info(a)labbet.fi. Ansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter, en CV och/eller kort resumé (max 400 ord) som ger en bild av utbildning och/eller erfarenhet av skrivande eller teater. Ett brev (max 400 ord) om varför du önskar delta i kursen och vad du hoppas få ut av den. Om du har ett skrivprojekt eller en idé som du vill arbeta med under kursens gång så bifoga en beskrivning (max 400 ord). Sista ansökningsdag 27.5.2018

Ang kursavgiften: För den som önskar kan kursavgiften betalas i två rater. Vi har också möjlighet att öppna en av kursens platser för deltagare som saknar möjlighet att betala full kursavgift. Ange i så fall detta och motivera kort i samband med ansökan. Den reducerade kursavgiften är 50 euro.

Läs mer


Skrivar-Cirkel för yrkesverksamma dramatiker | Ansök senast 27.5.2018, Helsingfors

Labbets skrivar-cirklar riktar sig till yrkesverksamma dramatiker som arbetar med ett eller flera skrivprojekt under året. Deltagarna läser varandras texter, ger feedback, stöd och utmanar varandra i arbetsprocessen.

5 träffar: 24.9, 19.11, 21.1, 11.3, 13.5 kl 18-21

Plats: Helsingfors. Plats meddelas senare. Om du önskar att motsvarande verksamhet skall genomföras på annan ort i landet så vänligen kontakta oss.  

Kursledare: Christoffer Mellgren och/eller annan dramatiker

Pris: 50 euro

Deltagare: 3-8 personer i en eller två grupper

Ansökan: Sänd din ansökan till info(a)labbet.fi. Ansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter, en CV eller kort resumé (max 400 ord) som visar adekvat utbildning och/eller erfarenhet av att skriva dramatik samt en beskrivning av det skrivprojekt du önskar arbeta med under året (max 400 ord). Sista ansökningsdag: 27.5.2018

Läs mer


Full Moon Dance Festivals Courses | Deadline 31.5.2018, Pyhäjärvi

This year’s Full Moon Dance Festival features an especially extensive array of courses. Young, adult, and senior dancers alike are welcome to attend, and the level of applied teaching is suitable for first-timers and amateurs as well as professionals.

The teachers are dancers at the top of their field, all internationally acknowledged pedagogues and artists. In addition to Finnish instructors, teachers are also arriving from Spain, Germany, Taiwan, Switzerland, Burkina Faso and Senegal. The courses tie in closely with the festival program. Attendees will have the chance to see their instructors’ own performances live, offering a deeper and more comprehensive understanding of both the guidance received and the teachers’ artistic methods.

The course registration ends on 31.5.2018.

Read more: www.fullmoondance.fi/FMD2018/en/courses


The Poetry of Acting | 11 - 16 June 2018, Italy 

The Poetry of Acting Part 4: Embodied Voice 

11– 16 June 2018 at Teatro Pocci in Tuscania, Italy

An interdisciplinary laboratory on the voice for professional artists in the performing arts. 

In our laboratory, we will work practically with the speaking and singing voice in relation to breathing, movement and space applied on texts and poems by Robert Desnos. 

The workshop is led by LumparLab Theatre Association in collaboration with Associazione Vera Stasi. The teachers are Grete Sneltvedt (AX) and Silvana Barbarini (IT). 

For further information and registration, contact Grete Sneltvedt on email lumparlab(a)aland.net or mobile +358 (0) 457 342 7188 or Silvana Barbarini email barbarini.verastasi(a)gmail.com or mobile +39 348 4798951 

For questions regarding the accommodation, arrivals and departures, please contact Silvana Barbarini barbarini.verastasi(a)gmail.com.

More details: https://lumparlab.wordpress.com


International Summer School of Physical Theatre | June 29 - July 6, 2018,  Austria

Annual international creative week in Austria - intensive practical training, group improvisations, performance making, theatre biomechanics, thrilling discussions and discoveries, like-minded professionals from around the globe and new creative collaborations!

International Summer School of Physical Theatre June 29 - July 6, 2018 - Austria

Summer is the time for new openings, for meeting international community of artists; for exchanging and refreshing creative energy; for building new ideas and collaborations; for learning, inspiring and developing, at this Summer School you will dive into the world of Physical Theatre, Acting, Performing, Directing, guided by famous theatre directors and choreographers!

Our top-notch venue in the green heart of Austria looks forward to meeting you!

Summer is a hot season, number of spots in the groups is limited.

Check the details and apply here: www.physicaltheatreschool.net


Movement: Directing/Teaching Lab | 15-21 August 2018, Austria

This intensive will provide you a great breakthrough in performance making, choreography and movement directing!

You will be introduced to theoretical knowledge and essential practical skills needed for a career of a director, choreographer and teacher!

Why us?

1) The most hands-on intensive;
2) Comprehensive knowledge and applicability to real-life settings;
4) Week-long full creative immersion;
5) Beautiful and quiet venue fostering concentration;
5) Easy registration for the program!
6) There are several scholarships for participation!

Visit our website for more details: https://www.movementdirectinglab.com/


JOBB

Nordic Culture Point is looking for a network researcher | Deadline 25 May 2018

Nordic Culture Point is looking for a network researcher to do a qualitative study on the effects of Network funding during autumn 2018  

Network funding is a part of the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, that strengthens artistic and cultural cooperation in the Nordic region and the Baltic states. The programme focuses on increasing the exchange of knowledge, contacts, presence and interest in Nordic and Baltic art and culture. The Nordic-Baltic Mobility Programme consists of three forms of funding: mobility, network and residence funding.

Network funding enables periods for cooperation, exchange of ideas and knowledge between professional artists and cultural workers in the Nordic region and/or the Baltic countries. Network funding supports short-term (up to one year) and long-term (up to three year) networks. All networks must have participants from at least three Nordic and/or Baltic countries. Read more about network funding here.

We wish to engage a researcher for a period of three months (September – December 2018) to conduct a qualitative study on a small selection of supported networks. The aim is to examine long-term effects in order to explore what kind of impact the funding has on the work of the individual partners as well as on their work field. We are also interested in how the funding corresponds to the current day terms for professional artists and culture workers in the Baltic and Nordic region.

The study will include interviewing project partners in different countries and will therefore require some travelling in the Nordic and Baltic region. The work place will for the rest of the time be our office at Suomenlinna island in Helsinki, Finland. If you do not live in Helsinki, we can offer you accommodation in our guest apartment for the duration of the stay. The language of the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture is English and therefore the study will be conducted in English.

If you would like to apply for the assignment please contact advisor Sofie Ilsøe Sjöblom sofie.sjoblom(a)nordiskkulturkontakt.org or +358 50 409 23 46, who will provide you additional information about the programme and the study. You will then be asked to submit a research proposal (maximum two pages) and a CV, no later than May 25th 2018.


twitter.com/tinfotweets